WYDANIE ONLINE

Nieoczywiste i ryzykowne koszty podatkowe – krótki podręcznik, czego nie przekazywać do księgowania
Większość małych przedsiębiorców korzystających z zewnętrznej księgowości wychodzi z założenia, że ta za nich zadecyduje, jakie koszty i odliczenia są prawidłowe, a jakie nie. Założenie to w praktyce (np. w toku kontroli) może okazać się błędne, co wynika z wielu powodów. Czasami bowiem księgowi nie weryfikują do końca (lub w ogóle) przekazywanych faktur, bo albo nie mają tego obowiązku w umowie, albo nie czują się zobowiązani lub po prostu nie mają wystarczających danych od przedsiębiorcy.

czytaj więcej »

Projekt najnowszych zmian w ustawach podatkowych wprowadza nowe rozwiązanie, które ma przynieść korzyści niewielkim przedsiębiorcom działającym w formie osoby prawnej, np. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Kto będzie miał prawo do 9% CIT?

czytaj więcej »

Z początkiem 2019 r. ustawodawca planuje wprowadzić do ustaw o podatkach dochodowych nowe regulacje dotyczące tzw. niezrealizowanych zysków. Instytucja ta potocznie nazywana jest tzw. exit tax. Na czym polega nowy podatek i kto będzie musiał go płacić?

czytaj więcej »

Ministerstwo Finansów chce wprowadzić zmiany dotyczące rozliczania opłat z tytułu leasingu samochodów osobowych. Nowe ograniczenia dotyczyć mają także wydatków ponoszonych na ich użytkowanie. Poznaj już dziś na przykładach skutki nowych przepisów. 

czytaj więcej »

Przedsiębiorca, który korzysta z firmowego samochodu również do celów prywatnych nie będzie mógł w całości zaliczyć poniesionych wydatków do kosztów. Sprawdź, kto zyska, a kto straci na nowych przepisach.

czytaj więcej »

W dniu 1 stycznia 2019 r. ma wejść w życie nowy podatek od zysków hipotetycznych. Przedsiębiorcy, którzy będą chcieli przenieść swoje aktywa, siedzibę lub stały zakład za granicę i tam zrealizować zyski kapitałowe, zapłacą z tego tytułu podatek.

czytaj więcej »

Ostatnio zaprezentowane projekty zmian w PIT i CIT przynoszą wiele rewolucyjnych zmian, na które już dziś trzeba się przygotować. Specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy zestawienie najważniejszych zmian w PIT i CIT.

czytaj więcej »

Prowizje od kredytu inwestycyjnego nie mogą być zaliczone do wartości początkowej środków trwałych i nie będą stanowić kosztów uzyskania przychodu w przypadku, gdy inwestycja nie została zrealizowana ze środków pochodzących z tego kredytu. To wnioski z najnowszej interpretacji indywidualnej dyrektora KIS.

czytaj więcej »

Naczelny Sąd Administracyjny kolejny raz potwierdził, że bilansowy sposób rozliczania kosztów pośrednich poprzez ich rozliczenie w czasie, nie może determinować podatkowego ujęcia tego rodzaju wydatków.   

czytaj więcej »

Z początkiem roku wszedł w życie nowy art. 15e ustawy o CIT, ograniczający możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów określonych wydatków ponoszonych na rzecz tzw. podmiotów powiązanych. Dopiero po kilku miesiącach obowiązywania tych regulacji, resort finansów doprecyzował, o jakie koszty chodzi.

czytaj więcej »

Sąd Najwyższy w ostatnio wydanym wyroku wypowiedział się na temat wypłacania premii regulaminowej pracownikowi, który zrezygnował z zatrudnienia a nabył do niej prawo. Czy można pozbawić pracownika premii z tego względu, że nie jest już zatrudniony? Poznaj jego stanowisko i przeczytaj komentarz eksperta.

czytaj więcej »

Firma rozwiązała z pracownikiem umowę o pracę w związku z przejściem na emeryturę. Po ustaniu stosunku pracy wypłacono pracownikowi wynagrodzenie za pracę i „trzynastkę”. Od świadczeń tych odprowadzono wszystkie składki. Czy w związku z tym, były pracownik może żądać od ZUS ponownego przeliczenia emerytury? Czy wypłacone przez firmę świadczenia po dacie przyznania emerytury, mają wpływ na jej wysokość? Sprawdź, jakie zdanie na ten temat ma Sąd Najwyższy.

czytaj więcej »

Spółka chce zorganizować dla członków zarządu program motywacyjny ustalony na podstawie uchwały walnego zgromadzenia. Sprawdźmy, czy przychody członka zarządu powstałe w wyniku objęcia akcji w ramach programu motywacyjnego powodują powstanie obowiązku ubezpieczeń emerytalnych i rentowych.  

czytaj więcej »

W wyniku połączenia spółka przejmująca stała się pracodawcą dla pracowników spółki przejmowanej na podstawie art. 231 Kodeksu pracy, a spółka przejmowana przestała istnieć jako podmiot prawny. Każda ze spółek miała ustaloną inną stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe. Jaką wysokość stopy procentowej zastosować po połączeniu? Czy należy wybrać korzystniejszą? Czy można ją zmienić?

czytaj więcej »

Interpretacja indywidualna wydana przez oddział ZUS w Gdańsku 24 lipca 2018 r. spowodowała liczne wątpliwości odnośnie tego, czy uprawnienia do tzw. „ulgi na start” i wprowadzenie możliwości wykonywania działalności bez rejestracji, są faktycznie takim dobrodziejstwem dla przedsiębiorców. W wydanej interpretacji ZUS stanął na stanowisku, iż kontrahent ma opłacać składki za osoby korzystające z tych przywilejów. Później zmienił stanowisko. Jak, więc należy rozwiązać ten problem?

czytaj więcej »

Czy za osobę, która wstąpiła do spółki cywilnej po śmierci współmałżonka, a wcześniej pracowała w niej na umowę o pracę, należy opłacać składki ZUS? Czy przysługuje jej „ulga na start”, jeżeli nie prowadziła wcześniej działalności? Jakie jest stanowisko ZUS w tej kwestii?

czytaj więcej »

Wielu przedsiębiorców zawiera z podmiotami uprawnionymi do świadczenia kompleksowych usług medycznych (w tym także z zakresu medycyny pracy) umowy opieki medycznej dla pracowników i ich rodzin. Czy wszystkie wydatki ponoszone na ten cel, można bezpiecznie zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

czytaj więcej »

W praktyce często się zdarza, że zarówno w podatku dochodowym jak i w VAT, przedsiębiorcy wykorzystują posiadane środki trwałe zarówno do działalności opodatkowanej jak i zwolnionej. Jak w takiej sytuacji rozliczać takie koszty?

czytaj więcej »

Przedsiębiorcy często przekazują swoim kontrahentom różnego rodzaju gratisy. Są one najczęściej opatrzone logo darczyńcy. Czy wydatki na tego typu przekazywane upominki, można zaliczyć do kosztów podatkowych? 

czytaj więcej »

W praktyce często zdarza się, że wspólnik spółki jawnej może wnieść swój prywatny samochód jako aport. Dowiedz się, jakich formalności należy dopełnić i jak prawidłowo rozliczyć takie zdarzenie. 

czytaj więcej »

Od zawsze przedsiębiorcy borykają się z niesolidnymi kontrahentami. Najczęściej próba odzyskania należności na własną rękę jest nieskuteczna. Czy zatem wydatki związane z próbą odzyskania należności poprzez zatrudnienie windykatora, można wrzucić w koszty podatkowe?

czytaj więcej »

wiper-pixel