WYDANIE ONLINE

Firma motywuje swoich pracowników przyznając pod koniec roku premie roczne. Kiedy można takie świadczenie zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu? Czy ma znaczenie terminowość ich wypłaty. Czy premie roczne o charakterze uznaniowym mogą być kosztem podatkowym w miesiącu, w którym zapadła decyzja o ich przyznaniu?

czytaj więcej »

Wydatki poniesione z tytułu noclegów pracowników w hotelach stanowią dla spółki z o.o. koszt uzyskania przychodu.

czytaj więcej »

Jeśli pracownicy korzystają z rabatów cenowych na takich samych zasadach jak inni klienci firmy, to z tytułu uzyskanych korzyści nie powstanie u nich przychód podlegający opodatkowaniu PIT.

czytaj więcej »

Przedsiębiorca jest podatnikiem VAT i miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług, lecz z tego prawa nie skorzystał.

czytaj więcej »

W grudniu przedsiębiorca chce obdarować swoich pracowników upominkami świątecznymi. Pomysłów na choinkowy bonus jest wiele, począwszy od tradycyjnych talonów do wybranej sieci sklepów, paczek, koszy wypełnionych łakociami, po karty przedpłacone, kupony podarunkowe, czy wejściówki na koncerty lub do kina. Jakie konsekwencje będzie miało przekazanie takich prezentów zatrudnionym osobą?

czytaj więcej »

Spółka z o.o. świadczy różnego rodzaju usługi porządkowe, ale dotychczas nie wykonywała usług odśnieżania. Jakie konsekwencje będzie miało rozpoczęcie świadczenia takich usług?

czytaj więcej »

Podatnik rozliczający się z PIT na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów (dalej: PKPiR), otrzymał z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomoc finansową z Unii na budowę magazynu. Czy takie dofinansowanie należy traktować jako dotacje na realizację zadań zleconych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 7 ustawy o rachunkowości (dalej; UoR)?

czytaj więcej »

Podatnik zaciągnął kredytu na budowę budynku mieszkalnego, który w części służył działalności gospodarczej. Odsetki od kredytu zapłacone zostaną po dniu zbycia nieruchomości. Uzyskane ze sprzedaży środki, przeznaczone zostaną na zakup nieruchomości na biuro i wynajem.

czytaj więcej »

Świadczone przez podatnika usługi wstępu na siłownię lub do klubu fitness, które uprawniają do korzystania z urządzeń, są opodatkowane stawką VAT 23%, nawet jeśli są sprzedawane w formie karnetu. Preferencyjna stawka 8 % ma zastosowanie tylko do wstępu (biernego uczestnictwa).

czytaj więcej »

wiper-pixel