WYDANIE ONLINE

Jak rozliczać koszty związane z wypłatą dywidendy
Zgromadzenie akcjonariuszy lub udziałowców decyduje o sposobie rozliczenia wyniku finansowego za ubiegły rok. Jedną z możliwości podziału zysku jest wypłata dywidendy. Jakie są praktyczne konsekwencje realizacji tego prawa? Czy ma to wpływ na kwestię rozliczania kosztów podatkowych?

czytaj więcej »

Resort finansów opracował nowy wzór formularza podatkowego, CIT-12. Jest to deklaracja o wysokości zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od wypłat odsetek i dyskonta zrealizowanych w ramach emisji danej serii obligacji. Gotowy jest również projekt rozporządzenia w tej sprawie.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązują nowe przepisy w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu nabycia usług niematerialnych od podmiotów powiązanych. Głównym celem wprowadzenia tych regulacji było ograniczenie sztucznego przerzucania kosztów pomiędzy podmiotami powiązanymi. W związku z tym wprowadzony został limit, którego wysokość uzależniona jest od wyników podatkowych.

czytaj więcej »

System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej (STIR) funkcjonujący od 2018 roku to narzędzie kontrolująco-analityczne, zaprojektowane do skuteczniejszej walki z przestępczością podatkową. Ma ono przeciwdziałać wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych. Wraz z wprowadzeniem STIR, szef KIS zyskał szeroki zakres nowych uprawnień, a instytucje finansowe, tj. banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe – kolejne obowiązki. Czy przedsiębiorcy powinni obawiać się tych narzędzi?

czytaj więcej »

W dniu 1 stycznia 2019 r. weszły w życie przepisy dotyczące raportowania schematów podatkowych (tzw. Mandatory Disclosure Rules), które w naszej ocenie diametralnie wpłyną na codzienne funkcjonowanie wielu przedsiębiorstw. Może się okazać, że przedsiębiorstwo w toku bieżącej działalności gospodarczej podejmuje działania zmierzające do powstania schematów podatkowych. Co zrobić, aby uniknąć odpowiedzialności za przestępstwo skarbowe?

czytaj więcej »

Spółka ponosi wydatki na prace badawcze w postaci badań przemysłowych w związku z realizowanym projektem. Czy stanowią one pośrednie koszty uzyskania przychodu i czy są one potrącalne w dacie ich poniesienia? Poznaj najnowsze stanowisko fiskusa.

czytaj więcej »

Organy podatkowe uważają, że koszty paliwa wykorzystywanego do celów prywatnych przez podwładnego nie są elementem ryczałtu, ale stanowią odrębne nieodpłatne świadczenie. Sądy mają jednak inne zdanie w tej kwestii.

czytaj więcej »

Czy zapłata za pracownika zaległych składek na ubezpieczenie społeczne (w części, w której obciążają wynagrodzenie pracownika) stanowi przychód w PIT, i czy spółka ma obowiązek odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy od takich świadczeń?

czytaj więcej »

wiper-pixel