WYDANIE ONLINE

Uwaga: niższa stawka PIT i wyższe koszty uzyskania przychodów już od 1 października 2019 r.
Dwukrotne podwyższenie pracowniczych kosztów uzyskania przychodów oraz obniżenie stawki podatku z 18% na 17%, pozwoli zwiększyć zarobki bez podnoszenia pensji brutto. Sprawdźmy, jak w praktyce stosować nowe przepisy.

czytaj więcej »

Oprócz luki w VAT, którą fiskus od kilku lat próbuje załatać, istnieje również ogromna luka w podatku dochodowym. Jednym z powodów tego stanu rzeczy jest zawyżanie kosztów uzyskania przychodu, a w efekcie zaniżanie podstawy opodatkowania w CIT lub PIT. Przedsiębiorcy powinni zatem liczyć się ze wzmożonymi kontrolami fiskusa w tym zakresie.

czytaj więcej »

Skarbówka zmienia zdania w sprawie tego, czy przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów podatkowych wydatki na naukę języka obcego. Poznaj aktualne stanowisko fiskusa.

czytaj więcej »

Zgodnie rozporządzeniem ministra finansów zmieniającym rozporządzenie w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o CIT, czasowe wyłączenie stosowania tego przepisu zostało przedłużone do 31 grudnia 2019 r. (w zakresie, w jakim pierwotne rozporządzenie nie przewidywało wyłączenia bezterminowego).

czytaj więcej »

Ulga B+R, obowiązująca od 2016 roku z każdym rokiem zachęca coraz więcej podatników do skorzystania z preferencji podatkowych w postaci obniżenia podstawy opodatkowania o nakłady ponoszone na projekty badawczo-rozwojowe. Według najnowszych statystyk ministerstwa finansów, wzrost liczby podmiotów korzystających z ulgi wyniósł prawie 200% rok do roku, natomiast kwota odliczeń od podatku wzrosła trzykrotnie rok do roku. Jednak wątpliwości przy korzystaniu z ulgi nadal jest wiele.

czytaj więcej »

W jednym z najnowszych wyroków Sąd Najwyższy odpowiedział na pytanie, czy w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego rodzice, prowadzący pozarolniczą działalność (w tym działalność gospodarczą), nadal są ubezpieczeni w ZUS z tytułu prowadzenia firmy lub innej działalności pozarolniczej. Poznaj stanowisko SN.

czytaj więcej »

ZUS poinformował, że w związku z obowiązkiem dokonywania wpłat na pracownicze plany kapitałowe konieczne jest odpowiednie przystosowanie formularza ZUS RCA. Trwają prace nad zmianą tego raportu, polegające na wprowadzeniu dodatkowego pola przeznaczonego do wykazywania kwot wpłat na PPK, finansowanych ze środków pracodawcy. Sprawdź, jak wykazywać te wpłaty w okresie przejściowym, do czasu zmiany formularza.

czytaj więcej »

Kwestia rozliczania podatku od nieodpłatnych świadczeń na rzecz pracowników budzi od wielu lat wątpliwości wśród przedsiębiorców. Dotyczy to również opodatkowania bezpłatnego dowozu pracowników do firmy. Sprawdź, jak rozliczać takie świadczenia.

czytaj więcej »

Nowe zasady ustalania kosztów związanych z samochodami, wprowadzone zostały z początkiem 2019 roku. Ich wadliwa, skomplikowana i niejasna redakcja powoduje, że wciąż budzą one liczne wątpliwości praktyczne, których przegląd przedstawiamy w tym artykule.

czytaj więcej »

Podatnicy CIT mający nieograniczony obowiązek podatkowy w tym podatku, są zobowiązani wyłączyć z kosztów uzyskania przychodów koszty finansowania dłużnego, we wskazanej przepisami części. Niestety nie jest to proste i księgowi mają z tym duże problemy. Z tego artykułu dowiesz się, jak zrobić to poprawnie. 

czytaj więcej »

W stosunkach gospodarczych może zdarzyć się sytuacja, w której kontrahent nie zapłaci faktury, a wyegzekwowanie od niego tego zobowiązania będzie w zasadzie niemożliwe. Zarówno na gruncie ustawy o PIT, jak i ustawy o CIT istnieje możliwość zaliczenia takich wyłącznie teoretycznych przychodów do kosztów uzyskania przychodu. Z kolei na gruncie ustawy o VAT możliwe jest skorzystanie z ulgi. Takie zabiegi wymagają jednak spełnienia ustawowych przesłanek. Jak zrobić to poprawnie?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: W małej spółce z o.o. zatrudniającej 5 pracowników, prezes firmy używa prywatnego samochodu podczas delegacji służbowych. Czy można zaliczyć w koszty uzyskania przychody wydatki na delegacje prezesa? Jaka jest różnica, jeżeli prezes jest jednocześnie pracownikiem spółki, a jaka, kiedy nie jest?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Podatnik sprzedał środki trwałe w czasie zawieszenia działalności. Czy powinien zapłacić od sprzedaży zaliczkę na podatek dochodowy?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Kierowca na terenie Austrii zapłacił mandat za zły stan techniczny pojazdu. W związku z powyższym został odholowany do serwisu. Przy okazji został też zważony. Czy koszty mandatu i holowania będą NKUP, a ważenie jako usługa dodatkowa KUP?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Spółka polska z o.o. działająca na rynku ponad 25 lat, w branży handlowej (handel odzieżą) udzieliła pożyczki spółce powiązanej zagranicznej (jest to druga udzielna pożyczka w trakcie działalności). Spółka powiązana działająca na rynku białoruskim naliczyła odsetki (zgodnie z umową za I półrocze). Pobrała podatek u źródła i wpłaciła spółce polskiej pomniejszoną kwotę. Jak prawidłowo należy rozliczyć wpłacone odsetki. Jak rozliczyć w księgach pobrany podatek u źródła? Czy odsetki od pożyczki podlegają VAT?

czytaj więcej »

wiper-pixel