WYDANIE ONLINE

Poznaj najważniejsze zmiany w podatkach wchodzące w życie w 2018 roku
Już 1 stycznia 2018 r. wchodzi w życie cała grupa przepisów, które bardzo zmanią stosowane dotychczas zasady rozliczeń podatkowych. Masz coraz mniej czasu, aby się do nich przygotować.

czytaj więcej »

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej, zakłada 100% odliczenie kosztów kwalifikowanych dla wszystkich podmiotów prowadzących pracę B+R, bez względu na ich wielkość. Zobacz, jak możesz zaoszczędzić dzięki wprowadzonym rozwiązaniom.

czytaj więcej »

Od nowego roku zmienią się zasady ustalania kosztów uzyskania przychodów przez osoby uzyskujące przychody z tytułu praw autorskich, czyli przez twórców i artystów wykonawców. Sprawdź, kto będzie miał prawo do 50% kosztów.

czytaj więcej »

Od 2018 roku preferencyjne 50% koszty uzyskania przychodów, będą przysługiwać wyłącznie działalności twórczej związanej ze ściśle określonymi zawodami. Sprawdź szczegóły.

czytaj więcej »

Czy zwrot pracownikom kosztów poniesionych w związku z użyciem prywatnego samochodu do celów służbowych, powoduje powstanie po stronie zatrudnionych przychodu podlegającego opodatkowaniu PIT? Na to pytanie odpowiedział WSA w Poznaniu w orzeczeniu z 14 września 2017 r., sygn. akt I SA/Po 1532/16.

czytaj więcej »

Zmiana, która wejdzie w życie od 1 stycznia 2018 r., podwyższa dotychczasową wartość środków trwałych, które podlegały jednorazowej amortyzacji. Dowiedz się więcej o nowych przepisach.

czytaj więcej »

 Dochód spółki z działalności prowadzonej na terenie strefy w części dotyczącej nabywanego od podmiotu zewnętrznego elementu zestawu samochodowego, niezbędnego do realizacji umowy nie jest wyłączony z dochodu podlegającego zwolnieniu – uznał NSA w wyroku o sygn. akt II FSK 1440/16.

czytaj więcej »

Zastanawiasz się, czy koszty niezakończonej modernizacji budynku stanowią koszt uzyskania przychodu w momencie jego sprzedaży? Poznaj stanowisko fiskusa i komentarz eksperta w tej sprawie.

czytaj więcej »

Inwestor wypłacił zaległe wynagrodzenie podwykonawcom budowlanym, z którymi nie rozliczył się generalny wykonawca. Czy dla inwestora będzie to koszt podatkowy? Poznaj stanowisko organów podatkowych.

czytaj więcej »

Już wkrótce zacznie działać system eliminujący z obrotu gospodarczego podstawione firmy oszukujące uczciwych przedsiębiorców. Ma temu zapobiec ustawa o przeciwdziałaniu wykorzystywania sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych. Sprawdź szczegóły zmian.

czytaj więcej »

Podatnik ma prawo do dofinansowania zakupu kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania. Chodzi tu o pierwsze kasy. Wszystkie inne kasy nabyte po dokonaniu pierwszego zgłoszenia – np. wymieniane z uwagi na zużycie, rozszerzenie działalności gospodarczej podatnika, czy też w związku z wznowieniem przez niego uprzednio zawieszonej lub zakończonej działalności gospodarczej – nie korzystają już z ulgi na ich zakup. Prawo to zostało, bowiem „skonsumowane” na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania. Takie wnioski płyną z wyroku NSA o sygn. akt I FSK 2312/15.

czytaj więcej »

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Projekt zakłada zniesienie tzw. limitu 30-krotności czyli rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych. Czy zatem od 1 stycznia 2018 r. wszyscy ubezpieczeni będą więc opłacali składki niezależnie od wysokości zarobków?

czytaj więcej »

Wynagrodzenie za wykonanie zleceń w spółce – matce przez pracownika spółki zależnej, powinno być potraktowane jako wynagrodzenie za pracę i oskładkowane przez jego pracodawcę – spółkę zależną. Takie wnioski płyną z najnowszego wyroku Sądu Najwyższego. Poznaj szczegóły i przeczytaj komentarz eksperta.

czytaj więcej »

W okresie zimowym pracownicy korzystają z urlopów. Pracodawca może sfinansować koszty takiego wypoczynku z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub ze środków obrotowych. Tym, którzy spełniają określone przepisami kryteria i zarazem nie utworzyli u siebie ZFŚS, wolno w zamian wypłacać tzw. świadczenie urlopowe. Poznaj skutki, jakie na gruncie kosztów podatkowych wywołuje przekazanie tego świadczenia.

czytaj więcej »

Zarządzanie finansami firmy w dużej mierze opiera się na rozwiązywaniu kwestii podatkowych. Wiesz dobrze, jak często przepisy w tej materii są narażone na zmiany oraz różne - często sprzeczne - interpretacje organów podatkowych. Błędy w przyjętych rozwiązaniach podatkowych mogą dużo kosztować, czasem nawet doprowadzić do bankructwa firmy. Nasi eksperci pomogą Ci znaleźć jak najlepsze rozwiązania dotyczące efektywnego zarządzania kosztami.

czytaj więcej »

Wiele firm zapewnia swoim pracownikom w okresie jesienno-zimowym profilaktyczne szczepienia przeciw grypie. Przyczyniają się one do obniżenia nieobecności spowodowanych chorobami, a tym samym wpływają na płynność prowadzenia działalności. Jak rozliczać takie czynności od strony kosztowej i przychodowej?

czytaj więcej »

wiper-pixel