WYDANIE ONLINE

Do 31 stycznia podatnicy ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych mieli czas na złożenie zeznania rocznego. Nawet za jednodniowe spóźnienie ze złożeniem PIT-28 grozi odpowiedzialność karno- skarbowa.Negatywne konsekwencje można jednak, można ograniczyć, składając czynny żal.

czytaj więcej »

Spółka dokonuje podziału wypracowanego zysku netto.Część zysku przekazywana jest na wypłaty dla pracowników lub na dywidendę dla udziałowców.

czytaj więcej »

Podatnik otrzymał zwrotu wydatków na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w postaci dotacji. Jak rozliczyć te dofinansowanie jeśli od tych środków dokonywane były odpisy amortyzacyjne jeszcze przed otrzymaniem zwrotu wydatków?

czytaj więcej »

Podatnik PIT, kupił używane mieszkanie wyłącznie na cele działalności gospodarczej. Przy ustalaniu jego wartości początkowej na potrzeby amortyzacji uwzględnił zarówno koszty zakupu, jak i przystosowania go do potrzeb tej działalności,w tym koszty remontu, który został przeprowadzony przed wpisaniem lokalu do ewidencji środków trwałych.

czytaj więcej »

Przy podpisywaniu umowy leasingu wstępna opłata powinna zostać zaliczona do kosztów jednorazowo, bez konieczności rozliczania jej w czasie. Od jej uiszczenia uzależnione jest bowiem zawarcie umowy i wydanie przedmiotu leasingu, a zatem dotyczy ona nie tyle samego trwania usługi leasingu, lecz w ogóle prawa do skorzystania z niego.

czytaj więcej »

Spółka przy zamykaniu swych ksiąg na koniec roku bilansowego zanotowała stratę. Nie podjęto jeszcze decyzji w jaki sposób ją pokryć.

czytaj więcej »

Podatnik dokonuje sprzedaży wyrobów z rabatami. Czasem transakcje te generują bardzo niski przychód, w wysokości kilku złotych, często również koszty wytworzenia towaru przewyższają jego cenę po rabacie.

czytaj więcej »

Podatnicy odliczający w trakcie roku podatek naliczony przy zastosowaniu proporcji wstępnej, w deklaracji VAT składanej za pierwszy okres rozliczeniowy danego roku korygują odliczone kwoty przy zastosowaniu proporcji rzeczywistej.

czytaj więcej »

wiper-pixel