WYDANIE ONLINE

Dowiedz się, jak kosztowo rozliczyć wydatki na zakup i modernizację lokalu
Podatnik będący przedsiębiorcą może kupić mieszkanie, które będzie wykorzystywał w prowadzonej działalności. Czy wydatki na zakup i przystosowanie lokalu do potrzeb firmy można bezpiecznie zaliczyć do kosztów podatkowych? 

czytaj więcej »

Już obowiązuje nowy wzór informacji o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środka transportu (deklaracja VAT-23). Z poprzednio obowiązujących druków deklaracji, podatnikom nadal wolno korzystać do końca 2019 roku.

czytaj więcej »

Ochronie uczciwych firm przed skutkami nieświadomego uczestnictwa w oszustwach podatkowych, ma służyć nowy program wdrażany przez Krajową Administrację Skarbową, pod nazwą – Program Ostrzegania Przedsiębiorców (POP).

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Bank jest właścicielem samochodów wykorzystywanych w działalności gospodarczej (jako środki trwałe wprowadzone do ewidencji), ponadto wykorzystuje samochody leasingowane. Samochody leasingowane są wykorzystywane do celów prowadzonej działalności oraz do celów osobistych pracowników. Samochody będące środkami trwałymi wykorzystywane są tylko do celów służbowych (pracownik podpisuje oświadczenie, że nie będzie wykorzystywał samochodu do celów prywatnych). Jak w świetle nowych przepisów należy zaliczać w KUP wydatki na eksploatację (paliwo, naprawy etc.) związane z samochodami leasingowymi oraz będącymi własnością banku? Bank nie odliczał VAT od nabycia samochodów.

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Jak rozliczyć bon wycieczkowy otrzymany przez firmę jako nagroda w konkursie oraz jak rozliczyć osobę, która z niego skorzystała?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Czy przedsiębiorcy przysługuje prawo uwzględniania w kosztach uzyskania przychodu wartości diet za czas podróży służbowych w ramach określonego limitu, tj. do wysokości diet przysługujących pracownikom?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Czy firma może wystawić fakturę sprzedaży za rok z góry, zaliczając od razu w przychód podatkowy całą jej wartość w sytuacji, kiedy faktury kosztowe dotyczące tej sprzedaży dostaje od kontrahenta co miesiąc? Chodzi o sprzedaż subskrypcji licencji Office Business.

czytaj więcej »

Latem często zatrudniane są dodatkowe osoby do pracy. W przypadku prac sezonowych mamy do czynienia z zawieraniem zarówno umów o pracę, jak i umów cywilnoprawnych. Każda z takich umów może nieść za sobą obciążenia z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusze. Sprawdź, jakie masz w związku z tym obowiązki i jak bezbłędnie rozliczyć takich pracowników.

czytaj więcej »

W razie wniosku o zwrot nadpłaconych składek, decyzja odmawiająca zwrot musi być należycie uzasadniona. W szczególności ZUS zobowiązany jest podać, na jakie składki i za jakie okresy została zaliczona nadpłata. Sam fakt pojawienia się niedopłaty na koncie płatnika nie jest powodem odmowy zwrotu nienależnie zapłaconych składek. Takie wnioski płyną z wyroku Sądu Najwyższego z 4 czerwca 2019 r. o sygn. akt III UK 155/18.

czytaj więcej »

Przedsiębiorcy ponoszą coraz wyższe koszty związane z odbiorem i utylizacją odpadów. Niestety koszty takich usług będą wzrastać. Czy tego typu wydatki zawsze można uznać za pośrednie koszty prowadzenia działalności gospodarczej, zmniejszające przychód jednostki?

czytaj więcej »

Podatnicy działający na rynku dóbr szybko-zbywalnych często wstawiają swoje produkty do marketów. Tam kupują usługi dodatkowej promocji swoich towarów. Świadczy ją sklep, poprzez umieszczenie produktu w sklepowej gazetce oraz właściwe wyeksponowanie towaru na półkach. Jakie są podatkowe konsekwencje takiego świadczenia?

czytaj więcej »

Przepisy wprowadzające ograniczenia w zliczaniu 100% wydatków do kosztów uzyskania przychodów odbiły się negatywnym echem wśród przedsiębiorców. Dzieje się tak w szczególności za sprawą bardzo restrykcyjnego podejścia fiskusa, który nakazuje obejmować limitowaniem bardzo szeroki katalog usług. Taka praktyka spotkała się jednak z krytycznym stanowiskiem sądów administracyjnych.

czytaj więcej »

Dyrektor KIS przyznał, że zwolnienie podatkowe związane z nową inwestycją przedsiębiorcy odnosi się do całego dochodu podatnika z działalności gospodarczej prowadzonej zgodnie z decyzją o wsparciu nowej inwestycji. Tak wynika z wykładni literalnej. Tą korzystną dla przedsiębiorców interpretację prawa wyklucza jednak wykładnia funkcjonalna.

czytaj więcej »

Wydawane przez resort finansów objaśnienia, stanowią ogólne wyjaśnienia przepisów prawa podatkowego, dotyczące stosowania tych przepisów i są wydawane na podstawie art. 14a § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej. Zgodnie z tym przepisem zastosowanie się przez podatnika w danym okresie rozliczeniowym do objaśnień podatkowych powoduje objęcie go ochroną.

czytaj więcej »

wiper-pixel