WYDANIE ONLINE

Uwaga na zmiany w rozliczaniu wydatków na związki zawodowe w firmie
Od 1 stycznia 2019 r. zaczną obowiązywać zmiany w przepisach, które nakładają na pracodawców liczne obowiązki związane w funkcjonowaniem związków zawodowych w firmach. Obowiązki te nie pozostają bez wpływu na rozliczenia podatkowe i księgowe przedsiębiorców. Sprawdź szczegóły.

czytaj więcej »

Ostatnie tygodnie pokazują, że to nie koniec fundamentalnych zmian w przepisach podatkowych. Resort finansów przedstawił kolejne projekty ustaw, mające istotnie zmienić regulacje podatkowe w zakresie podatków dochodowych i Ordynacji podatkowej. Poznaj już dziś szczegóły planowanych zmian.

czytaj więcej »

Rząd przyjął projekt zmian w podatkach dochodowych, który zawiera m.in. nowe wymogi wobec płatników pobierających podatek u źródła. Zobacz, jakie ma to dla Ciebie skutki.

czytaj więcej »

Od nowego roku limity podatkowe spadną, gdyż kurs euro z 1 października 2018 r. będący podstawą obliczeń, jest niższy niż w roku ubiegłym. Oznacza to, że w 2019 roku przedsiębiorca szybciej straci status małego podatnika w PIT, CIT i VAT. Sprawdź więcej.

czytaj więcej »

Intensywne działania marketingowe znacznie zwiększają szanse przedsiębiorcy na pozyskanie nowych klientów. Jednak nie każdy wydatek związany z promocją firmy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

czytaj więcej »

Przepisy o limitowaniu wydatków na usługi niematerialne nabywane od podmiotów powiązanych, doczekały się linii orzeczniczej. Wiadomości są dwie: dobra i zła. Zła jest taka, że dyrektor KIS szeroko interpretuje zakres wydatków podlegających limitowaniu. Dobra natomiast, że podobnie obszernie zakreśla katalog wyjątków od tej reguły.

czytaj więcej »

Nowela ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wejdzie w życie 1 stycznia 2019 r. Dzięki niej drobni przedsiębiorcy będą mogli opłacać składki od podstawy uzależnionej od uzyskiwanych przychodów. Jednak nowe rozwiązanie zostało obwarowane kilkoma warunkami. Sprawdź jakimi.

czytaj więcej »

Czy za osobę, która wstąpiła do spółki cywilnej po śmierci współmałżonka, a wcześniej pracowała w niej na umowę o pracę, należy opłacać składki ZUS? Czy przysługuje jej „ulga na start”, jeżeli nie prowadziła wcześniej działalności? Jakie jest stanowisko ZUS w tej kwestii?

czytaj więcej »

Począwszy od 1 lipca 2018 r. obowiązuje podzielona płatność VAT (tzw. split payment). I chociaż dotycz ona podatku od towarów i usług, to jednak stosowanie tej metody rozliczeń wywołuje także ważne skutki na gruncie rozliczania kosztów w podatku dochodowym. Sprawdź szczegóły.

czytaj więcej »

Często zdarza się, że podatnicy sprzedają swoim pracownikom towary po preferencyjnych cenach. Takie operacje wywołują skutki podatkowe zarówno na gruncie przepisów o podatku dochodowym, jak i VAT. Pracodawcy zaś zobligowani są je rozliczać nie tylko jako podatnicy, ale również w charakterze płatników. W tym celu często muszą brać pod uwagę ceny rynkowe świadczeń będących przedmiotem takich transakcji.

czytaj więcej »

Firmy często zapewniają pracownikom profilaktyczne szczepienia. Przyczyniają się one do obniżenia nieobecności spowodowanych chorobami. Czy wydatek na szczepienia ochronne można zaliczyć do kosztów i jakie będą skutki z tego tytułu u pracowników?

czytaj więcej »

Niektóre firmy przyznają pracownikom nagrody z funduszu załogi, tworzonego z zysku po opodatkowaniu (zysku do podziału) na podstawie zakładowego układu zbiorowego pracy. Jak rozliczyć takie świadczenie?

czytaj więcej »

wiper-pixel