WYDANIE ONLINE

ZMIANY W PIT/CIT: Jak prawidłowo stosować nowe zasady rozliczania samochodów osobowych
Od początku roku obowiązują nowe regulacje dotyczące firmowych samochodów. Dla większości podatników są one mniej korzystne niż dotychczasowe. Sprawdź, czy ograniczenia w zakresie rozliczania kosztów związanych z firmowymi autami, dotyczą także Twojej firmy.

czytaj więcej »

Przedsiębiorcy mogą już korzystać z przygotowanych przez Ministerstwo Finansów objaśnień, które mają ułatwić stosowanie przepisów związanych z obowiązkiem przekazywania fiskusowi raportów o tzw.  schematach podatkowych. Wynika z nich, że podmioty spóźniające się z wypełnianiem nałożonych na nie w tym zakresie powinności, tylko przez pierwsze miesiące będą traktowane ulgowo. 

czytaj więcej »

Obowiązująca od 2019 roku nowelizacja ustawy o CIT, wprowadziła korzystne regulacje dotyczące zasad potrącania ceny nabycia wierzytelności jako kosztu uzyskania przychodów. Sprawdź szczegóły.

czytaj więcej »

Modyfikację ośmiu formularzy wykorzystywanych przez podatników CIT zakłada przygotowany przez Ministerstwo Finansów projekt rozporządzenia w tej sprawie. Zmiany mają dostosować ich wzory do znowelizowanych niedawno przepisów ustawy o CIT.

czytaj więcej »

Na początku lutego 2019 roku zaczęły obowiązywać przepisy, dzięki którym podatnicy będą mieć więcej czasu na realizację obowiązków związanych z nowym podatkiem od niezrealizowanych zysków. Termin do złożenia deklaracji podatkowej o wysokości dochodu objętego wspomnianą daniną, a także do jej zapłaty, został wydłużony do 7 lipca 2019 r. 

czytaj więcej »

Z początkiem bieżącego roku ustawodawca rozszerzył katalog przypadków, kiedy naczelnik urzędu skarbowego odmówi zarejestrowania przedsiębiorcy jako podatnika VAT, tudzież będzie zobligowany do usunięcia go z rejestru takich podatników.

czytaj więcej »

Z początkiem lutego weszły w życie przepisy zmieniające niektóre wzory deklaracji rozliczeniowych do celów VAT. Ich wdrożenie ma związek z nowymi regulacjami wprowadzającymi uproszczenia dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym.

czytaj więcej »

Co prawda nowe zasady poboru podatku u źródła zostały odroczone dla kluczowych wypłat należności na rzecz nierezydentów do końca czerwca 2019 roku, tym niemniej istotnym jest już przy obecnych wypłatach zweryfikowanie czy odbiorca należności spełnia kryteria, do uznania go za rzeczywistego właściciela należności (tzw. beneficial owner). Określenie faktycznego odbiorcy należności może bowiem implikować inne od oczekiwanych skutki, w zakresie opodatkowania wypłat należności na rzecz nierezydenta.

czytaj więcej »

Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych, jakie weszły w życie od 1 stycznia 2019 r., modyfikują przepisy przejściowe, które od 1 stycznia 2018 r. podniosły do 10.000 zł kwotę wydatków dotyczącą ulepszenia środków trwałych. Obecnie obowiązuje ona bez względu na datę wprowadzenia środka trwałego do ewidencji.        

czytaj więcej »

Projekt zaostrzający przepisy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, projekt zmian dotyczących odpowiedzialności za błędy w JPK, ustawa zaostrzająca przepisy dotyczące podatku u źródła czy raportowanie schematów podatkowych, to tylko niektóre działania rządu nakierowane na walkę z szarą strefą i oszustami podatkowymi. W tę politykę wpisuje się projekt zmian w kodeksie karnym skarbowym.

czytaj więcej »

Zamierzający zmniejszyć swoje udziały w spółce jawnej wspólnik chciał wcześniej upewnić się, co do ciążącego na nim w związku z tą czynnością zobowiązania w PIT. Przez 3,5 roku walczył o potwierdzenie swego stanowiska. Dwukrotnie wygrał nawet w sądzie. Fiskus zastosował się do wyroków, ale i tak opodatkował wspólnika.

czytaj więcej »

Trafiła kosa na kamień, czyli jak nieznajomość prawa może zadziałać na niekorzyść fiskusa. Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił postanowienie fiskusa, który mimo uchybienia przez spółkę terminu do złożenia odwołania, dokonał doręczenia decyzji do niewłaściwego jej oddziału.

czytaj więcej »

Pytanie: Prowadzę działalność gospodarczą jako osoba fizyczna (sklep spożywczy), posiadam samochód osobowy w leasingu. Czy dobrze rozumiem, że na wszystkie wydatki związane z zakupem paliwa, raty leasingu, przeglądy, naprawy od 1 stycznia 2019 r. mogę zaliczyć tylko 75% faktycznie poniesionych wydatków netto oraz 75% kwoty vat niepodlegającej odliczeniu, a do tej pory księgowanych jako koszty?

czytaj więcej »

Pytanie: Prowadzę działalność gospodarczą jako osoba fizyczna. Co to jest raportowanie schematów podatkowych? Czy również mnie to obowiązuje jako korzystającego? Czy wykonuje się to co miesiąc, czy raz do roku? Do kiedy trzeba to robić? Jaka jest data końcowa?

czytaj więcej »

Pytanie: W istniejącej spółce z o.o. sp. komandytowej zarząd tej spółki składa się jednocześnie z jej wspólników. Te same osoby – są jednocześnie wspólnikami w spółce z o.o., w spółce komandytowej – spółka z o.o. jest komplementariuszem – a osoby fizyczne (ci sami wspólnicy z o o) są komandytariuszami. Organem zarządzającym spółką komandytową jest zarząd sp. z o.o. – wspólnicy ci nie pobierają z tego tytułu żadnych pożytków (bez wynagrodzenia). Spółka z o.o. sp. komandytowa zakupiła w swojej działalności karnety sportowe dla zarządu spółki, którego skład to jednocześnie wspólnicy spółki (osoby fizyczne). Czy wspólnicy (osoby fizyczne) uzyskują przychód z tytułu wykorzystywania tych karnetów?  Czy spółka powinna na koniec roku wystawić dla wspólników PIT-8C wykazując wartość karnetów jako nieodpłatne świadczenie?

czytaj więcej »

Przedsiębiorca prowadzący działalność polegającą na świadczeniu usług m.in. wykonywanie prac magazynowych deleguje pracowników do pracy za granicę do państw należących do UE (w tym m.in. do Niemiec). Sprawdź, jakie jest stanowisko ZUS w tej sprawie.

czytaj więcej »

ZUS wydał interpretację w sprawie zatrudnienia współmałżonka na umowę zlecenia. Po raz kolejny potwierdził swoje ugruntowane stanowisko. Poznaj szczegóły.

czytaj więcej »

 W biznesie często zdarza się, że mimo poniesionych nakładów, przedsiębiorcy podejmują decyzję o zaniechaniu inwestycji. Powstaje wówczas pytanie, o możliwość kosztowego ujęcia tych wydatków. Sprawdź, czy tego typu wydatki możesz zaliczyć do kosztów podatkowych.

czytaj więcej »

W zbliżającym się sezonie urlopowym może się zdarzyć, że rozliczana przez Ciebie firma będzie zmuszona odwołać z urlopu pracownika. Przyczyną tego może być przykładowo nadspodziewanie duża ilość zamówień, czy zdarzenie losowe. Czy wydatki poniesione przez firmę na zwrot kosztów poniesionych przez pracowników z tytułu zaplanowanego wypoczynku, można bezpiecznie zaliczyć do kosztów podatkowych? 

czytaj więcej »

Wielu podatników utrzymuje kontakty biznesowe z kontrahentami w innych – często dalekich – krajach. W konsekwencji pracownicy tych przedsiębiorców wyjeżdżają w celach służbowych do tych krajów. Są oni najczęściej obejmowani ubezpieczeniem, które obejmuje m.in. koszty leczenia, assistance czy następstwa nieszczęśliwych wypadków. Koszty te pokrywa oczywiście pracodawca. Jak powinien prawidłowo rozliczać takie wydatki kosztowo?

czytaj więcej »

wiper-pixel