WYDANIE ONLINE

Jak bezpiecznie rozliczać świadczenia pozapłacowe dla pracowników
W warunkach dużej konkurencji na rynku przedsiębiorcy podejmują różne działania w celu pozyskania najlepszych pracowników i utrzymania ich w firmie, a także zmotywowania ich do lepszej pracy. Coraz bardziej popularną formą takich działań jest oferowanie oprócz typowego wynagrodzenia za pracę także dodatkowych  świadczeń pozapłacowych, w tym abonamentów medycznych oraz dostępu do zajęć sportowo-rekreacyjnych. Świadczenia te wywołują skutki podatkowe zarówno po stronie oferujących je firm, jak i u ich beneficjentów. 

czytaj więcej »

Od 23 czerwca obowiązują nowe wzory formularzy w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Ich wprowadzenie ma związek m.in. z koniecznością dostosowania druków podatkowych do zmian w uldze B+R.

czytaj więcej »

Od 1 lipca 2017 r. weszły w życie zmiany dotyczące rejestrów skarbowych. Zawarte w nich dane będą teraz łatwiej osiągalne dla zainteresowanych.

czytaj więcej »

Otrzymując dywidendę od zagranicznej spółki córki należy upewnić się, czy w państwie źródła  kwota dywidendy nie podlega w jakiejkolwiek formie zaliczeniu bądź odliczeniu. W przypadku odpowiedzi twierdzącej, polski podatnik może być zobowiązany do opodatkowania podatkiem dochodowym otrzymanej dywidendy.

czytaj więcej »

Jednoznaczne powiązanie momentu zaliczenia danego kosztu do kosztów podatkowych z momentem jego księgowego rozliczenia – to jedna ze zmian, jaką zakłada najnowszy projekt zmian w podatkach dochodowych. Czy skończą się wątpliwości księgowych? Co w praktyce oznacza ta zmiana?

czytaj więcej »

Jeżeli rozliczany przez Ciebie przedsiębiorca zatrudni małżonka na nieodpłatną umowę zlecenia odprowadzasz za niego składki na ZUS tak jak za osobę współpracującą. Nie ma znaczenia fakt, że umowa zlecenia jest nieodpłatna, a małżonek nie uzyskuje z niej wynagrodzenia. Takie jest stanowisko ZUS. Dowiedz się więcej na ten temat.

czytaj więcej »

Firma, która zwarła z osobą fizyczną umowę o świadczenie usług zarządzania nie opłaca składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Takiego obowiązku nie ma, gdy osoba fizyczna z którą zawarła kontrakt ma inny tytuł do ubezpieczeń z wynagrodzenie m wyższym od minimalnego. Sprawdź szczegóły i poznaj nową interpretację ZUS w tej sprawie.

czytaj więcej »

Chociaż przepisy ustawy uszczelniającej VAT w założeniu mają przeciwdziałać wyłudzeniom tego podatku, to jednak okazuje się, że stwarzają one duże ryzyko, również dla uczciwych podatników. Sprawdź szczegóły.

czytaj więcej »

Od początku 2017 roku do ustawy o VAT dodane zostały przepisy określające nowe sankcje podatkowe, tj. przepisy o ustalaniu dodatkowego zobowiązania podatkowego w VAT. Sprawdź, kiedy fiskus może je zastosować.

czytaj więcej »

W praktyce wielu przedsiębiorców sprzedaje wyroby czy usługi z dużymi rabatami. Czasem transakcje te generują bardzo niski przychód. Zdarza się również, że koszty wytworzenia towaru przewyższają jego końcową cenę po rabacie. Czy takie postępowanie jest bezpieczne podatkowo?

czytaj więcej »

Transakcje komisowe składają się z kilku czynności, które wymagają prawidłowej subsumpcji podatkowej w VAT i podatkach dochodowych. Sposób rozliczania tych zdarzeń powinien uwzględniać ich ekonomiczny charakter.

czytaj więcej »

W praktyce przedsiębiorcy zanim jeszcze faktycznie rozpoczną prowadzenie działalności – zmuszeni są do ponoszenia wydatków na ten biznes. Powstaje wówczas pytanie o to, co można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

czytaj więcej »

wiper-pixel