WYDANIE ONLINE

Jak rozliczać wydatki na bilety lotnicze w kosztach przedsiębiorcy
Globalizacja gospodarki i szybki rozwój połączeń lotniczych (a szczególnie tzw. tanich linii lotniczych) sprawiają, że przedsiębiorcy oraz ich pracownicy coraz częściej wybierają przeloty samolotem, jako alternatywę dla podróży służbowych odbywanych samochodem, pociągiem czy statkiem. Pozwala im to zaoszczędzić nie tylko cenny czas, ale i pieniądze. Sprawdź, jak podatkowo i księgowo rozliczać wydatki związane z takimi przelotami.

czytaj więcej »

Wraz z początkiem nowego roku nadeszły zmiany dla wszystkich przedsiębiorców, którzy wykorzystują samochody osobowe do prowadzenia działalności gospodarczej. Nowe reguły najboleśniej dotknęły te przedsiębiorstwa, które rozliczają koszty eksploatacji samochodu na firmę, wykorzystując go jednocześnie w celach prywatnych. Jakie jeszcze nowości ustawodawca przygotował dla podatników?

czytaj więcej »

Ustawodawca w nowej Ordynacji podatkowej zamierza wprowadzić nowe rozwiązania w relacjach podatnik – organ podatkowy. Autorzy projektu chcą wyeliminować władczą postawę fiskusa wobec przedsiębiorców i zastąpić ją różnorodnymi formami współpracy między tymi podmiotami. Jednym z nowych rozwiązań ma być umowa o współdziałanie (ang. cooperative compliance). Jednak jej idea, pozornie słuszna – budzi liczne wątpliwości.

czytaj więcej »

Pod koniec lutego 2019 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów, którym zmieniono przepisy w zakresie określenia obowiązków pozostających we właściwości naczelnika urzędu skarbowego uprawnionego do żądania ich wykonania w drodze egzekucji administracyjnej i właściwości miejscowej tego naczelnika urzędu skarbowego.

czytaj więcej »

Blisko pół roku obowiązują znowelizowane przepisy Ordynacji podatkowej, wprowadzające obowiązek raportowania fiskusowi schematów podatkowych. Nowe zasady, mające swoje źródło w dyrektywie unijnej, mają na celu ograniczenie agresywnej optymalizacji podatkowej. Wywołują jednak liczne kontrowersje praktyczne.

czytaj więcej »

Nowe przepisy przygotowane przez resort finansów przewidują objęcie właściwością dużych urzędów skarbowych nie tylko podatkowe grupy kapitałowe, ale również spółki wchodzące w ich skład. Poznaj szczegóły nowych rozwiązań.

czytaj więcej »

Do tej pory polscy inwestorzy kryptowalut nie mieli łatwego życia. Obciążeni 32% stawką podatkową oraz obowiązkiem oddania fiskusowi równowartości 1% transakcji sprzedaży lub wymiany kryptowaluty tytułem podatku od czynności cywilnoprawnych, masowo uciekali ze swoją działalnością poza granice kraju. Mocą ustawy nowelizującej ustawy o PIT i CIT, ordynację podatkową oraz kilku innych ustaw, w styczniu 2019 roku weszły w życie nowe reguły. Czy zmieniły istotnie sytuację inwestorów kryptowalut w naszym kraju?

czytaj więcej »

Resort finansów odpowiedział na interpelację poselską nr 27048. Wyjaśnienia MF dotyczą wprowadzenia uproszczonej procedury uprzedniego porozumienia cenowego (UPC). Sprawdź szczegóły.

czytaj więcej »

Przepisy podatkowe przewidują, że w pewnych sytuacjach może dojść do określenia podstawy opodatkowania w drodze oszacowania. Dokonuje tego arbitralnie organ podatkowy, jeśli zostanie spełniona któraś z przesłanek wskazanych w art. 23 § 1 Ordynacji podatkowej (np. gdy brak jest ksiąg podatkowych lub gdy prowadzone były one nierzetelnie). Fiskus nie powinien zapominać, że szacowanie to nadzwyczajna forma wymiaru opodatkowania. A jak stwierdził NSA w wyroku o sygn. akt II FSK 1527/14, żadna metoda szacunkowa wynikająca z Ordynacji podatkowej, nie ma jest doskonała.

czytaj więcej »

Jeśli nabywasz obraz wart 3.000.000 zł w zamian za rzeźbę o tej samej wartości, którą kilka lat wcześniej kupiłeś za złotówkę, to czy Twój kontrahent nabył rzeźbę wartą 1 zł, czy 3.000.000 zł? Czy na dzień zakupu obrazu po stronie wydatków wskażesz 1 zł, czy 3.000.000 zł? Odpowiedź na te wydawać by się mogło proste pytania, jest całkowicie nieoczywista dla fiskusa, gdy w grę wchodzi wartość należnego mu podatku. W obronie podatnika stanął sąd, który stwierdził, iż organ forsując swoją koncepcję, wyraźnie domaga się zawężenia wniosków wynikających z interpretacji literalnej przepisu. Poznaj szczegóły analizowanej sprawy.

czytaj więcej »

W praktyce gospodarczej dosyć często spotykaną sytuacją jest świadczenie usług przez osobę fizyczną, będącą przedsiębiorcą na rzecz spółki osobowej. Kolejnym elementem jest posiadanie przez tę osobę statusu wspólnika tej spółki. Zasadne staje się zatem postawienie pytania, czy wynagrodzenie wypłacane na rzecz takiego wspólnika może stanowić koszt uzyskania przychodu tego wspólnika, jak również pozostałych?

czytaj więcej »

Podatnik nie może bezwzględnie kwalifikować do kosztów podatkowych wydatków będących następstwem niezachowania przez niego należytej staranności – wyjaśnił dyrektor KIS. Poznaj szczegóły.

czytaj więcej »

Organizacja imprezy firmowej wiąże się ze sporymi kosztami. Trzeba przy tym uważać, bo niektóre wydatki mogą zostać przez skarbówkę uznane za reprezentację. Takie wnioski płyną z najnowszej interpretacji indywidualnej dyrektora KIS. Poznaj szczegóły.

czytaj więcej »

Pytanie: Problem: Czy w związku z wprowadzonymi zmianami od 2019 roku należy ponownie przeliczyć, jaka część pozostałej na 2019 polisy ubezpieczenia auta leasingowanego może stanowić koszty uzyskania przychodów, a jaka nie? Czy też polisy zawarte w 2019 roku mogą być rozliczane w kosztach jak dotąd?

czytaj więcej »

Pytanie: Problem: Firma posiada samochód osobowy (wpisany do ewidencji środków trwałych), ponadto w 2018 roku zawarła umowę leasingu. Przedmiotem tej umowy jest samochód osobowy (o wartości do 150.000 zł.). Firma wykorzystuje ww. samochody osobowe na potrzeby działalności gospodarczej (zasady wykorzystywania tych samochodów zapisano w regulaminie), przy czym nie prowadzi ewidencji przebiegu pojazdu, o której mowa w art. 86a ust. 4 ustawy o VAT. W związku z tym, czy z kosztów uzyskania przychodów wyłączyć 25% poniesionych wydatków, z zastrzeżeniem pkt 30 z tytułu kosztów używania samochodów osobowych na potrzeby działalności gospodarczej?

czytaj więcej »

Pytanie: Problem: Przedsiębiorca zatrudnia lekarza na pół etatu. Czy zapłacone przez firmę obowiązkowe składki na rzecz Izby Lekarskiej, ale dotyczące pracownika są kosztem uzyskania dla przedsiębiorcy?  Czy opłacone przez firmę składki stanowią przychód pracownika?

czytaj więcej »

Pytanie: Problem: Podatnik chce wynająć trzy mieszkania własnościowe dla studentów. Czy będzie to traktowane jako działalność gospodarcza? Załóżmy, że mieszkania przed wynajęciem zostały wyremontowane, a każdy remont wyniósł ponad 10.000 zł. Czy można wydatki na remont zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?

czytaj więcej »

Pytanie: Problem: Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą chce zorganizować imprezę z okazji 20-lecia istnienia firmy i zaprosić tylko pracowników (będzie to uroczysta obiadokolacja - konsumpcja) Czy faktura za zorganizowanie przyjęcia będzie kosztem uzyskania przychodu w firmie? Jak powinna wyglądać faktura wystawiona przez restaurację, która będzie podawać uroczystą kolację? Czy powinno być napisane ,,usługa za zorganizowanie imprezy z okazji 20-lecia istnienia firmy albo ,,uroczysta obiadokolacja z okazji 20-lecia”?

czytaj więcej »

Pytanie: Problem: Mam pytanie odnośnie faktury kosztowej za pakiet korzyści dla pracownika na zajęcia sportowe. Rozumiem, że jest to w pełni kosztem pracodawcy, natomiast czy z drugiej strony jest to też przychód tego pracownika, liczony do PIT? Co z VAT?

czytaj więcej »

ZUS zajął stanowisko w sprawie przedsiębiorcy wykonującego wolny zawód w zakresie prawa do opłacania przez niego składek od najniższej podstawy wymiaru składek. Poznaj jego stanowisko i dowiedz się, kiedy w takim przypadku przysługuje prawo do „małego ZUS”.

czytaj więcej »

Fundacja w ramach działalności statutowej ma zamiar wydawać tłumaczenia książek obcojęzycznych. W związku z tym będzie zawierać umowy licencyjne o stworzenie przekładu i udzielenie zezwolenia na korzystanie z niego. Fundacja spytała organ, czy w takiej sytuacji powinna odprowadzać składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od umowy licencyjnej. Sprawdź, jaka była odpowiedź ZUS.

czytaj więcej »

Sprawdź, czy wypłata odszkodowania rekompensującego pracownikowi rozwiązanie stosunku pracy podlega wyłączeniu z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

czytaj więcej »

Uchwalona 18 marca 2019 r. ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach, która wprowadza m.in. obowiązek stosowania kas online. Nowe rozwiązania wchodzą w życie już 1 maja 2019 r.

czytaj więcej »

Wiosenne zmiany pogody zwiększają ryzyko zachorowania. Problem ten dotyczy oczywiście także przedsiębiorców. W wielu przypadkach choroba utrudnia, a niekiedy wręcz uniemożliwia im zajmowanie się sprawami firmy. Nie pozostaje także bez wpływu na rozliczenia podatkowe przedsiębiorcy.

czytaj więcej »

wiper-pixel