WYDANIE ONLINE

Dowiedz się, jakie nowe przepisy musisz stosować od początku roku
Wyodrębnienie w CIT dwóch źródeł przychodów, zmiany dotyczące podatkowych grup kapitałowych, nowe regulacje odnośnie rozliczania wstępnej opłaty leasingowej i raty leasingu, to tylko niektóre zmiany, jakie zaczęły obowiązywać z początkiem 2018 roku. 

czytaj więcej »

Przełom roku to czas, kiedy wiele firm prosi pracowników o zgodę/potwierdzenie zasad obliczania pomniejszonych o kwotę wolną zaliczek na podatek dochodowy pracownika (PIT-2) oraz stosowanie prawidłowych kosztów uzyskania przychodów w roku następnym. Sprawdź, w jakich sytuacjach można przyjąć podwyższone koszty uzyskania przychodu pracownika.

czytaj więcej »

Księgowi w spółkach kapitałowych mają wątpliwości co do tego, jak prawidłowo rozliczać świadczenia dla członków zarządu. Jednym z problematycznych zagadnień jest kwestia kosztów podatkowych z tytułu zawieranych z członkami zarządu umów w przedmiocie ich zatrudnienia, jak i świadczeń wypłacanych im bezumownie. Jak, zatem zrobić to poprawnie?

czytaj więcej »

Księgowi rozliczający CIT maja wątpliwości co do tego, jakim zakresie wydatki związane z podwyższeniem kapitału zakładowego stanowią koszty uzyskania przychodów. Interpretacji przepisów w trym zakresie nie ułatwia także niejednolite orzecznictwo.

czytaj więcej »

Jednostki, których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych w 2017 r. wyniosły co najmniej 8.627.400 zł, muszą w 2018 roku prowadzić księgi rachunkowe. Przed dokonaniem pierwszego zapisu w księgach, trzeba dopełnić wielu obowiązków. Sprawdź, jakich.

czytaj więcej »

Jeżeli ubezpieczony nabył prawo do emerytury przed zmianą przepisów, a następnie, po ich zmianie złożył wniosek o ustalenie i wypłatę świadczenia, to obliczenie emerytury powinno nastąpić już według nowych unormowań. Poznaj szczegóły.

czytaj więcej »

Jeżeli ubezpieczony nabył prawo do emerytury przed zmianą przepisów, a następnie, po ich zmianie złożył wniosek o ustalenie i wypłatę świadczenia, to obliczenie emerytury powinno nastąpić już według nowych unormowań. Poznaj szczegóły.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje nowy podział źródeł przychodów na zyski kapitałowe oraz inne źródła, które stanowić mają przychody z działalności operacyjnej. Sprawdź na przykładach, skutki tych zmian.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązują nowe regulacje dotyczące minimalnego podatku od nieruchomości komercyjnych. Czy wiesz, kto będzie musiał zapłacić podatek i w jakiej wysokości?

czytaj więcej »

Używanie przez wspólnika leasingowanego samochodu do celów prywatnych stanowi dla niego przychód z innych źródeł, który trzeba opodatkować według skali podatkowej. Takie stanowisko prezentuje resort finansów.

czytaj więcej »

Resort finansów zaprezentował projekt Ordynacji podatkowej przygotowany przez Komisję Kodyfikacyjną Ogólnego Prawa Podatkowego. Nowe regulacje mają wejść w życie od 1 stycznia 2019 r. Poznaj szczegóły zmian.

czytaj więcej »

Może się zdarzyć, że danego dnia u podatnika nie wystąpi sprzedaż, która podlega ewidencji przy użyciu kasy rejestrującej. Czy musisz wówczas wydrukować raport dobowy fiskalny? Poznaj aktualne stanowisko fiskusa wyrażone w interpretacji indywidualnej dyrektora KIS nr 0111-KDIB3-2.4012.348.2017.1.MN.

czytaj więcej »

Organy podatkowe nie mogą pozbawiać nabywców prawa do odliczenia VAT w sytuacji, gdy sprzedawca został wykreślony z rejestru podatników VAT. Tak uznał Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku o sygn. akt C‑101/16.

czytaj więcej »

W sytuacji, gdy przedsiębiorcę nie ma dokumentu CMR, ale dysponuje innymi dokumentami potwierdzającymi wewnątrzwspólnotową dostawę towarów – ma prawo do zastosowania 0% VAT. Tak uznał dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej nr 0114-KDIP1-2.4012.182.2017.1.PC.

czytaj więcej »

Wydatki poniesione przez pracodawcę na zapłatę zaległych składek ZUS stanowią koszty podatkowe w dacie zapłaty. Natomiast nie można zaliczyć do kosztów podatkowych zapłaconych składek ZUS w części, w której powinny być sfinansowane przez zleceniobiorcę. Sprawa dotyczyła spółki, u której kontrola z ZUS wykazała nieprawidłowości. Przedsiębiorstwo zawarło z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą umowę o współpracy. W ramach tej umowy osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia na rzecz osoby fizycznej były również pracownikami spółki. Organ kontrolny stwierdził, że osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia należy uznać za pracowników i wnioskodawca jako płatnika składek musi zapłacić zaległe składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych. Przedsiębiorstwo zapłaciło zaległe składki Wątpliwości dotyczyły tego, czy wartość zapłaconych za pracownika składek na ubezpieczenie społeczne pracodawca/podatnik może zaliczyć do kosztów zyskania przychodów. Spółka uważała, że tak.

czytaj więcej »

Sposób podania adresu wystawcy faktury nie może stanowić decydującego warunku do celów odliczenia VAT.  Potwierdził to TSUE w orzeczeniu z 15 listopada 2017 r. wydanym w połączonych sprawach (sygn. akt C-374 -375/16).

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje nowy podział źródeł przychodów na zyski kapitałowe oraz inne źródła, które stanowić mają przychody z działalności operacyjnej. Sprawdź na przykładach, skutki tych zmian.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązują nowe regulacje dotyczące minimalnego podatku od nieruchomości komercyjnych. Czy wiesz, kto będzie musiał zapłacić podatek i w jakiej wysokości?

czytaj więcej »

Używanie przez wspólnika leasingowanego samochodu do celów prywatnych stanowi dla niego przychód z innych źródeł, który trzeba opodatkować według skali podatkowej. Takie stanowisko prezentuje resort finansów.

czytaj więcej »

Resort finansów zaprezentował projekt Ordynacji podatkowej przygotowany przez Komisję Kodyfikacyjną Ogólnego Prawa Podatkowego. Nowe regulacje mają wejść w życie od 1 stycznia 2019 r. Poznaj szczegóły zmian.

czytaj więcej »

Może się zdarzyć, że danego dnia u podatnika nie wystąpi sprzedaż, która podlega ewidencji przy użyciu kasy rejestrującej. Czy musisz wówczas wydrukować raport dobowy fiskalny? Poznaj aktualne stanowisko fiskusa wyrażone w interpretacji indywidualnej dyrektora KIS nr 0111-KDIB3-2.4012.348.2017.1.MN.

czytaj więcej »

Organy podatkowe nie mogą pozbawiać nabywców prawa do odliczenia VAT w sytuacji, gdy sprzedawca został wykreślony z rejestru podatników VAT. Tak uznał Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku o sygn. akt C‑101/16.

czytaj więcej »

W sytuacji, gdy przedsiębiorcę nie ma dokumentu CMR, ale dysponuje innymi dokumentami potwierdzającymi wewnątrzwspólnotową dostawę towarów – ma prawo do zastosowania 0% VAT. Tak uznał dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej nr 0114-KDIP1-2.4012.182.2017.1.PC.

czytaj więcej »

Na jednym z niedawnych posiedzeń, rząd przyjął projekt ustawy Prawo przedsiębiorców, który to został przedłożony przez ministra rozwoju i finansów. Nowe przepisy tworzą korzystne i stabilne warunki do wykonywania działalności gospodarczej oraz wzmacniają gwarancje wolności i praw przedsiębiorców.

czytaj więcej »

Wydatki poniesione przez pracodawcę na zapłatę zaległych składek ZUS stanowią koszty podatkowe w dacie zapłaty. Natomiast nie można zaliczyć do kosztów podatkowych zapłaconych składek ZUS w części, w której powinny być sfinansowane przez zleceniobiorcę.

czytaj więcej »

Sposób podania adresu wystawcy faktury nie może stanowić decydującego warunku do celów odliczenia VAT.  Potwierdził to TSUE w orzeczeniu z 15 listopada 2017 r. wydanym w połączonych sprawach (sygn. akt C-374 -375/16).

czytaj więcej »

Walka resortu finansów z nieuczciwymi praktykami podatkowymi przynosi konkretne rezultaty. Przynajmniej tak twierdzi sam resort finansów. I rzeczywiście – w sierpniu tego roku wykryto karuzelę podatkową, w której udział brało przynajmniej 30 polskich i zagranicznych firm. Jednak działania służące wykrywaniu VAT-owskich wyłudzeń często wymierzone są również przeciwko uczciwym przedsiębiorcom.

czytaj więcej »

wiper-pixel