WYDANIE ONLINE

Zobacz, jak prawidłowo rozliczać koszty w transakcjach z przedsiębiorcami nierejestrowymi
Działalność nierejestrowa to nie tylko szansa dla osób chcących skorzystać z możliwości tej nowej formy zarobkowania, ale z powodu niejasnych przepisów także duże wyzwanie dla przedsiębiorców, którzy dokonują z nimi transakcji oraz rozliczających te transakcje księgowych.  

czytaj więcej »

1 października 2018 r. upłynął ostateczny termin złożenia do Urzędu Skarbowego sprawozdań CIT-TP i PIT-TP oraz oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej za 2017 rok według znowelizowanych przepisów. Mimo że rok podatkowy kończący się 31 grudnia 2017 r. był pierwszym, w którym podmioty powiązane wypełniały obowiązki dokumentacyjne na nowych zasadach, to na horyzoncie pojawił się kolejny obszerny pakiet zmian w obszarze cen transferowych. W założeniu fiskusa projekt ma na celu uproszczenie przepisów podatkowych, a także zmniejszenie obciążeń o charakterze biurokratycznym i administracyjnym. Jednak zasadniczym celem regulacji nadal pozostaje uszczelnienie systemu podatkowego.

czytaj więcej »

Kolejnym krokiem polskiego rządu w stronę uszczelniania systemu podatkowego jest tak zwany exit tax, czyli „podatek od wyjścia”. Ma on zniechęcić polskich przedsiębiorców do przenoszenia działalności za granicę. Od 2019 roku taki zabieg będzie bowiem wiązał się z większym opodatkowaniem. Czy nowa regulacja rzeczywiście wejdzie w życie, a jeśli tak – to czy przedsiębiorcy poniosą straty?

czytaj więcej »

Od stycznia 2018 r. obowiązują dodatkowe ograniczenia w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów świadczonych usług. Zmiany uderzyły wprost w podatników, przede wszystkim przedsiębiorców, pozbawiając ich możliwości zmniejszenia ciężarów fiskalnych. Nowe przepisy to kolejny przykład na to, że nie trzeba podwyższać stawek, by podwyższać podatki.

czytaj więcej »

Przez cztery lata i przed trzema sądami trwała walka przedsiębiorcy z fiskusem, o możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych z tytułu umowy leasingu. Przedsiębiorcy nie pomogła dwukrotna wygrana przed WSA, bo fiskus wniósł skargę kasacyjną. Zakończył go dopiero NSA wskazując naruszenie przez organ podstawowej zasady postępowania podatkowego. Zdaniem NSA fiskus „naprawiał” ustawodawcę, ale nie wyjaśnił, dlaczego uznał, że przepis budzący tyle niejasności i wątpliwości należało interpretować na niekorzyść podatnika. Poznaj szczegóły.

czytaj więcej »

Zdarza się, że małżonkowie prowadzą odrębne biznesy. Czy w sytuacji, gdy firma męża wykona usługi na rzecz firmy żony, fakturę można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Poznaj stanowisko organów podatkowych.

czytaj więcej »

Z końcem roku zdarza się, że przedsiębiorca likwiduje firmę i przekazuje nieruchomości do majątku prywatnego. Czy trzeba skorygować koszty uzyskania przychodów w zamykanym przedsiębiorstwie?

czytaj więcej »

Firma planuje wynająć dla pracowników i zleceniobiorców miejsca parkingowe. Będzie to dla nich korzyść materialna, którą będą mogli nabyć po cenie niższej niż detaliczna. Czy należy ją oskładkować?

czytaj więcej »

Czy wynagrodzenie prokurenta, który nie świadczy prokury na podstawie zawartej z przedsiębiorcą umowy o pracę, ale na podstawie powołania przez zarząd spółki z o.o. podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym? Dowiedz się, jakie jest stanowisko ZUS.

czytaj więcej »

Przedsiębiorcy dokonując najmu lokalu na potrzeby działalności gospodarczej, muszą zazwyczaj ponieść nakłady na jego adaptację. W większości przypadków nakłady związane z najmem nie są wysokie. Poniżej postaramy się rozwiać największe problemy związane z kosztami poniesionymi na inwestycję w obcym środku trwałym.

czytaj więcej »

Z okazji zbliżających się świąt firmy przekazują pracownikom drobne podarunki. Często są to kosze ze słodyczami i bony towarowe. Rozliczenie tego zdarzenia zależy od sposobu sfinansowania wydatków. Sprawdź szczegóły.

czytaj więcej »

W wielu branżach strategia sprzedaży i marketingu opiera się na budowaniu długoterminowych relacji z klientami. Jej elementem jest często odpowiednie podejście do strony wizualnej, która może odgrywać bardzo ważną rolę. Realizacja zadań biznesowych wymaga codziennych spotkań z klientami oraz dobrej prezencji. Powstaje więc pytanie, czy ponoszone przez przedsiębiorcę wydatki na zakup eleganckiej odzieży dla pracowników, mogą być kosztem podatkowym.

czytaj więcej »

Przedsiębiorcy należący do międzynarodowych grup, często kupują towary czy usługi od podmiotów wchodzących w skład grupy. Powstaje więc pytanie, koszty usług IT ponoszone przez podatnika na rzecz podmiotu powiązanego, podlegają ograniczeniom wynikającym z art. 15e ustawy o CIT?

czytaj więcej »

Wiele jednostek będących osobami prawnymi (np. spółki, stowarzyszenia) stara się o dofinansowanie swojej działalności. Po jego uzyskaniu może się jednak okazać, że firma nie jest w stanie wydatkować całej kwoty. Powstaje wówczas pytanie, jak rozliczyć zwrot niewykorzystanej dotacji, gdy zwrot pieniędzy nastąpił już po dniu bilansowym. Sprawdź, jak zrobić to prawidłowo.

czytaj więcej »

Na rynku można natrafić na oferty szkoleń biznesowych, połączonych z zimowym wypoczynkiem np. w trakcie ferii zimowych. Czy takie oferty są dla przedsiębiorcy korzystne i bezpieczne podatkowo? Sprawdź szczegóły.

czytaj więcej »

wiper-pixel