WYDANIE ONLINE

Dowiedz się, jak rozliczyć w kosztach pracodawcy ekwiwalenty za niewykorzystane urlopy
Okres powakacyjny to czas, w którym wielu pracowników wykorzystało przysługujący im w danym roku urlop wypoczynkowy albo przynajmniej jego część. Tym, którym z określonych przepisami przyczyn się to nie udało, na przykład w związku ze zmianą pracodawcy, należy się pieniężny ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Jego wypłata rodzi skutki podatkowe zarówno po stronie uprawnionego, jak i wypłacającego. 

czytaj więcej »

Aktualna Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2015), wykorzystywana dotychczas do celów statystycznych, wkrótce będzie używana również na potrzeby przepisów podatkowych, w tym ustaw o PIT i CIT. Zastąpi w tym zakresie wcześniejszą PKWiU 2008. Odpowiednie przepisy nowelizujące zostały już przygotowane przez Ministerstwo Finansów. Zmiany mają wejść w życie na początku 2020 roku.

czytaj więcej »

Ministerstwo finansów przygotowało nowy wzór zeznania o wysokości zryczałtowanego podatku od wartości sprzedanej produkcji przedsiębiorstwa w spadku (PWS-2S). Wprowadzenie tego formularza ma za zadanie ułatwić wykonywanie obowiązków podatkowych po śmierci przedsiębiorcy okrętowego.

czytaj więcej »

Ministerstwo Finansów wdrażając w praktyce ostatnie zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych, przygotowało nowe formularze i załączniki do zeznań podatkowych: CIT-8, CIT/PM, CIT/IP oraz CIT/WW.

czytaj więcej »

Minister finansów przygotował projekty rozporządzeń w sprawie wzorów zeznań o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej jednostki kontrolowanej należnego podatku CIT i PIT. Sprawdź, od kiedy zastosujesz nowe wzory.

czytaj więcej »

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą zatrudniony jednocześnie na umowę o pracę zamierza od 2020 roku skorzystać z „małego ZUS”. Czy ma prawo?

czytaj więcej »

Do 30 września przedsiębiorcy powinni byli udzielić pracownikom urlopu za poprzedni rok. Sprawdź, kiedy trzeba utworzyć rezerwy na niewykorzystane urlopy i jak rozliczyć je pod kątem kosztowym i rachunkowym.

czytaj więcej »

Księgowi w spółkach kapitałowych mają wątpliwości co do tego, jak prawidłowo rozliczać świadczenia dla członków zarządu. Jednym z problematycznych zagadnień jest kwestia kosztów podatkowych z tytułu zawieranych z członkami zarządu umów w przedmiocie ich zatrudnienia, jak i świadczeń wypłacanych im bezumownie. Jak, zatem zrobić to poprawnie?

czytaj więcej »

Pod koniec roku podatnicy często zlecają przeprowadzenie audytu przez firmy zewnętrzne. Badane jednostki oprócz opłaty za wykonaną pracę, czasami pokrywają także koszt wyżywienia i noclegu audytorów. Sprawdź, jak rozliczyć kosztowo taką sytuację.

czytaj więcej »

Dla uznania spółki za zagraniczną spółkę kontrolowaną (ang. Controlled Foreign Company – CFC) należy wykazać, dlaczego dochody zagranicznej spółki z tytułu udziału w spółkach niemających osobowości prawnej mieszczą się w kategorii przychodów pasywnych. A w związku z tym należy jednocześnie wyjaśnić, dlaczego dla oceny przychodów zagranicznej spółki jako podlegających opodatkowaniu CFC, decydujące znaczenie ma kwalifikacja przychodu na poziomie spółek osobowych, w której spółka ma udział w zyskach, a nie na poziomie samej spółki.

czytaj więcej »

Firmy ponoszą wydatki na zakup pakietów medycznych oraz karnetów sportowych. Dotyczą one zarówno pracowników jak i członków ich rodzin. Czy dla przedsiębiorcy takie wydatki stanowią koszty podatkowe? Zobacz, co na ten temat sądzi fiskus.

czytaj więcej »

Podatnicy w toku prowadzonej działalności dokonują różnego rodzaju zakupów towarów czy usług. Zdarza się jednak, że po zakupie następuje zmiana planów podatnika lub po prostu towary są słabej jakości czy niezgodne z zamówieniem. Wtedy przedsiębiorcy mają kilka możliwości – sprzedaż, zgłoszenie reklamacji czy utylizacja. Klasyfikacja takich towarów na potrzeby podatków dochodowych często sprawia wiele problemów.

czytaj więcej »

Polskie prawo podatkowe w ramach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz wytyczne OECD w sprawie cen transferowych dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz administracji podatkowych formułuje pięć zasadniczych metod ustalania cen transakcyjnych, skupionych w ramach dwóch kategorii – metod tradycyjnych i metod zysku transakcyjnego. Jak wybrać metodę weryfikacji cen transferowych?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Czy niezamortyzowana wartość środka trwałego o wartości powyżej 15.000 zł kupionego za gotówkę, będzie stanowić koszt podatkowy przy sprzedaży tego środka?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Konferencja księgowych odbędzie się w przyszłym roku w Polsce. Dotychczas księgowano koszty jak i przychody do okresów bieżących (w grudniu 2018 roku wystawiono pierwszą fakturę sprzedażową z 23 % VAT). Obecnie są wystawiane kolejne faktury sprzedażowe z 23 % VAT, są już także koszty związane z tą konferencją (delegacje, projekty i druki folderów reklamowych, art. biurowe itp.). Wszystkie zakupy związane z tym wydarzeniem księguję na 640 (RMK), a przychody na 842 (RMP). Co zrobić z przychodami z poprzedniego roku? Zrobić korektę przychodów czy zostawić?   

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Od kogo teraz firma powinna wymagać Certyfikat Rezydencji i w jakich sytuacjach? Czy dotyczy to tylko usług? Jeżeli firma otrzymuje fakturę za usługi, która została wystawiona z adresu irlandzkiego, ale z VAT UK, to Certyfikat powinien być z urzędu skarbowego UK?

czytaj więcej »

wiper-pixel