WYDANIE ONLINE

Przedsiębiorcy, którzy wypłacają wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę oraz umowy cywilnoprawnej, są zobowiązani sporządzić i wysłać do właściwego urzędu skarbowego deklarację PIT-4R oraz informację PIT-11. Za nieterminowe złożenie rocznych deklaracji grozi kara grzywny w wysokości jak za wykroczenie skarbowe. Maksymalna grzywna w 2014 r. może wynieść nawet 33.600 zł.

czytaj więcej »

Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wartości kwoty głównej wierzytelności, powinno nastąpić maksymalnie do wysokości odpowiadającej uzyskanemu przychodowi ze zbycia wierzytelności. Kwota wierzytelności głównej nie obejmuje odsetek za zwłokę.

czytaj więcej »

Wypłata na rzecz pracowników i byłych pracowników świadczeń z tytułu wypadku przy pracy stanowi źródło przychodu. Jednakże, odszkodowania przyznane na podstawie Kodeksu cywilnego z tytułu uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia – korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

czytaj więcej »

Czynność bezpłatnego przekazania (darowizny) zarejestrowanego znaku towarowego nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

czytaj więcej »

Przepisy nie wykluczają współpracy jednej drukarki fiskalnej z kilkoma stanowiskami kasowo-sprzedażowymi.

czytaj więcej »

Rok temu przedsiębiorca rozpoczął inwestycję, która co miesiąc generowała dość duże koszty. Obecnie, z uwagi na sytuację gospodarczą i brak szans na rentowność przedsięwzięcia, spółka podjęła decyzję o zaniechaniu rozpoczętych inwestycji.

czytaj więcej »

Podczas kontroli ZUS stwierdzono zaległości w obowiązkowych składkach na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Przyczyną była źle przyjęta podstawa wymiaru. W związku z zaistniałą sytuacją płatnik spłacił zaległości, także te dotyczące części składek finansowanych przez ubezpieczonych.

czytaj więcej »

Firma co roku, na początku stycznia, zamawia kalendarze ścienne oraz zeszytowe ze swoim logo. Kalendarze te są rozdawane pracownikom oraz kontrahentom.

czytaj więcej »

Franczyzobiorca, jak każdy inny pośrednik, który oprócz sprzedaży towarów zleceniodawcy dokonuje sprzedaży towarów własnych, w sytuacji gdy ciąży na nim obowiązek prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy użyciu kasy rejestrującej, ma również obowiązek ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej obrotu z tytułu sprzedaży towarów zleceniodawcy.

czytaj więcej »

wiper-pixel