WYDANIE ONLINE

Pamiętaj, że koniec roku to czas korekty odpisów na ZFŚS
Firma, która w trakcie roku dokonywała odpisów na ZFŚS w wysokości szacunkowej wyliczanej na podstawie zatrudnienia z roku poprzedniego i w której uległa zmianie liczba zatrudnionych pracowników – powinna dokonać korekty wysokości odpisów.

czytaj więcej »

Ministerstwo Finansów wydało już piąte w tym roku ostrzeżenie przed optymalizacją podatkową. Tym razem zidentyfikowało przypadki nadużywania zwolnienia podatkowego dla dywidend poprzez dokonywanie ich wypłat z wykorzystaniem spółek pośredniczących. Chodzi o ostrzeżenie nr 005/17 z 3 listopada 2017 r.

czytaj więcej »

Obecnie przedsiębiorcy mają do dyspozycji nowe możliwości wyboru w zakresie metod amortyzacji. Natomiast od 1 stycznia 2018 r. zarówno zakres środków trwałych, co do których podatnicy będą mogli wybrać metodę ujęcia w kosztach, jak i krąg podmiotów mogących korzystać z niektórych preferencji, ulegnie rozszerzeniu. 

czytaj więcej »

Zbliża się obszerna nowelizacja ustaw o podatkach dochodowych. Miedzy innymi zmodyfikowane będą ograniczenia związane z tzw. cienką kapitalizacją. Nowe zasady mają obowiązywać już od 1 stycznia 2018 r.

czytaj więcej »

Nowe rozporządzenie ministra finansów precyzuje obowiązki podatników przygotowujących dokumentację podatkową za 2017 rok, tj. podmiotów, których przychody lub koszty przekroczyły w ubiegłym roku 2.000.000 euro. Sprawdź, szczegóły.

czytaj więcej »

 Czy niespłacone zobowiązania spółki istniejące w dniu zakończenia jej działalności, stanowią przychód podlegający opodatkowaniu CIT? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz w interpretacji indywidualnej dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 14 lipca 2017 r., nr 0114-KDIP2-3.4010.124.2017.1.MC.

czytaj więcej »

Zdaniem dyrektora KIS wyrażonym w interpretacji indywidualnej z 3 lipca 2017 r., nr 0111-KDIB2-3.4010.20.2017.1.AB, wydatki ponoszone na zakup usług gastronomicznych (kateringowych) nabywanych przez spółkę w związku z organizowanymi wewnętrznymi naradami pracowników nie są reprezentacją.

czytaj więcej »

Przedsiębiorca nie zaliczy do kosztów uzyskania przychodów wydatku w części, w jakiej płatność została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego zawartego w wykazie podatników VAT czynnych.

czytaj więcej »

Od przyszłego roku minimalne wynagrodzenie za pracę dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, wynosić będzie 2.100 zł. Jakie praktyczne skutki w zakresie rozliczania wynagrodzeń pracowniczych będzie miało podniesienie minimalnego wynagrodzenia za pracę?

czytaj więcej »

W regulaminie wynagrodzeń spółka z o.o. ustaliła, że wypłaca wynagrodzenia dla pracowników do 10 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni. Za grudzień spółka dokonała wypłaty wynagrodzeń 10 stycznia.

czytaj więcej »

W związku ze świętami firmy ponoszą dodatkowe wydatki związane z zakupem prezentów dla pracowników i ich dzieci oraz zorganizowaniem świątecznego spotkania. Drobne upominki wręczane są również dla stałych klientów. Jakie są kosztowe skutki takich działań?

czytaj więcej »

Przedsiębiorstwo organizuje dla swoich pracowników oraz ich dzieci spotkania świąteczne. Jak rozliczyć poniesione wydatki?

czytaj więcej »

Pracownicy często wykonują obowiązki w czasie zimy na zewnątrz w ujemnej temperaturze. Czy w związku z taką pracą pracodawca ma dodatkowe obowiązki względem pracownika?

czytaj więcej »

wiper-pixel