WYDANIE ONLINE

Jak poprawnie rozliczać odsetki od pożyczek w kosztach podatkowych?
Z początkiem 2018 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o CIT, która zmieniła zasady wyłączania z kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z pozyskaniem finansowania od podmiotów powiązanych (tzw. cienkiej kapitalizacji). Zmieniły się także zasady rozliczania opłat leasingowych. Sprawdź, jak bezpiecznie stosować nowe regulacje. CIT – Jak rozliczyć cienką kapitalizację po najnowszych zmianach przepisów?

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2018 r. przychody ze sprzedaży praw majątkowych, takich jak autorskie lub pokrewne prawa majątkowe oraz prawa własności przemysłowej, zaliczane są do przychodów z zysków kapitałowych. Także wówczas, gdy ich sprzedaż stanowi podstawowy przedmiot dzielności podatnika.

czytaj więcej »

Jeśli prezenty ślubne, to tylko przelewem, a dniówka za zbieranie truskawek – za pokwitowaniem. Nieudokumentowane darowizny, nawet te od najbliższej rodziny, zagraniczne zarobki i odkładane latami oszczędności można bowiem w sporej części utracić, jeśli nie udowodni się legalności ich pochodzenia. Od tzw. przychodów bez pokrycia trzeba zapłacić 75% podatek.

czytaj więcej »

Od 1 lipca 2018 r. kupujący może zdecydować, czy przeleje równowartość podatku od towarów i usług na rachunek VAT. Rachunki VAT nie są jednak prowadzone dla rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, które niejeden przedsiębiorca wykorzystuje dla celów firmowych.

czytaj więcej »

Pierwsze półrocze 2018 r. już za nami. Widać to nie tylko w kalendarzu. Tempa nabiera bowiem komunikowanie podatnikom zamiarów wprowadzenia zmian w prawie podatkowym, które miałyby obowiązywać od 1 stycznia 2019 roku. Pytanie, ile z korzystnych zapowiedzi minister finansów wejdzie w życie, a o ilu niekorzystnych mówi się nieco ciszej (nie w oficjalnych komunikatach, ale np. w wywiadach prasowych). Przykładem jest zapowiedź zmian w rozliczaniu wydatków na samochody osobowe.

czytaj więcej »

Przychody z tytułu własności nieruchomości nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, jeśli budynek wykorzystywany jest wyłącznie lub w głównym stopniu na własne potrzeby podatnika. Problem pojawia się w sytuacji, gdy spółka wynajmuje część powierzchni biurowej innym podmiotom. Zdaniem fiskusa jedynie przeznaczenie niewielkiej części nieruchomości na cele komercyjne pozwala uniknąć podatku.

czytaj więcej »

Podatnicy muszą pamiętać, że nie można kwalifikować do kosztów uzyskania przychodów wydatków, będących następstwem jego niewłaściwego lub nieracjonalnego działania. Takie stanowisko potwierdził dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej o nr 0115-KDIT3.4011.99.2018.2.PSZ.

czytaj więcej »

Wykupiona polisa dla pracownika nie generuje przychodu, tylko wtedy, jeśli jej zakres obejmuje wydatki, do których zwrotu pracodawca jest zobowiązany na podstawie przepisów. Takie wnioski płyną z wyroku NSA o sygn. akt II FSK 1262/16.

czytaj więcej »

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że Skarb Państwa ma prawo żądać, aby sąd uznał za bezskuteczną czynność dłużnika, która doprowadziła do jego niewypłacalności. W takim wypadku to Skarb Państwa musi udowodnić, że podatnik działał z zamiarem pokrzywdzenia wierzyciela. Wcale nie oznacza to jednak, że podatnik może pozostać bierny i nie podejmować żadnych działań, by bronić swoich racji.

czytaj więcej »

Przekształcenie działalności osoby fizycznej w jednoosobową spółkę kapitałową nie przekreśla szans na odzyskanie wydatków na zakup kas rejestrujących. Takie wnioski płyną z wyroku NSA o sygn. akt I FSK 726/16.

czytaj więcej »

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji Szkół i Placówek Publicznych rozpoczął prowadzenie drugiej działalności na podstawie wpisu do CEiDG. Czy musi opłacać składkę na ubezpieczenie zdrowotne w podwójnej wysokości? Sprawdź, co na to ZUS.

czytaj więcej »

Przedsiębiorca uważa, że ma prawo do opłacania składek na preferencyjnych zasadach z tytułu prowadzonej firmy, gdyż nie rozwiązał stosunku pracy z pracodawcą, u którego był zatrudniony. Więc podpisując z nim umowę o świadczenie usług uważa, że nie wykonuje jej dla byłego pracodawcy i takie uprawnienie do ulgowych składek mu przysługuje. Co na to ZUS?

czytaj więcej »

Przedsiębiorca zamierza umożliwić wszystkim zainteresowanym pracownikom skorzystanie z programów pozapłacowych świadczeń dotyczących m.in. dopłaty do biletów na seanse kinowe w wybranych kinach, dopłaty do ubezpieczenia grupowe na życie oraz dodatkowej opieki medycznej. Czy świadczenia musi te oskładkować?

czytaj więcej »

Przedsiębiorca zawarł umowę o pracę z członkiem rodziny. Czy zawsze należy taką osobę uznać za osobę współpracującą? Czy rozdzielność majątkowa, odrębny adres zamieszkania, brak wspólnego prowadzenia codziennych spraw wystarczą? Sprawdzimy co na to ZUS i dowiemy się, jakie jest ugruntowane orzecznictwo w tym zakresie.

czytaj więcej »

Znowelizowane przepisy ustawy o VAT wprowadzające współdzieloną płatność, zawierają system zachęt dla tych podatników, którzy podejmą decyzję o dobrowolnym stosowaniu mechanizmu podzielonej płatności. Na jakie korzyści możesz liczyć?

czytaj więcej »

Miesiące letnie to okres urlopowy, w którym wiele firm boryka się z problemem niedoboru pracowników. Zwiększone zapotrzebowanie na nich wykazują również przedsiębiorstwa prowadzące działalność sezonową. W takich przypadkach korzystnym rozwiązaniem może być dla nich skorzystanie z usług agencji pracy tymczasowej. Poznaj podatkowe i księgowe skutki takiego przedsięwzięcia.

czytaj więcej »

Działalność wielu przedsiębiorców ograniczona jest do kilku miesięcy w sezonie. Jednak nawet po jego zakończeniu ponoszą oni różnego wydatki, np. w postaci kosztów stałych czy związanych z przygotowaniami do następnego sezonu. Wywołują one skutki zarówno na gruncie przepisów o podatku dochodowym, jak i VAT.  

czytaj więcej »

Przepisy określające krąg podatników zobowiązanych do sporządzania dokumentacji cen transferowych w odniesieniu do umów spółek osobowych, budzą liczne wątpliwości interpretacyjne. W ostatnim czasie pojawiło się nowe stanowisko dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, prezentujące wysoce niekorzystne dla podatników podejście.

czytaj więcej »

wiper-pixel