WYDANIE ONLINE

Poznaj podatkowe skutki oddelegowania pracownika do pracy w innej miejscowości
W sezonie letnim firmy borykają się z brakiem rąk do pracy. Jest to spowodowane m.in. przebywaniem pracowników na urlopach wypoczynkowych. W takich przypadkach firmy przenoszą część swoich pracowników np. z terenowych oddziałów do centrali i odwrotnie – częstoz odległych rejonów kraju. Dla innych przedsiębiorstw np. z branży budowlanej jest to normalna praktyka, wynikająca z jej specyfiki. Z oddelegowywaniem pracowników wiążą się ważne skutki podatkowe.   

czytaj więcej »

W dniu 7 czerwca 2017 r. Polska podpisała porozumienie dotyczące wdrożenia konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego, mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku (Multilateral Convention to implement tax treaty related measures to prevent Base Erosion And Profit Shifting; MLC).

czytaj więcej »

Ministerstwo Finansów opublikowało drugie ostrzeżenie dotyczące możliwości zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Tym razem chodzi o przypadki wykorzystywania transakcji dokonywanych na majątku przedsiębiorstwa do agresywnej optymalizacji podatkowej.

czytaj więcej »

W dniu 12 czerwca 2017 r. (ostrzeżenie nr 003/17) Ministerstwo Finansów opublikowało kolejny komunikat dotyczący ostrzeżeń przed agresywną optymalizacją podatkową. Pod lupą resortu znalazły się tym razem struktury z udziałem zagranicznych spółek.

czytaj więcej »

Organem prowadzącym postępowanie w sprawach zastosowania klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania jest szef Krajowej Administracji Skarbowej. Klauzula to narzędzie, które pozwala oceniać działania podatników pod kątem tego, czy nie prowadzą one do unikania opodatkowania. Co będzie sprawdzać organ podatkowy?

czytaj więcej »

Już obowiązują zmiany w ustawie Kodeks postępowania administracyjnego, dotyczące m.in. zaskarżania interpretacji indywidualnych. Sprawdź szczegóły.

czytaj więcej »

Pracownik, który obowiązkowo jest objęty ubezpieczeniem w związku z podróżą zagraniczną, nie osiąga przychodu podlegającego PIT – takie wnioski płyną z wyroku WSA w Poznaniu (sygn. akt I SA/Po 1221/16).

czytaj więcej »

Odtworzenie pierwotnej wartości użytkowej oraz inne wydatki, które nie mają charakteru ulepszenia, mogą być zaliczone bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów – takie wnioski płyną z interpretacji indywidualnej dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach nr 2461-IBPB-1-1.4511.514.2016.3.ZK.

czytaj więcej »

Minister Finansów udzielił ważnej odpowiedzi na interpelację poselską nr 11813 z 19 kwietnia 2017 r. w sprawie przesłanki należytej staranności w odniesieniu do VAT. Wynika z niej niestety, że podatnicy mogą mieć problem ze skutecznym udowodnieniem fiskusowi należytej staranności.

czytaj więcej »

Może się zdarzyć, że pracodawca zawrze umowę z inną firmą, która zatrudnia jego pracowników lub współpracuje z nimi jako osobami prowadzącymi działalność gospodarczą. Jeżeli na podstawie tej umowy pracownicy ponownie będą wykonywać usługi na rzecz swojego pracodawcy to ona ma obowiązek opłacić składki także za „pozaetatowe” usługi własnych pracowników. Poznaj najnowsze stanowisko SN w tej sprawie.

czytaj więcej »

Spółka współpracowała z kilkoma podmiotami, które zajmowały się działaniami promocyjnymi. Na podstawie umowy wypłacała im stałe zryczałtowane wynagrodzenie za prowadzone działania i gotowość do ich podejmowania. Firma wypowiedziała te umowy, jednak przez okres wypowiedzenia trwającego 6 miesięcy jest zobowiązana do wypłacania wynagrodzenia.

czytaj więcej »

Przedsiębiorcy powinni sukcesywnie analizować posiadane należności pod kątem możliwości ich spłaty przez kontrahentów. Jeśli istnieje prawdopodobieństwo, że odbiorca ich nie ureguluje lub ureguluje tylko w części – wówczas trzeba dokonać odpisu aktualizacyjnego.

czytaj więcej »

Podatnik nabywał towary wykorzystywane w działalności gospodarczej, ale nie odliczał z tego tytułu VAT (choć miał do tego prawo), gdyż nie był pewny poprawności takiego rozliczenia. Teraz nieodliczony VAT chciałby zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Czy może to zrobić?

czytaj więcej »

Przedsiębiorcy prowadzący hotele i pensjonaty w modnych miejscowościach, mają w sezonie letnim największy popyt na swoje usługi. W związku ze wzmożonym zainteresowaniem klientów przy rezerwacji pobytu wymagana jest zaliczka w wysokości 30 % wartości usługi.  Jakie są jej skutki podatkowe?

czytaj więcej »

 Spółka udzieliła pożyczki od której pobiera odsetki. Udzielanie pożyczek nie jest jej głównym przedmiotem działalności. Jak w związku z tym rozliczyć przeprowadzoną transakcje?

czytaj więcej »

wiper-pixel