WYDANIE ONLINE

Firma kupiła samochód osobowy, chce zaliczyć do środków trwałych. Auto zostało nabyte 15 kwietnia i przedsiębiorca planuje jego wprowadzone do ewidencji od początku maja. Będzie również rozliczać koszty eksploatacyjne od nabytego pojazdu. Czy w takiej sytuacji auto może być wykorzystywane również do celów prywatnych przez właściciela firmy?

czytaj więcej »

Przedsiębiorca planuje na przełomie kwietnia i maja zakup opon letnich oraz wymianę w serwisie opon zimowych na letnie. Opony będą przeznaczone dla wszystkich wykorzystywanych w działalności aut, zarówno tych, które są środkiem trwałym firmy, jak i tych, które nie są do tego katalogu zaliczane.CIT/PIT Czy wydatki na nabycie opon letnich do firmowego samochodu można zaliczyć w koszty uzyskania przychodu? W jaki sposób rozliczyć wydatek związany z wymianą opon poniesiony w serwisie?VAT Czy podatek naliczony z tytułu zakupu opon letnich można w całości odliczyć? UOR Jak ująć w księgach rachunkowych faktury za zakup i wymianę opon?

czytaj więcej »

Firma prowadzi działalność handlową. Część jej kontrahentów uchyla się od zapłaty należności. Z podmiotami, które najdłużej zalegają z wpłatą należności w imieniu firmy, kontaktuje się firma windykacyjna. W stosunku do nowych klientów przedsiębiorca chce korzystać z wywiadowni gospodarczej, aby ograniczyć ryzyko zawarcia umów z nieuczciwymi kontrahentami. CIT Jak rozliczyć wydatki na windykację zleconą innej firmie?PIT Czy ściąganie długów jest opodatkowane VAT?VAT Jak wydatki z tytułu windykacji zapisać w księgach podatkowych?

czytaj więcej »

 Wystawiając fakturę za montaż szafy wnękowej, lub zabudowę kuchni przedsiębiorca nie zawsze będzie mógł zastosować 8% VAT. O tym czy do zaprojektowanych i zamontowanych meble na wymiar użyć preferencyjnej stawki decyduje stropień trudności ich demontażu, a także czy demontaż nie spowoduje uszkodzenia żadnego elementu mebli, czy też lokalu.

czytaj więcej »

Żona przejmująca składnik majątkowy wykorzystywany wcześniej w działalności gospodarczej męża, powinna, jeśli wartość początkowa środka trwałego nie została jeszcze w pełni zamortyzowana, dokonywać odpisów amortyzacyjnych z uwzględnieniem dotychczas stosowanych zasad.

czytaj więcej »

Spółka otrzymała propozycję przyłączenia się do sieci dealerskiej jednej z marek samochodowych. Z tego tytułu poniosła duże wydatki na dostosowanie salonu do wymogów importera marki. Jak je poprawnie rozliczyć?CIT – Jak zakwalifikować nakłady poniesione na dostosowanie salonu sprzedażowego i na promocję marki? VAT – Czy firma ma prawo do odliczenia VAT naliczonego w związku z poniesionymi nakładami?UOR - Jak ująć w księgach rachunkowych ponoszone nakłady?

czytaj więcej »

Przedsiębiorca planuje w maju rozpocząć budowę ogrodzonego parkingu na nieruchomości, na której znajduje się już siedziba firmy. Jak należy rozliczyć koszty związane z tą inwestycją, jeśli będzie ona służyć zarówno firmie, jak i okolicznym biurom?CIT Jak rozliczyć koszty budowy parkingu i ogrodzenia?VAT Jak rozliczyć VAT przy zakupach związanych z budową obiektów pomocniczych przy siedzibie firmy?UoR Jak koszty budowy parkingu i ogrodzenia zapisać w księgach rachunkowych?

czytaj więcej »

Odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części wykorzystywanych w prowadzonym biznesie, które nie były ujęte w ewidencji środków trwałych, nie jest przychodem z działalności – wyjaśnił NSA w uchwale w składzie 7 sędziów.

czytaj więcej »

Nowo powstała spółka komandytowa będzie sukcesorem zezwolenia z tytułu prowadzenia działalności w specjalnej strefie ekonomicznej, otrzymanego przez spółkę z o.o. Z chwilą przekształcenia podmiotu podatnikami podatku dochodowego z tytułu prowadzonej działalności stają się wspólnicy spółki komandytowej.

czytaj więcej »

Przedsiębiorca zatrudniający pracowników wykonujących pracę za granicą w ramach oddelegowania, ponosi wydatki na jego nocleg, transport czy telefon. Nakłady te dla pracownika są przychodem ze stosunku pracy i jak stwierdził WSA, jeżeli nie są wymienione w katalogu zwolnień, należy je opodatkować.

czytaj więcej »

Odliczenie VAT w 100% przysługuje podatnikowi gdy bankowóz jest wykorzystywany do celów, do których został przeznaczony. Przywożenie nim pensji dla pracowników zdaniem NSA takim celem nie jest.

czytaj więcej »

wiper-pixel