WYDANIE ONLINE

Zobacz, czy można ująć jednorazowo w koszty podatkowe, koszty pośrednie nieistotne
Podatnicy często ponoszą wydatki, które z punktu widzenia ich działalności są bilansowo nieistotne. Czy jest możliwe jednorazowe ujęcie w koszty podatkowe kosztów pośrednich nieistotnych, które dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, bez konieczności rozliczania ich w czasie?

czytaj więcej »

Obowiązek poboru podatku u źródła (WHT) od dłuższego czasu stanowi „gorący” temat. Organy podatkowe zwiększają coraz bardziej zakres kontroli nad tą instytucją, co zmusza podatników do jeszcze większej dokładności i ostrożności podejmowanych rozliczeń. Lista problemów wraz z początkiem 2019 r. została znacznie wydłużona, a to za sprawą rewolucyjnych zmian wprowadzonych przez ustawodawcę w zakresie rozliczeń transakcji zagranicznych w aspekcie podatku u źródła. Mają one znaczący wpływ na zakres obowiązków związanych z poborem podatku WHT. Cały problem sprowadza się do tego, że podatnicy tak naprawdę nie są do końca pewni od kiedy powinni pobierać podatek u źródła.

czytaj więcej »

Z początkiem 2019 roku diametralnie zmieniła się sytuacja prawno-podatkowa w zakresie opodatkowania krypotwalut. Stało się tak za sprawą zmian wprowadzanych ustawą nowelizującą kilka ustaw podatkowych, w tym ustawę o PIT i CIT. Poznaj szczegóły zmian.

czytaj więcej »

W dniu 10 stycznia 2019 r., Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt zmian w zakresie KKS (Kodeksu Karnego Skarbowego). Projekt ten przewiduje wprowadzenie wielu zmian w zakresie części materialnej oraz procesowej KKS. W zamierzeniu projektodawcy, proponowane zmiany mają służyć lepszej ochronie interesów fiskusa.

czytaj więcej »

Nowelizacja ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej wprowadza zmiany, które stanowią kontynuację reform w systemie podatkowym oraz systemie kontroli podatkowej. Jedną ze zmian, która obowiązuje od 2019 roku jest wprowadzanie uproszczonego trybu wszczynania kontroli celno-skarbowej. Dowiedz się, na czym to polega.

czytaj więcej »

Organ podatkowy, który wyda decyzję z zastosowaniem klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, zastosuje od 2019 roku sankcję finansową. Nie tylko pozbawi korzyści podatkowej, ale też nałoży dodatkowe zobowiązanie, które może wynieść 10 lub 40% kwoty tej korzyści.

czytaj więcej »

 Spółki oraz inne podmioty otrzymają możliwość umorzenia podatku przed upływem terminu jego płatności, czyli zanim przekształci się w zaległość podatkową. Poznaj już dziś szczegóły zmian.

czytaj więcej »

W sejmie trwają prace nad ustawą o odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych. Projekt zwiększa m.in. kary finansowe, które będą mogły wynosić od 30.000 zł do nawet 30.000.000 zł. Ale to nie wszystko. Dowiedz się więcej.

czytaj więcej »

Przedsiębiorca w ramach współpracy z kontrahentami wypłaca jednorazową kwotę stanowiącą bezzwrotną zachętę do nabywania produktów. Czy takie kwoty można zaliczyć do kosztów podatkowych. 

czytaj więcej »

Zdaniem fiskusa wartość kuponów żywieniowych dla pracowników stanowi dla nich przychód. Pracodawca, który je wydaje nie kontrolując, na jakie posiłki lub artykuły spożywcze są przez pracowników przeznaczane, nie może skorzystać z przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 11b ustawy o PIT zwolnienia.

czytaj więcej »

Należyta staranność w VAT to wskazanie najważniejszych okoliczności, które będą brać pod uwagę urzędnicy skarbowi w ocenie działalności przedsiębiorców przy rozliczeniach VAT. Sprawdź, na czym skupi się fiskus, kontrolując Twoje rozliczenia.

czytaj więcej »

Od tego roku w stosunku do zleceniobiorców, którym cykliczny przychód z umowy cywilnej zapewnia utrzymanie lub jest jedynym źródłem dochodu, w razie zajęcia komorniczego zastosowanie ma także kwota wolna, o jakiej stanowi Kodeks pracy. Ponadto diety za podróże służbowe pracowników, którzy mają zajęcie alimentacyjne, są zwolnione z egzekucji tylko do połowy wysokości. Do końca 2018 r. były całkowicie wolne od ujęć.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2019 r. drobni przedsiębiorcy mogą opłacać składki od podstawy uzależnionej od uzyskiwanych przychodów. Nowe rozwiązanie zostało obwarowane jednak kilkoma warunkami.

czytaj więcej »

ZUS wydał interpretację w sprawie zatrudnienia współmałżonka na umowę zlecenia. Po raz kolejny potwierdził swoje ugruntowane stanowisko. Poznaj szczegóły.

czytaj więcej »

Powszechną praktyką w firmach jest przekazywanie prezentów z okazji różnego rodzaju świąt i jubileuszy, nie tylko własnym pracownikom, ale także klientom i przedstawicielom kontrahentów. Z takim przekazaniem np. paczek świątecznych czy koszy prezentowych wiążą się skutki podatkowe zarówno dla samych przedsiębiorców, jak i obdarowanych.

czytaj więcej »

Oczywistym jest, że nie wszystkie poczynania przedsiębiorcy przynoszą dochód. Czasami notowana jest strata w środkach obrotowych, która może powstać przykładowo w wyniku likwidacji przeterminowanych towarów. Czy wydatki na zniszczone towary, mogą zostać uznane za koszty uzyskania przychodów? Jak rozliczyć kosztowo taką stratę?

czytaj więcej »

W obecnych czasach wielu przedsiębiorców dokonuje transakcji z podmiotami zagranicznymi. W takich przypadkach nie tylko wystawiają, ale również otrzymują dokumenty, np. faktury i umowy sporządzone w językach obcych. Powstaje wówczas pytanie, czy mają oni obowiązek tłumaczenia ich treści na język polski, a jeśli tak, to jak rozliczać kosztowo takie wydatki.

czytaj więcej »

Spółka współpracowała z kilkoma podmiotami, które zajmowały się działaniami promocyjnymi. Na podstawie umowy wypłacała im stałe zryczałtowane wynagrodzenie za prowadzone działania i gotowość do ich podejmowania. Firma wypowiedziała te umowy, jednak przez okres wypowiedzenia trwającego 6 miesięcy jest zobowiązana do wypłacania wynagrodzenia. Czy takie wydatki mogą być kosztem podatkowym?

czytaj więcej »

wiper-pixel