WYDANIE ONLINE

 Poznaj podatkowe skutki wdrożenia przepisów RODO w firmie
Obowiązujące od niedawna regulacje RODO istotnie zwiększyły zakres obowiązków przedsiębiorców w zakresie ochrony danych osobowych. Ich wdrażanie firmach wywołuje również skutki podatkowe, przede wszystkim na gruncie przepisów o podatku dochodowym i VAT. 

czytaj więcej »

W najnowszym projekcie zmian do ustawy o VAT rząd zmodyfikował przepisy dotyczące możliwości skorzystania ze zwolnienia z podatku przy sprzedaży w ramach pierwszego zasiedlenia. Sprawdź szczegóły.

czytaj więcej »

Zmiany dotyczące ulgi badawczo-rozwojowej sprawiły, że skorzystanie z niej jest dużo bardziej opłacalne niż w poprzednich latach. Wynika to przede wszystkim z wysokości dopuszczalnego odliczenia, które wynosi teraz zasadniczo 100% kwot tzw. kosztów kwalifikowanych.

czytaj więcej »

Zarówno kosztów poniesionych z tytułu przestoju linii produkcyjnej, jak i dotyczących dodatkowych prac wynikających z nienależytego wykonania usług nie można zaliczyć do kosztów podatkowych – takie wnioski płyną z interpretacji indywidualnej dyrektora KIS nr 0111-KDIB1-1.4010.65.2018.3.BS.

czytaj więcej »

Żeby bezpiecznie zaliczyć straty powstałe w wyniku kradzieży do kosztów podatkowych podatnik musi udowodnić, że zrobił wszystko co mógł, aby do kradzieży nie dopuścić. To wnioski z interpretacji indywidualnej dyrektora KIS nr 0115-KDIT3.4011.99.2018.2.PSZ

czytaj więcej »

Koszt sfinansowanych przez pracodawcę posiłków nie stanowi dla podwładnych przychodu ze stosunku pracy. Takie wnioski płyną z interpretacji indywidualnej dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, nr 0115-KDIT2-2.4011.130.2018.2.MM.

czytaj więcej »

Przychodem członka rady nadzorczej jest każde świadczenie otrzymywane w związku z pełnioną przez niego funkcją. Są to zatem zarówno świadczenia pieniężne, jak i nieodpłatne świadczenia otrzymywane w związku z wypełnianiem powierzonych mu obowiązków – przypomniał dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji nr 0115-KDIT2-2.4011.39.2018.2.MM.

czytaj więcej »

Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt zmiany Ordynacji podatkowej, który przewiduje istotne zmiany w zakresie wydawania interpretacji indywidualnych. Zobacz, co się zmieni.

czytaj więcej »

Znamy już projekt ustawy nowelizującej ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych, dzięki której od 1 stycznia 2019 r. drobni przedsiębiorcy będą mogli opłacać składki od podstawy uzależnionej od uzyskiwanych przychodów. Nowe rozwiązanie zostało obwarowane kilkoma warunkami.

czytaj więcej »

Rozliczanie działalności gospodarczej w zakresie usług budowlanych czy remontowo-budowlanych, nastręcza księgowym kłopotu. Chodzi zarówno o prawidłowe ustalenie momentu powstania przychodu, jak i kwestie związane z rozliczeniem kosztów uzyskania przychodów.

czytaj więcej »

Czasami mimo poniesionych nakładów przedsiębiorcy decydują się na zaniechanie inwestycji. Decyzję taką często poprzedza pytanie o możliwość ujęcia tych wydatków w kosztach uzyskania przychodów.

czytaj więcej »

 Jak wiadomo w biznesie trzeba nieustannie iść do przodu, bo kto nie idzie ten się cofa. Konkurencja przecież nie śpi. Dlatego wielu przedsiębiorców rozwija działalność, podejmując m.in. działania inwestycyjne w infrastrukturę. Sprawdź, jakie wydatki związane z nowymi inwestycjami budowlanymi możesz bezpiecznie amortyzować.  

czytaj więcej »

Podatnicy wykonujący usługi transportowe ponoszą różnorakie wydatki związane z tą działalnością. Większość z nich można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów i odliczyć z nich VAT. W niektórych przypadkach jest to jednak ryzykowne a w niektórych – limitowane.

czytaj więcej »

Zgodnie z art. 15c ust. 12 ustawy o CIT pod pojęciem kosztów finansowania dłużnego rozumie się m.in. koszty pochodnych instrumentów finansowych, a nie tylko koszty związane z zawarciem pochodnych instrumentów finansowych. Pojęcie to należy rozumieć szeroko. W konsekwencji takie wydatki podlegają ograniczeniom w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodu. To wnioski z interpretacji dyrektora KIZ z 6 czerwca 2018 r. nr 0111-KDIB1-1.4010.84.2018.1.BK.

czytaj więcej »

wiper-pixel