WYDANIE ONLINE

Sprawdź, jak rozliczyć koszty remontu będącego ulepszeniem środka trwałego
W sezonie letnim wielu przedsiębiorców przeprowadza remonty posiadanych środków trwałych. Remont to przywrócenie pierwotnego stanu technicznego i użytkowego środka trwałego (także polegające m.in. na wymianie zużytych składników) – następujące w toku eksploatacji środka trwałego i będące jej wynikiem. Remont nie może zwiększać wartości początkowej środka trwałego. Jak zatem należy rozliczyć go od strony kosztowej?

czytaj więcej »

Fiskus poświęca coraz więcej uwagi transakcjom z podmiotami powiązanymi i trend ten prawdopodobnie się utrzyma. Można tak wnioskować z projektu zmian w Ordynacji podatkowej. Zakłada on utratę mocy interpretacji indywidualnych, których przedmiotem są transakcje z podmiotami powiązanymi i istotne utrudnienie uzyskiwania ich w przyszłości. Otwiera to drogę do kontroli podatkowych, których przedmiotem będą tego typu transakcje i decyzji wymiarowych.

czytaj więcej »

Rząd pracuje nad ustawą o firmach inwestujących w najem nieruchomości. Zgodnie z przedstawionymi założeniami do ustawy o CIT wprowadzona ma zostać nowa 8,5% stawka podatku. Nie będzie ona jednak miała charakteru powszechnego. Zastrzeżona zostanie dla podatników, którzy będą mieć status firmy inwestującej w najem nieruchomości (tzw. F.I.N.N.).

czytaj więcej »

Minister finansów wydał interpretację ogólną w sprawie sporządzania, przeglądu i aktualizacji dokumentacji podatkowej, w szczególności w odniesieniu do transakcji finansowych. Sprawdź, co to dla Ciebie oznacza.

czytaj więcej »

Przedsiębiorstwo nabywa usługi księgowe od usługodawcy bądź podmiotów powiązanych. Czy poniesione wydatki może w 2018 roku zaliczyć do kosztów? Sprawdź szczegóły.

czytaj więcej »

Minister finansów przygotował projekt dotyczący przedłużenia terminu rozliczenia rocznego podatku CIT. Jednak zmiany nie dotyczą wszystkich przedsiębiorców. Zobacz, ile czasu zyskają podatnicy, których będzie dotyczyła ta zmiana.

czytaj więcej »

Dokumentację w zakresie cen transferowych muszą sporządzać tylko te podmioty z zagranicy, w których polski zakład wygenerował przychody lub koszty wyższe niż ustawowe progi – wynika z interpretacji ogólnej ministra finansów.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje przepis, który ogranicza wysokość kosztów uzyskania przychodów ponoszonych na nabycie określonych usług niematerialnych i praw. Resort finansów wyjaśnił, czy usługi księgowe i doradztwo podatkowe można odliczyć w całości.

czytaj więcej »

Przedsiębiorstwo zorganizowało wyjazd na majówkę (imprezę integracyjną) dla pracowników. Kiedy wydatki na integrację można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów? Sprawdź prawidłową odpowiedź.

czytaj więcej »

Przedsiębiorca zamierza w całości zaliczyć do kosztów podatkowych odpisy amortyzacyjne od licencji nabytej od podmiotu powiązanego. Czy słusznie? Poznaj stanowisko dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

czytaj więcej »

Kasy online będą wyposażone w funkcję umożliwiającą automatyczne przekazywanie danych do szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Za brak obowiązkowego przeglądu kasy będą kary. Zmiany zostały już przejęte przez Radę Ministrów. Dowiedz się więcej.

czytaj więcej »

 Pracodawca rozwiązując z pracownikiem umowę o pracę na mocy porozumienia stron może się z nim umówić, że wypłaci mu rekompensatę pieniężną jeszcze w czasie trwania stosunku pracy. Czy wobec tego ma obowiązek wliczyć takie świadczenie do podstawy wymiaru składek? Dowiedz się więcej na ten temat.

czytaj więcej »

Pracownicy w czasie wykonywania swoich zadań otrzymują od klientów napiwki. Sprawdź czy kwoty te są przychodem pracownika, jeżeli tak czy należy od nich opłacać składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

czytaj więcej »

Sprawdź, czy aby przedsiębiorcy przysługiwało prawo do opłacania składek na ZUS w ulgowej wysokości, wykonywana przez niego praca w ramach prowadzonej działalności musi mieć zupełnie inny charakter niż zakres czynności świadczonych w okresie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.

czytaj więcej »

Kupujący może zwrócić sprzedawcy całość lub część towarów. Rozliczenie takiego zwrotu wywołuje zarówno skutki księgowe, jak i podatkowe u obu stron transakcji. Sprawdź, na co musisz zwrócić uwagę, by nie popełnić błędu przy tego typu rozliczeniach.

czytaj więcej »

Spółka otrzymała propozycję przyłączenia się do sieci dealerskiej jednej z marek samochodowych. Z tego tytułu poniosła duże wydatki na dostosowanie salonu do wymogów importera marki. Jak je poprawnie rozliczyć?

czytaj więcej »

Sposób ujęcia w księgach rachunkowych przychodów z tytułu udzielenia licencji zależy od tego czy działalność ta jest zaliczana do podstawowej działalności przedsiębiorcy.

czytaj więcej »

Firma budowlana przy wykonywaniu większych projektów korzysta szczególnie w okresie letnim z usług podwykonawców. Obecnie na prowadzonej budowie współpracuje z 4 firmami różniącymi się zakresem wykonywanych usług. Część z podwykonawców korzysta ze sprzętu zleceniodawcy do wykonywania prac na terenie budowy.

czytaj więcej »

wiper-pixel