WYDANIE ONLINE

Jak prawidłowo rozliczyć premie roczne dla pracowników za 2018 rok?
Regułą jest, że wielu pracodawców pod koniec roku bądź po jego zakończeniu, wypłaca swoim pracownikom premie i nagrody jako wyraz docenienia ich zawodowego zaangażowania, a także dostrzegając motywacyjny charakter takich działań. Wywołuje to określone skutki zarówno na gruncie przepisów podatkowych, jak i ustawy o rachunkowości. 

czytaj więcej »

W 2019 roku na niekorzyść podatników zmieniły się m.in. zasady rozpoznawania kosztów podatkowych z tytułu wydatków poniesionych na nabycie i użytkowanie samochodów w firmie. Wprowadzone zmiany w głównej mierze obejmują tych przedsiębiorców, którzy wykorzystują pojazdy firmowe do celów prywatnych i służbowych, jak również całą rzeszę firm, które korzystają z najbardziej popularnej formy finansowania pojazdów, jaką jest leasing. W rezultacie profiskalny charakter nowelizacji zmierza wprost do zwiększenia podstawy opodatkowania dla zdecydowanej większości podatników prowadzących działalność gospodarczą.

czytaj więcej »

Jednym z najczęściej zmienianych w ostatnich latach obszarów prawa podatkowego są regulacje dotyczące cen transferowych i obowiązków dokumentacyjnych z tym związanych. Podatnicy dopiero co uporali się z dokumentacjami za 2017 rok, które były dla większości z nich swojego rodzaju novum, a już przychodzi im się mierzyć z kolejnymi zmianami. 

czytaj więcej »

Doniesienia medialne w zakresie nowelizacji podatków dochodowych skupiają się m.in. na obniżce stawek CIT. Do postulatu obniżenia CIT z 15% do 9% należy jednak podchodzić z ostrożnością, gdyż głównym celem fiskusa jest kontynuacja uszczelniania systemu podatkowego. Oznacza to, że większość z wprowadzanych zmian będzie jeszcze mniej korzystna dla przedsiębiorców niż dotychczas.

czytaj więcej »

Nowa dyrektywa narzuca obowiązkowe informowanie o transgranicznych schematach podatkowych. Jest to reakcja Brukseli na zjawisko kurczenia się wpływów podatkowych w państwach członkowskich, wywołane rzekomo tym, iż wielu podatników optymalizuje swoje podatki przez ucieczkę do rajów podatkowych. Dyrektywa w swoim głównym założeniu ma pomóc państwom członkowskim w szybkiej, adekwatnej reakcji na nielegalne, nieetyczne praktyki podatkowe (np. poprzez prowadzenie kontroli podatkowych) i załataniu luk w prawie podatkowym. Intencja jak zwykle szlachetna, diagnoza nie do końca słuszna, ale nie to stanowi największy problem. Polski resort finansów po raz kolejny interpretuje unijne prawo „po swojemu” i zniekształca zamysł pierwotnego dokumentu.

czytaj więcej »

Jeżeli celem organizowanych spotkań jest zintegrowanie osób pracujących w przedsiębiorstwie, to poniesione wydatki na takie imprezy można zaliczyć do kosztów podatkowych. Będzie to możliwe nawet wtedy, gdy w spotkaniach biorą udział nie tylko pracownicy, lecz także współpracownicy – tak orzekł WSA w Rzeszowie w wyroku o sygn. akt I SA/Rz 741/18.

czytaj więcej »

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszły w życie przepisy dotyczące nowych zasad prowadzenia akt pracowniczych na potrzeby ZUS. Regulacje pozwalają skrócić obowiązkowy czas ich przechowywania z 50 do 10 lat dzięki elektronizacji. Płatnicy chcący prowadzić dokumentację za pośrednictwem tzw. e-akt są zobowiązani przekazywać co miesiąc do ZUS nowy zakres danych, dochowując przy tym przewidzianych prawem wymogów, zwłaszcza w zakresie ochrony danych osobowych.

czytaj więcej »

W okresie zimowym wielu pracowników przekonuje się, iż dobrze postąpili, wybierając jako tzw. socjal pakiety medyczne dla siebie i członków rodziny. Po stronie firmy zakup takich pakietów to wciąż jedna z najpopularniejszych form motywowania pracownika. Sprawdź, jak rozliczać kosztowo takie wydatki.

czytaj więcej »

Często zdarza się, że przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi kupują nieruchomość z zamiarem wykorzystywania jej na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Jeśli jest to budynek pozwalający na wykorzystywanie go do celów prywatnych, to pojawia się pytanie” czy budynek można wprowadzić do środków trwałych, a wydatki na tę nieruchomość zaliczać w koszty?

czytaj więcej »

Często zdarza się, iż pracodawca wypowiada pracownikowi umowę o pracę, jednocześnie zwalniając go do końca okresu wypowiedzenia z obowiązku świadczenia pracy. Czy w takiej sytuacji jego wynagrodzenie można zaliczyć w koszty?

czytaj więcej »

Jedną z najczęściej stosowanych form finansowania zakupu firmowych pojazdów jest leasing operacyjny. W takim przypadku bezpośrednim nabywcą pojazdu jest finansujący, a klient jest jedynie korzystającym z pojazdu. Dealerzy samochodowi często udzielają właśnie klientom (korzystającym) różnych rabatów i bonusów. Czy tego typu wydatki są dla nich kosztem uzyskania przychodów?

czytaj więcej »

We wnioskach o interpretacje przepisów podatnicy często pytają o moment rozpoznania przychodów oraz kosztów z tytułu refaktury. Nie ma bowiem jasno sprecyzowanych przepisów podatkowych określających reguły dotyczące rozliczenia tych dokumentów. O ile co do momentu ujmowania przychodów stanowisko fiskusa jest jednoznaczne, o tyle co do prawidłowego momentu rozpoznania kosztów z tytułu refaktury organy podatkowe przedstawiają odmienne podejścia.

czytaj więcej »

wiper-pixel