WYDANIE ONLINE

Jak bezpiecznie korygować koszty i przychody w 2017 roku
Przez wiele lat nie było pewności odnośnie prawidłowego sposobu korygowania przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym. I chociaż obowiązujące obecnie przepisy uprościły te operacje, to jednak nie wyeliminowały one wszystkich wątpliwości.

czytaj więcej »

W przypadku podatnika, którego działalność zarobkowa jest związana z korzystaniem z praw autorskich (rozporządzaniem takimi prawami), uzyskane z tego tytułu przychody należy kwalifikować do źródła przychodów z praw majątkowych.

czytaj więcej »

Część podatników podatku dochodowego ma możliwość skorzystania z jednorazowej amortyzacji środków trwałych, których wartość przewyższa 3.500 zł, w ramach pomocy de minimis. Podatnik może wówczas zaliczyć w ciężar kosztów podatkowych cały naliczony odpis środka trwałego, bez konieczności potwierdzenia ze strony urzędu skarbowego.

czytaj więcej »

Weryfikacja przesyłanych fiskusowi w ramach e-kontroli plików JPK_VAT według schematu XML, wykazała wiele niezgodności. Wielu podatników zostało zobowiązanych do sprawdzenia plików oraz dokonania korekt deklaracji VAT i odpowiednio plików JPK_VAT za dany okres. Dowiedz się więcej.

czytaj więcej »

Wprowadzenie do ustawy o VAT mechanizmu podzielonej płatności (split payment) ma za zadanie uszczelnić pobór tej daniny. Zdaniem ekspertów proponowane rozwiązania należy uznać za krok w dobrą stronę. Poznaj praktyczne skutki tych zmian i sprawdź, czy na nich skorzystasz.

czytaj więcej »

Zleceniodawca przyjmując zleceniobiorcę na umowę zlecenie ma obowiązek opłacać za niego składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, a także wypadkowe i zdrowotne. Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne.

czytaj więcej »

 Przedsiębiorca rozpoczął działalność gospodarczą i chciałby opłacać składki ZUS w ulgowej wysokości. Czy ma do tego prawo, jeżeli zamierza wykonywać swoje usługi dla byłego zagranicznego pracodawcy?

czytaj więcej »

Przedsiębiorca, który w sezonie np. jesiennym rozpoczyna działalność – musi zarejestrować firmę. Należy też dopełnić wielu obowiązków podatkowych związanych z taką działalnością. Warto również przygotować się na kontrole urzędników.

czytaj więcej »

Wielu przedsiębiorców jest zmuszonych ulepszać (modernizować) posiadane środki trwałe. Takie operacje wywołują jednak określone skutki zarówno na gruncie przepisów podatkowych jak i w rachunkowości. Sprawdź szczegóły.

czytaj więcej »

Ograniczenia w zaliczaniu VAT do kosztów uzyskania przychodów mają zastosowanie wyłącznie do polskiego podatku od towarów i usług. Czy oznacza to, że polskim podatnikom wolno także potrącać VAT wynikający z faktur unijnych? Sprawdź to!

czytaj więcej »

Firma może finansować koszty wypoczynku pracowników z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub ze środków obrotowych. Tym, którzy spełniają określone przepisami kryteria i zarazem nie utworzyli u siebie ZFŚS, wolno w zamian wypłacać tzw. świadczenie urlopowe. Poznaj skutki, jakie na gruncie kosztów podatkowych wywołuje przekazanie tego świadczenia.

czytaj więcej »

wiper-pixel