WYDANIE ONLINE

Jak rozliczyć koszty wypoczynku pracowników w obiektach będących własnością pracodawcy?
Miesiące letnie tradycyjnie są okresem, w którym pracownicy przebywają na urlopach wypoczynkowych. Jedni preferują popularne wczasy pod gruszą, inni zaś korzystają ze zorganizowanych form wypoczynku. Zdarza się, że korzystają w tym celu z obiektów należących do pracodawców. Sprawdź, jakie są podatkowe konsekwencje takiego wypoczynku. 

czytaj więcej »

Fiskus wydaje coraz więcej interpretacji indywidualnych wyjaśniających, jak rozumieć przepisy określane jako „uszczelniające CIT”, a obowiązujące od 1 stycznia 2018 r. Do najbardziej kontrowersyjnych pośród nich, należą przepisy wyłączające z kosztów uzyskania przychodów część wydatków na usługi niematerialne.

czytaj więcej »

Skomplikowane prawo oraz niejednolita interpretacja przepisów przez sądy i organy administracji publicznej to problem większości polskich przedsiębiorców. Ma temu zaradzić m.in. publikacja objaśnień prawnych. Sprawdź, na czym polega istota tzw. objaśnień prawnych, które pod koniec kwietnia 2018 roku zostały wprowadzone w ramach Konstytucji Biznesu?

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2018 r. obniżenie dochodu o stratę podatkową w CIT możliwe jest wyłącznie w ramach tego samego źródła przychodów. W celu rozliczenia straty powstałej przed tą datą, trzeba wziąć pod uwagę przepisy przejściowe.

czytaj więcej »

Wydatki na usługi informatyczne np.: bieżące wsparcie użytkowników w ich codziennej pracy z komputerem można w całości zaliczyć do kosztów. Inaczej będzie z usługami doradczymi z zakresu IT – tu zaliczanie do kosztów jest limitowane.

czytaj więcej »

Czy certyfikat rezydencji podatkowej otrzymany w formie papierowej, a następnie zeskanowany i przesłany e-mailem w formacie pdf jest dokumentem, na podstawie którego można liczyć na preferencje podatkowe.

czytaj więcej »

Możliwość rozpoznania dla celów podatkowych tzw. kosztów pośrednich uzależniona jest od otrzymania faktury lub rachunku. Jedyny wyjątek od tej zasady, umożliwiający ujęcie kosztu na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), ustanowiony w art. 15 ust. 4e ustawy CIT, odnosi się wyłączenie do sytuacji, gdy brak faktury lub rachunku ma charakter trwały. Takie wnioski płyną z wyroku NSA o sygn. akt II FSK 1034/16.

czytaj więcej »

Czy wydatki poniesione na zakup kosmetyków i ubrań dla pracowników, którzy za pomocą video kontaktują się z klientami, można zaliczyć do kosztów podatkowych? Poznaj stanowisko organu podatkowego, aby bezbłędnie rozliczyć poniesione sumy.

czytaj więcej »

Zmienią zasady opodatkowania dochodów uzyskiwanych ze zbycia akcji nabytych w ramach tzw. programów motywacyjnych. Sprawdźmy, na jakie zmiany w PIT i CIT musisz się przygotować.

czytaj więcej »

Znamy projekt dotyczący zmian w VAT. Nowe przepisy przewidują m.in. zmiany mające na celu uproszczenie, modernizację i ujednolicenie przepisów dotyczących VAT mających zastosowanie do bonów na towary lub usługi. Poznaj praktyczne skutki tych zmian.

czytaj więcej »

Pracodawca zatrudnia obywateli zagranicznych, którzy na kilka dni przyjeżdżają do Polski. Sprawdź, czy masz obowiązek płacić za nich składki, skoro pracę wykonują głównie w sposób zdalny.

czytaj więcej »

Od 30 kwietnia obowiązuje tzw. „ulga na start”. Jest to nowe uprawnienie przedsiębiorcy do zwolnienia z obowiązku ubezpieczeń społecznych przez 6 miesięcy kalendarzowych od dnia podjęcia działalności gospodarczej. Sprawdźmy, kto ma do niej prawo, przez jaki okres przysługuje, a także czy można ją „zawiesić” i ponownie do niej wrócić.

czytaj więcej »

Firma zatrudniająca pracownika w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze może oddelegować go do wykonywania innej pracy, nie będącej pracą w tych warunkach. Sprawdź, co wtedy ze składkami na Fundusz Emerytur Pomostowych.

czytaj więcej »

ZUS wydał interpretację, w której dokładnie określił jakie warunki trzeba spełnić, aby móc opłacać składki na preferencyjnych zasadach, nawet wtedy, kiedy prowadziło się działalność gospodarczą oraz podejmuje się współpracę z byłym pracodawcą. Poznaj szczegóły.

czytaj więcej »

Przedsiębiorca wypłaca pracownikom dodatek za rozłąkę w związku z wykonywaniem pracy poza miejscem wskazanym w umowie. Świadczenie to nie stanowi przychodu ze stosunku pracy. Czy zatem może być zwolnione z oskładkowania?

czytaj więcej »

Stare porzekadło mówi, że jak nas widzą tak nas piszą. W tym kontekście trzeba pamiętać, że siedziba i otoczenie firmy jest jej wizytówką. Dlatego warto dbać o stan zieleni czy małej infrastruktury. Dowiedz się, jak rozliczać takie wydatki.

czytaj więcej »

Firmy często zawierają umowy barterowe. W ramach takich umów dostarczają sobie towary handlowe lub wykonują wzajemnie usługi. Jak rozliczać takie transakcje?

czytaj więcej »

Transakcje komisowe składają się z kilku czynności, które wymagają prawidłowej subsumpcji podatkowej w VAT i podatkach dochodowych. Sposób rozliczania tych zdarzeń powinien uwzględniać ich ekonomiczny charakter.

czytaj więcej »

Obecnie już od kilku lat gminy pobierają opłaty za wywóz śmieci. Można je uznać za pośrednie koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Nie wiążą się bowiem z żądnym konkretnym przychodem, ale bez nich trudno sobie wyobrazić normalne funkcjonowanie firmy.

czytaj więcej »

wiper-pixel