WYDANIE ONLINE

Pamiętaj o nowych ograniczeniach w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów
Od 1 stycznia 2018 r. obowiązują nowe przepisy ograniczające możliwość zaliczania w koszty uzyskania przychodów niektórych wydatków. Chodzi tu m.in. o opłaty i należności za korzystanie lub prawo do korzystania z praw autorskich i pokrewnych praw majątkowych oraz licencji. Sprawdź, jak bezpiecznie „wrzucać” w koszty takie wydatki. 

czytaj więcej »

 Koszt kwalifikowany, który został w części podatnikowi zwrócony, nie podlega odliczeniu. To wnioski z interpretacji Krajowej Informacji Skarbowej. Poznaj komentarz eksperta.

czytaj więcej »

 Jeżeli w imprezie firmowej biorą udział pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, to sumy wydane na organizację takiego wydarzenia można zaliczyć do kosztów podatkowych. A co jeśli zaproszonymi gośćmi są też osoby, z którymi zawarto umowy zlecenia oraz podwykonawcy?

czytaj więcej »

Rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków z zakresu dokumentacji podatkowej 15 marca 2018 r. zostało opublikowane. A to oznacza, że podatnicy mają czas na złożenie dokumentów do końca września.

czytaj więcej »

Obowiązek składnia oświadczeń o sporządzeniu dokumentacji podatkowych ciąży na podatnikach PIT i CIT. Jeśli na Twojej firmie ciąży taki obowiązek – skorzystaj z gotowych wzorów tych dokumentów.

czytaj więcej »

 Obowiązuje już rozporządzenie dotyczące przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków z zakresu dokumentacji podatkowej. W praktyce pojawiło się sporo niejasności, jak w związku z tym wypełnić CIT-8. Poznaj wyjaśnienie resortu.

czytaj więcej »

 Transakcje między spółkami wchodzącymi w skład podatkowej grupy kapitałowej nie wymagają dokumentacji w zakresie cen transferowych. Dowiedz się, jakie są korzyści zawiązania PGK.

czytaj więcej »

Podatnicy strefowi mogą liczyć na ulgi podatkowe. Kłopot pojawia się wówczas, gdy część produkcji jest wykonywana poza specjalną strefą ekonomiczną. Zdaniem sądy zakup towarów i usług od podmiotów spoza SSE nie prowadzi automatycznie do utraty zwolnienia podatkowego w części odnoszącej się do tych zakupów. Tak wynika z wyroku o sygn. akt I SA/Go 484/17.

czytaj więcej »

Upominki, które nie są opatrzone logo spółki służą jedynie kształtowaniu pozytywnego wizerunku wobec obecnych i potencjalnych klientów, a nie reklamie spółki – stwierdził WSA w Warszawie w wyroku z 13 marca 2018 r., sygn. akt III SA/Wa 303/18.

czytaj więcej »

Po zmianie przepisów obowiązujących od 2018 roku, wniesienie wkładu pieniężnego nadal jest neutralne podatkowo na gruncie CIT po stronie podmiotu wnoszącego wkład. Poznaj szczegóły.

czytaj więcej »

Koszty paliwa nie stanowią dodatkowego przychodu ze stosunku pracy, są ujęte w miesięcznej kwocie zryczałtowanego przychodu ustalonej z tytułu nieodpłatnego udostępnienia pracownikom samochodów służbowych – tak wynika z wyroku o sygn. akt I SA/Go 436/17.

czytaj więcej »

Czy zapewnienie pracownikom mobilnym noclegu, stanowi dla nich przychód podlegający opodatkowaniu PIT? A w konsekwencji, czy trzeba naliczyć i pobrać zaliczkę na podatek? Poznaj stanowisko fiskusa.

czytaj więcej »

Przedsiębiorca zawarł umowę ubezpieczenia, na podstawie której ubezpieczył na życie członka zarządu zatrudnionego na umowę o pracę. Powstało pytanie, czy od przeniesienia praw własności lub wypłacenia wartości środków zgromadzonych na rachunku inwestycyjnym, będzie ciążył obowiązek podlegania ubezpieczeniom społecznym. Przedsiębiorca uważał, że nie. Co na to ZUS?

czytaj więcej »

Niektóre ze zdarzeń mogą być na tyle nieznaczące, że wystarczy je odnotować w księgach 2018 roku. W trakcie przygotowywania sprawozdania należy jednak przeanalizować wszystkie fakty, które miały miejsce w związku z poprzednim rokiem obrotowym, ale wydarzyły się już w 2018 roku.

czytaj więcej »

W raz z początkiem wiosny coraz więcej firm organizuje wyjazdowe imprezy integracyjne dla pracowników. Warto w takiej sytuacji podpowiedzieć klientom by ramach wyjazdu zaplanowali przedstawienie dotychczasowych osiągnięć firmy, a także nowych strategii działania. Może mieć to bowiem decydujące znaczenie przy kwalifikacji wydatków z nim związanych do kosztów.

czytaj więcej »

Amortyzacja jest niezbędna w celu m.in. rozliczenia w czasie kosztów podatkowych nabycia niektórych składników majątku firmy. Dotyczy ona oczywiście także środków transportu, używanych na podstawie umów leasingu czy najmu.

czytaj więcej »

W określonych przepisami sytuacjach (przykładowo w upalne dni) lub w odniesieniu do wskazanej pracy (np. pod ziemią) – pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom napoje i posiłki profilaktyczne. W takim wypadku wartość otrzymanych od pracodawcy świadczeń, nie stanowi dla pracownika przychodu ze stosunku pracy. Jednak nie zawsze tak jest.

czytaj więcej »

Delegacje odbywane przez pracowników w skali jednostkowej wydają się mało istotnym kosztem. Jeśli jednak dokonamy podsumowania całkowitych kosztów delegacji, może okazać się, że stanowią one grupę wydatków mającą ważny wpływ na wynik finansowy. Z tego powodu firmy coraz dokładniej starają się kontrolować i planować tego rodzaju koszty. W artykule przedstawiamy założenia, które pozwolą opracować proces zarządzania kosztami delegacji.

czytaj więcej »

wiper-pixel