WYDANIE ONLINE

Poznaj już dziś wszystkie zmiany w podatkach dochodowych obowiązujące od 1 stycznia 2018 r.
Z dniem 1 stycznia 2018 r. najprawdopodobniej wejdą w życie nowelizacje ustaw o podatkach dochodowych. Wprowadzą one nowe ograniczenia w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych. Podwyższeniu ulegnie także limit wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, umożliwiającego jednorazowe zaliczenie takich wydatków do kosztów podatkowych. Sprawdź już dziś, jakie jeszcze zmiany wejdą w życie.

czytaj więcej »

W Ministerstwie Finansów trwają prace nad wprowadzeniem zmian w ustawach o PIT i CIT. Planowany termin wejścia w życie tej nowelizacji, to 1 stycznia 2018 roku. Jednak ostateczny kształt przepisów nie jest jeszcze przesądzony. Autorzy nowelizacji zapowiedzieli, bowiem spore zmiany w stosunku do pierwotnego brzmienia projektu.

czytaj więcej »

Fakt, że w danym państwie jednocześnie można uzyskać certyfikat w wersji papierowej nie powoduje nieważności certyfikatu rezydencji wydanego przez właściwy organ w wersji elektronicznej – tak wynika z interpretacji indywidulanej szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

czytaj więcej »

Przedsiębiorca organizuje spotkania z pracownikami i narady z kadrą kierowniczą. Na spotkania kupowane są usługi gastronomiczne. Czy poniesione wydatki można zaliczyć do kosztów, czy też zostaną one uznane za reprezentację? Poznaj aktualne stanowisko organów podatkowych.

czytaj więcej »

Wypłacony byłemu wspólnikowi udział kapitałowy nie ma związku z uzyskiwaniem przychodów z kontynuowanej działalności gospodarczej i dlatego nie może stanowić kosztów podatkowych. Wydatki na ten cel nie wpływają na uzyskiwane przychody bądź na zabezpieczenie czy zachowanie ich źródła. Sprawdź szczegóły.

czytaj więcej »

Firma zorganizowała swoim pracownikom wycieczkę do Chorwacji. Koszty wyjazdu były częściowo pokryte z ZFŚS. Czy udział pracownika w wycieczce jest dla niego przychodem? Poznaj aktualne stanowisko szefa Krajowej Informacji Skarbowej.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2018 roku wejdzie w życie nowy MSSF 15 „Przychody z umów z klientami”, który wprowadzi rewolucyjne rozwiązania dla jednostek stosujących międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej. Czy Twoja firma jest już przygotowana na zmiany?

czytaj więcej »

Aby sprzedawca mógł skorygować VAT należny, konieczne jest potwierdzenie doręczenia faktury korygującej nabywcy. Czy wiesz, jak należy postąpić w sytuacji, gdy przedsiębiorstwo padło ofiarą oszusta podatkowego? Poznaj stanowisko NSA w tej sprawie (wyrok z 7 kwietnia 2017 r., sygn. akt I FSK 659/15).

czytaj więcej »

Jeśli przedsiębiorca zdecydował się przekazać pracownikom karty przedpłacone albo bony żywieniowe, to możesz mieć problem z prawidłowym rozliczeniem tego zdarzenia. Powstaje, bowiem pytanie, czy masz wówczas obowiązek wliczyć je do podstawy wymiaru składek? Sprawdź szczegóły.

czytaj więcej »

Współpraca z byłym pracodawcą w ramach prowadzonej działalności z założenia nie daje prawa do ulgi w opłacaniu składek na ZUS. Są jednak przypadki, kiedy można pracować na umowę o pracę i prowadzić działalność gospodarczą z tytułu której opłaca się ulgowe składki. Zobacz, kiedy możesz tak postąpić.

czytaj więcej »

Nie wszystkie świadczone usługi rozliczasz po ich definitywnym zakończeniu. Niektóre wymagają czasu oraz podzielenia na poszczególne etapy. Takie usługi traktuje się jako ciągłe i rozlicza się na każdym, umówionym przez strony, etapie. Ma to swoje konsekwencje zarówno w podatku dochodowym jak i w VAT.

czytaj więcej »

Jeżeli weryfikacja pliku JPK-VAT wykazała, że fakturę wystawił podmiot niebędący czynnym podatnikiem, wobec czego nabywca zrezygnował z odliczenia wynikającego z niej VAT, to podatku tego nie powinien zaliczać do kosztów.  

czytaj więcej »

Najbardziej popularną formą cesji wierzytelności jest jej sprzedaż. Do cesji (zbycia) wierzytelności w obrocie gospodarczym dochodzi najczęściej w przypadku problemów z wyegzekwowaniem należności przez wierzyciela (cedenta). Czynność ta wywołuje określone konsekwencje podatkowe.

czytaj więcej »

Księgowi mają kłopoty z rozliczaniem VAT w transakcjach transgranicznych. W tym artykule nasz ekspert wyjaśnił skutki, jakie dla krajowego VAT ma zawieranie umów z zastosowaniem reguł INCOTERMS. Poznaj szczegóły.

czytaj więcej »

Księgowi w firmach z branży reklamy mają problemy z rozliczaniem VAT w sytuacji usług dla klientów zagranicznych. Sprawdź, jak należy prawidłowo rozliczać takie zdarzenia.   

czytaj więcej »

wiper-pixel