WYDANIE ONLINE

Jakie wydatki nie mogą zostać uznane za koszty podatkowe w spółdzielni i wspólnocie mieszkaniowej
Podmioty zajmujące się gospodarką zasobami mieszkaniowymi (spółdzielnie, wspólnoty) mogą korzystać z przywilejów w postaci zwolnienia niektórych swoich dochodów od podatku. Wcześniej jednak muszą prawidłowo rozpoznać wysokość przychodów oraz kosztów ich uzyskania. Zobacz, jaki zrobić to bezbłędnie.

czytaj więcej »

Dzięki nowelizacji przepisów przedsiębiorcy uzyskali prawo do stosowania nowej metody jednorazowej amortyzacji środków trwałych, obok już funkcjonującej w ustawach o PIT i CIT jednorazowej amortyzacji de minimis.

czytaj więcej »

Nadwyżka zwróconych pracownikowi wydatków za całodzienne wyżywienie w trakcie krajowej i zagranicznej podróży służbowej ponad kwoty diet jest przychodem pracownika ze stosunku pracy podlegającym opodatkowaniu PIT – takie wnioski płyną z orzecznictwa NSA.

czytaj więcej »

Wydatki związane z zawartą umową o świadczenie usług zarządzania, przykładowo wynajęcie biura dla prezesa czy zwrot kosztów podróży i zakwaterowania, spółka może zaliczyć do kosztów podatkowych. Podobnie będzie z używaniem samochodu służbowego do celów prywatnych. Jednak w tym przypadku trzeba pamiętać o limicie – takie wnioski płyną z interpretacji indywidualnej dyrektora KIS nr 0111-KDIB1-3.4010.142.2017.1.MST.

czytaj więcej »

Załóżmy, że spółka udostępnia odpłatnie własne maszyny i urządzenia innemu podmiotowi, aby ten wyprodukował artykuły na potrzeby prowadzonej przez spółkę działalności gospodarczej. Sprawdź, jak rozliczyć udostępnione kontrahentowi maszyny. Poznaj aktualne stanowisko fiskusa.

czytaj więcej »

 Spółka może zaliczyć do kosztów podatkowych straty powstałe w związku z kradzieżą środków pieniężnych z rachunku bankowego wskutek nielegalnych działań dopiero, gdy prokuratura zakończy postępowanie – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. 

czytaj więcej »

Czy firma, która refunduje pracownikowi zakup soczewek kontaktowych, ma prawo poniesione wydatki zaliczyć do kosztów podatkowych? Poznaj aktualne stanowisko fiskusa.

czytaj więcej »

 Czy przedsiębiorca ma prawo odliczania od postawy opodatkowania w ramach stosowania ulgi badawczo-rozwojowej wydatków na wynagrodzenia dla pracowników, którzy realizując działalność B+R podejmują również w czasie pracy czynności niepowiązane bezpośrednio z tą działalnością? Sprawdź szczegóły.

czytaj więcej »

Z najnowszych interpretacji dyrektora KIS wynika, że refaktura z pozycją „koszty dodatkowe zgodnie z umową” to za mało, aby wydatki na marketing zaliczyć do kosztów podatkowych. Podatnicy muszą dopilnować, aby prawidłowo dokumentować poniesione wydatki.

czytaj więcej »

Do kosztów wytworzenia środka trwałego można zaliczyć koszty wynagrodzeń członków zarządu pełniących nadzór nad oddelegowanymi pracownikami, gdyż mają bezpośredni wpływ na wytworzenie środka trwałego oraz na pomyślne przeprowadzenie procesu inwestycyjnego. Tak wynika z najnowszej interpretacji indywidualnej dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej dotyczącej tej kwestii.

czytaj więcej »

Wydatki poniesione na usługi doradcze stanowią koszty uzyskania przychodów, o ile są to koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zabezpieczenia źródła przychodów – wynika z interpretacji indywidualnej dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 14 lipca 2017 r., nr 0114-KDIP2-3.4010.137.2017.1.JBB.

czytaj więcej »

Pracodawca może zlecić pracownikowi wykonywanie pracy nadliczbowej, ale nie więcej, niż 150 godzin rocznie. Limit ten może zostać zwiększony w ramach określonych granic. Sprawdź, na przykładach jak prawidłowo ustalić wynagrodzenie za godziny nadliczbowe.

czytaj więcej »

Samochód to podstawowy składnik majątku, który jest wykorzystywany w działalności gospodarczej. Często też sposobem jego finansowania jest kredyt bądź leasing. Przedsiębiorca danym pojazdem zamierza z reguły jeździć kilka lat, a po tym okresie zmienić go na inny. Przy takim założeniu warto rozważyć wzięcia auta w leasing. Przy odpowiednim postępowaniu możliwa jest bowiem optymalizacja obciążeń podatkowych.

czytaj więcej »

Koniec sezonu letniego dla wielu przedsiębiorców działających np. w branży gastronomicznej czy sprzedających pamiątki w miejscowościach nadmorskich oznacza przerwę w działalności lub zmniejszenie jej zakresu. Inni zaś w tym czasie dopiero rozpoczynają przygotowania do kolejnego sezonu, tj. zimowego. Czy sezonowość wpływa na amortyzację środków trwałych?

czytaj więcej »

W praktyce często się zdarza, że kontrahent uchyla się od zapłaty należności. W takim wypadku przedsiębiorcy decydują się na skorzystanie z usług profesjonalnych firm, zajmujących się odzyskiwaniem długu. Czy takie wydatki można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów? 

czytaj więcej »

Wydatki na promocję firmy wciąż wywołują liczne wątpliwości księgowych, odnośnie ich bezpiecznego rozliczenia na gruncie podatków dochodowych, VAT i rachunkowości. Z tego artykułu dowiesz się, jak zrobić to prawidłowo.

czytaj więcej »

wiper-pixel