WYDANIE ONLINE

Spółka prowadzi sieć sklepów spożywczych. Do tej pory produkty przeterminowane lub te których wiadomo było, że ze względu na kończący się termin przydatności do spożycia przedsiębiorca nie sprzeda przekazywał do utylizacji. Od 1 października 2013 r. nie tylko producenci, ale także sprzedawcy produktów spożywczych mogą darować je bez opodatkowania VAT. Przedsiębiorca zastanawia się, jakie są skutki podatkowe takich darowizn. Planuje też przy okazji przekazywania darowizn osobom fizycznym reprezentującym organizacje, którym chce przekazać darowizny, wręczać drobne upominki z logo sklepów promujące naszą firmę.

czytaj więcej »

Spółka zleciła wykonanie określonych prac wykończeniowych (chodniki, zieleń) na terenie prowadzonej przez nią budowy osiedla mieszkaniowego. W efekcie przeprowadzonej przez inspekcję pracy kontroli została zobligowana do zaopatrzenia zleceniobiorców w odzież ochronną, obuwie robocze i środki higieny osobistej.

czytaj więcej »

Firma otrzymuje i wysyła faktury głównie w formie PDF, bez opatrzenia ich w bezpieczny podpis elektroniczny. Z zasady otrzymywane w ten sposób dokumenty są drukowane i przechowywane przez dział księgowości w formie papierowej. Czy spółka może na podstawie takich faktur odliczać VAT?

czytaj więcej »

W listopadzie i grudniu firma otrzymuje faktury dotyczące prenumerat czasopism i dostępów do czasopism oraz baz danych online. Jak należy rozliczać je podatkowo i w rachunkowości? 

czytaj więcej »

Listopad to dla wielu firm czas na wizytę u wulkanizatora w celu wymiany opon z letnich na zimowe. Jak przedsiębiorca używający aut do powadzenia działalności gospodarczej powinien rozliczyć wydatki na nabycie i montaż opon?

czytaj więcej »

W spółce będzie przeprowadzony kilkudniowy audyt wykonany przez firmę zewnętrzną. Na mocy porozumienia z firmą audytorską spółka pokryje całość kosztów, to znaczy zapłaci za wykonanie usługi audytowej oraz wyżywienie i noclegi audytorów.

czytaj więcej »

Z tytułu obniżenia wkładu w spółce cywilnej podatnik uzyska przychód z praw majątkowych. Dochodem z tego źródła przychodów jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami faktycznie poniesionymi na nabycie tego wkładu, proporcjonalnie do wielkości obniżenia. Jeżeli koszty uzyskania przychodów równają się sumie przychodów, dochód nie wystąpi.

czytaj więcej »

Finansowanie przez pracodawcę kosztów dowozu pracowników do, jak również z miejsca pracy, nie podlega podatkowi dochodowemu od osób fizycznych.

czytaj więcej »

Oświadczenie o wyborze opodatkowania ryczałtem powinno być złożone odrębnie co do przychodów z działalności wykonywanej samodzielnie, i co do przychodów uzyskiwanych z udziału w spółce prowadzącej działalność gospodarczą.

czytaj więcej »

W listopadzie jest kilka istotnych dla naszej tradycji świąt (Wszystkich Świętych, Święto Niepodległości). Do przyjętych zwyczajów należy pamięć o zmarłych przez zakup wiązanek nagrobnych i zniczy, a także opieka nad grobami. Firma w ten sposób pamięta o zmarłych pracownikach. Chce także nabyć z okazji święta narodowego flagi państwowe, godło i elementy dekoracyjne w barwach narodowych. Czy wydatki poniesione na zakup flag, zniczy i kwiatów można zaliczyć do kosztów podatkowych?

czytaj więcej »

wiper-pixel