WYDANIE ONLINE

Jak rozliczać wydatki na rzecz kontrahentów i potencjalnych klientów firmy
 Dbałość o dobre relacje z kontrahentami, zarówno z obecnymi, jak i tymi, z którymi firma współpracowała albo dopiero zamierza współpracować w przyszłości, to jeden z istotnych czynników wpływających na jej pozycję rynkową. W celu podtrzymywania oraz nawiązywania takich relacji przedsiębiorcy ponoszą nakłady finansowe, które trzeba prawidłowo rozliczyć podatkowo i księgowo. 

czytaj więcej »

Resort finansów opracował nowy wzór formularza podatkowego, CIT-12. Jest to deklaracja o wysokości zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od wypłat odsetek i dyskonta zrealizowanych w ramach emisji danej serii obligacji. Gotowy jest również projekt rozporządzenia w tej sprawie.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują nowe przepisy regulujące kwestię podatku u źródła, które utrudniają płatnikom możliwość skorzystania ze zwolnień oraz preferencyjnych stawek opodatkowania. Do tej pory polscy przedsiębiorcy mogli uwzględniać ulgi już w momencie wpłacania należności do urzędu skarbowego. Czy zmieniło się to w 2019 roku?

czytaj więcej »

Nowelizacja ustawy o CIT i PIT wprowadziła od 1 stycznia 2019 r. nową ulgę podatkową – tzw. „Innovation Box”. Przepisy w tym zakresie budzą jednak sporo wątpliwości związanych ze sposobem ich zastosowania w praktyce. Jak skutecznie korzystać z Innovation Box?

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje ograniczenie w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów, wydatków na usługi niematerialne i należności licencyjnych ponoszonych przez podatników na rzecz podmiotów powiązanych (art. 15e ustawy o CIT). W praktyce wciąż jest sporo niejasności, czy dotyczy to także podatników działających w SSE.

czytaj więcej »

 Nakłady poniesione przez podatnika w obcym budynku mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, poprzez odpisy amortyzacyjne, już w okresie 10 lat, a więc czterokrotnie szybciej niż w przypadku amortyzacji własnych budynków niemieszkalnych.

czytaj więcej »

Brak przepisów krajowych nie jest przeszkodą, aby odmówić zwolnienia od WHT w wypadku oszustwa lub nadużycia prawa. Tak wynika z ostatnich orzeczeń TSUE. Jakie ma to konsekwencje dla polskich podatników?

czytaj więcej »

Kierownik średniego szczebla ma prawo do wynagrodzenia z tytułu nadgodzin wówczas, gdy organizacja pracy wymusza na nim regularną pracę poza normalnymi godzinami. Ewidencja czasu pracy w przypadku tych kierowników powinna być prowadzona, a w razie jej braku, dowód na okoliczność pracy w nadgodzinach obciąża pracownika. Może on wykazać ponadnormatywną pracę wszelkimi innymi dowodami, dopuszczonymi przez procedurę cywilną.

czytaj więcej »

Przedsiębiorca wysyłając pracownika w podróż służbową musi liczyć się z pokryciem jej kosztów. Pracodawca, który nie działa w sferze budżetowej może w tym zakresie korzystać z własnych zasad rozliczania podróży służbowych. Należy jednak podkreślić, iż nie oznacza to, że można pracowników pozbawić należności związanych z podróżą służbową. W szczególności dotyczy to zwrotu kosztów przejazdów, noclegów oraz innych kosztów koniecznych do odbycia takiej podróży.

czytaj więcej »

Wiosna i początek lata to czas, kiedy wielu przedsiębiorców wznawia działalność prowadzoną sezonowo po jej zawieszeniu na okres jesienno-zimowy. Ze zdarzeniem tym przepisy wiążą wiele obowiązków o charakterze podatkowym, zaś jednostki na pełnej księgowości muszą też mieć na uwadze regulacje prawa bilansowego.

czytaj więcej »

Dotychczas, jeśli w już sporządzonym sprawozdaniu finansowym znaleziono błędy i je zmieniano, częstą praktyką było tzw. redatowanie sprawozdania. Zarząd i pozostałe osoby podpisywały je np. w maju, podając datę 31 marca. Czy obecnie sprawozdanie podpisane z datą po 31 marca będzie uznawane za sporządzone niezgodnie z terminami wynikającymi z ustawy o rachunkowości?

czytaj więcej »

Księgowi pracujący w jednostkach sektora organizacji pozarządowych, mają często inne problemy z rachunkowym ujmowaniem zdarzeń – w tym ponoszonych kosztów niż ich odpowiednicy w jednostkach stricte biznesowych. Wynikają one ze specyfiki tej „branży”. W tym artykule postaramy się przybliżyć takie właśnie problemy.  

czytaj więcej »

Już niebawem początek urlopów pracowników. Księgowi i pracownicy działów płac, będą więc rozliczać wynagrodzenie pracowników korzystającego z dni wolnych. O czym trzeba w tej sytuacji pamiętać? Jak rozliczać koszty w tej sytuacji?

czytaj więcej »

Problem: Podatnik planuje wynająć piętro budynku z przeznaczeniem na własne biuro. W tym celu poniesie nakłady na adaptację i wykończenie poszczególnych pomieszczeń. Budowa budynku jeszcze się nie zakończyła (trwa jej ostatnia faza). Na jakich zasadach wydatki poniesione przez podatnika będą mogły stanowić koszty podatkowe?

czytaj więcej »

wiper-pixel