WYDANIE ONLINE

Czy wiesz, jakie są podatkowe skutki choroby przedsiębiorcy
Jesienne chłody zwiększają ryzyko zachorowania. Problem ten dotyczy oczywiście także przedsiębiorców. W wielu przypadkach choroba utrudnia, a niekiedy wręcz uniemożliwia im zajmowanie się sprawami firmy. Nie pozostaje także bez wpływu na rozliczenia podatkowe przedsiębiorcy.

czytaj więcej »

Pierwotny projekt zmian w ustawie o PIT i CIT zakładał doprecyzowanie przepisów w zakresie dnia poniesienia kosztu. Najnowsza wersja nie zawiera tego rozwiązania. Dowiedz się więcej.

czytaj więcej »

Przedsiębiorcy będą mogli wliczyć wynagrodzenie małżonka do kosztów uzyskania przychodu – to jedna ze zmian, jakie zakłada projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. Sprawdź, jak skorzystasz na zmianach. Głównym celem projektu jest uproszczenie i ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej.

czytaj więcej »

Do Sejmu trafił rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o PIT,  który zawiera m.in. liczne zmiany w limitowanych zwolnieniach podatkowych. Są one korzystne dla podatników i płatników – polegają bowiem na podwyższeniu i zaokrągleniu progów zwolnień. Poznaj szczegóły.

czytaj więcej »

Od nowego roku wzrosną niektóre limity podatkowe, gdyż kurs euro z początku października, będący podstawą obliczeń jest wyższy niż w roku ubiegłym. Oznacza to, że w 2018 roku małym podatnikiem w PIT, CIT i VAT będzie przedsiębiorca, którego przychód w 2017 roku nie przekroczy 5.176.000 zł. Dowiedz się więcej.

czytaj więcej »

Najnowszy projekt zmian w ustawie o CIT zmienił kryterium, na podstawie których Minister Finansów będzie ujawniał dane podatników do publicznej wiadomości. Poznaj szczegóły.

czytaj więcej »

Najnowsza wersja projektu zmian w PIT i CIT uwzględnia część zgłaszanych postulatów. Jednak nie zmienia to faktu, że aby przygotować się do nadchodzących od 1 stycznia 2018 r. zmian, podatników czeka ogrom pracy. Sprawdź więcej.

czytaj więcej »

Planując prace nad przygotowaniem sprawozdań finansowych za rok 2017, musisz pamiętać o zmianach, które w 2017 roku zaczęły obowiązywać na gruncie prawa bilansowego. Czy na pewno wiesz, na co powinieneś zwrócić uwagę przygotowując się do bilansu za 2017 r., pod kątem nowych przepisów ustawy o rachunkowości, które weszły w życie od 1 stycznia 2017?

czytaj więcej »

Od początku tego roku podatnicy nie mogą zaliczać do kosztów podatkowych tej części kwoty transakcji, która została opłacona gotówką ponad limit 15.000 zł. Wciąż wiele jest jednak niejasności, jak rozumieć jednorazową transakcję. Dowiedz się więcej na ten temat.

czytaj więcej »

Podatnik, który zawiesił biznes opodatkowany stawką liniową, nie może rozliczać się wspólnie z żoną – przypomniał dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 11 sierpnia 2017 r., nr 0114-KDIP3-1.4011.170.2017.3.ES. Sprawdź więcej.

czytaj więcej »

Ustawodawca zaprezentował kolejne zmiany ważne dla przedsiębiorców. Jedną z takich nowości jest projekt zmian ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, który zakłada między innymi obowiązek składania wniosków i sprawozdań finansowych do rejestru przedsiębiorców KRS z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego.

czytaj więcej »

Resort finansów zapowiedział skrócenie terminu zwrotu VAT dla mikro-przedsiębiorców z branży budowlanej. Jednak zwroty będą realizowane wyłącznie po zweryfikowaniu prawidłowości zwrotu.

czytaj więcej »

Księgowi wciąż nie wiedzą czy w sytuacji, gdy na otrzymanej fakturze nie umieszczono NIP nabywcy, ale pozostałe elementy faktury spełniają ustawowe wymogi – podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego. Poznaj najnowsze stanowisko fiskusa zaprezentowane w decyzji dyrektora KAS nr 0112-KDIL1-1.4012.189.2017.1.MJ.

czytaj więcej »

Upewnij się, czy przedsiębiorca którego rozliczasz powinien opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od wykupionej polisy od nieszczęśliwych następstw wypadków dla stażysty. Zdaniem organów polisa opłacona ze środków pracodawcy uznawana jest przez organ skarbowy jako dodatkowy przychód pracownika. Czy to ma zastosowanie także do stażystów?

czytaj więcej »

Pracodawca może zlecić pracownikowi wykonywanie pracy nadliczbowej nie więcej niż 150 godzin rocznie. Limit ten może zostać zwiększony w ramach określonych granic. Sprawdź, na przykładach jak prawidłowo ustalić wynagrodzenie za godziny nadliczbowe.

czytaj więcej »

Od 12 sierpnia 2017 r. przedsiębiorcom przysługuje nowa ulga dotycząca amortyzacji środków trwałych. Dzięki niej mogą oni jednorazowo odpisać niektóre fabrycznie nowe składniki majątku, niezależnie od mechanizmów już funkcjonujących. PIT/CIT –  Czy w związku z nowelizacją przepisów o podatku dochodowym wiąże się obowiązek zmiany w jednostkach polityki rachunkowości, dotyczącej amortyzacji środków trwałych? 

czytaj więcej »

Analizowane zagadnienie jest niezmiennie popularne z uwagi na częstość występowania w praktyce. Podatnicy przy tym wybierają najróżniejsze rozwiązania, niekoniecznie korzystne finansowo-podatkowo. Przepisy przy tym pozwalają legalnie wybrać różne metody postępowania. W tej poradzie prezentujemy przegląd takich praktyk.

czytaj więcej »

Fałsz intelektualny faktury polega na wpisaniu w niej nieprawdy przez osobę uprawnioną do jej wystawienia. Z kolei fałsz materialny polega na podrobieniu albo przerobieniu dokumentu przez osobę, która nie jest uprawniona do jego wystawienia. To rozróżnienie jest o tyle ważne, że wpływa na prawną ocenę takich czynności.

czytaj więcej »

wiper-pixel