WYDANIE ONLINE

Sprawdź, jak nowe przepisy o split payment wpływają na rozliczanie kosztów podatkowych
Zmiany w zakresie split payment, które weszły w życie 1 listopada br. i biała lista podatników VAT obowiązująca od września, mają związek z obowiązkiem posiadania przez przedsiębiorców określonych rachunków bankowych. Choć są to zmiany w VAT, to są one również istotne dla rozliczeń w podatkach dochodowych w zakresie kosztów uzyskania przychodu.

czytaj więcej »

Od 25 października 2019 r. niektórzy podatnicy podatku CIT mogą składać zeznania CIT w postaci papierowej. Sprawdź szczegóły.

czytaj więcej »

Od 13 października 2019 r.  obowiązują przepisy o Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych. Data ta wyznacza nowe obowiązki dla polskich spółek, które będą musiały ustalić, kto jest względem ich tzw. beneficjentem rzeczywistym i wpisać tę osobę bądź osoby do wspomnianego rejestru. Za niewywiązanie się z tych obowiązków będą grozić dotkliwe kary finansowe.

czytaj więcej »

Na podstawie nowego rozporządzenia minister finansów zaniechał poboru PIT od dochodów z tytułu stypendiów i innych środków finansowych przyznanych w związku z działalnością Narodowego Centrum Nauki (NCN).

czytaj więcej »

Przedsiębiorcom, którzy wykorzystują samochody osobowe do celów mieszanych, a więc zarówno na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, jak i do osobistego użytku, jeszcze przez co najmniej trzy lata wolno będzie odliczać tylko 50% VAT z faktur dokumentujących nabycie tych pojazdów, a także dotyczących ich eksploatacji. Unijni decydenci dali polskim urzędnikom zielone światło na podtrzymanie powyższych ograniczeń.

czytaj więcej »

W przypadku tzw. twardego Brexitu w relacjach UE ze Zjednoczonym Królestwem nie będzie okresu przejściowego, który obejmuje m.in. czasowe utrzymanie obecnego stanu prawnego w zakresie podatków bezpośrednich pomiędzy państwami członkowskimi UE a Zjednoczonym Królestwem. Poznaj konsekwencje podatkowe. Resort finansów przedstawił najważniejsze informacje dot. możliwych konsekwencji w PIT i CIT bezumownego wyjścia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej.

czytaj więcej »

Osoby prowadzące działalność gospodarczą mają do dyspozycji kilka ulg w zakresie opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Jest to tzw. ulga na start, składki od preferencyjnej podstawy oraz „tzw. mały ZUS". Najnowszy projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, przewiduje zmiany w tej ostatniej preferencji. Modyfikacji ulegnie preferencja polegająca w obecnym stanie prawnym na możliwości opłacania składek od najniższej podstawy uzależnionej od przychodu, jeżeli w poprzednim roku przychody przedsiębiorcy nie przekroczyły wyznaczonej kwoty granicznej.

czytaj więcej »

Od nowego roku przedsiębiorca zapłaci wyższą niż obecnie miesięczną składkę ZUS. Zobacz, ile wyniosą dokładnie składki. Sprawdź, ile zapłacą przedsiębiorcy opłacający preferencyjny ZUS.

czytaj więcej »

Na koniec roku bilansowego niektóre spółki notują straty. Można je oczywiście pokryć po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez zgromadzenie wspólników lub radę nadzorczą, które podejmują decyzję o sposobie ich pokrycia. Jak, zatem zrobić to prawidłowo?

czytaj więcej »

W praktyce obrotu gospodarczego przedsiębiorcy nabywają (często także od spółek z PGK) usługi związane z tzw. wsparciem sprzedaży. Modeli działania jest dużo. W tym artykule odpowiemy na pytanie, czy tego typu wydatki w ramach PGK można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. 

czytaj więcej »

Ustawodawca wprowadzając tzw. białą listę podatników VAT, wprowadził także do systemu prawno-podatkowego sankcję, za dokonywanie płatności na rachunki inne niż wskazane w tym wykazie. Sprawdź, kiedy możesz ponieść odpowiedzialność.

czytaj więcej »

Przedsiębiorcy współpracujący w ramach grup kapitałowych wciąż mają problemy z odpowiednim klasyfikowaniem nabywanych usług do kategorii określonej w art. 15e ustawy o CIT. Pomimo tego, że regulacje te obowiązują już od dłuższego czasu, praktyka interpretacyjna i orzecznicza znacznie się rozmijają. Na ich ostateczne rozstrzygnięcie trzeba będzie poczekać do czasu, aż tego rodzaju spory trafią na wokandę NSA.

czytaj więcej »

Tematyka podatkowego rozliczenia umów najmu zawiera szereg ciekawych zagadnień. Jednym z nich jest kwestia kwalifikacji wydatków związanych z odstąpieniem od umowy najmu do kosztów podatkowych. Podatnicy będący najemcami lub planujący wynajem, którzy zawarli umowę lub umowę przedwstępną, często nie są świadomi, że w zależności od okoliczności skutki podatkowe takich rozliczeń mogą być odmienne.

czytaj więcej »

Niektórzy podatnicy zobowiązani są do utworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Księgowi rozliczający takich przedsiębiorców mają wątpliwości co do tego, czy część z zysku netto do podziału (czystej nadwyżki bilansowej) przeznaczona na ZFŚS, stanowi koszt uzyskania przychodu na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o CIT

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2020 r. będzie obowiązywała wyższa stawka wynagrodzenia minimalnego. Miesięczne minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 2.600 zł, a minimalna stawka godzinowa z umowy zlecenia wyniesie 17 zł. Ponadto zmieni się stawka PIT i koszty uzyskania przychodu. Upewnij się na przykładach, jak obliczyć prawidłowo wynagrodzenie za pracę dla pracowników w 2020 roku. Dowiedz się, jak wrośnie koszt pracodawcy z tytułu zatrudnienia pracownika z najniższą płacą. Sprawdź także, jak wpłaty do PPK wpłyną na rozliczenia pracownika.

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Moje pytanie dotyczące darowizny na OPP w wysokości 6%. Wiem, że nie ma problemu, jeśli jest przelew na kwotę x na konto bankowe. Co jednak w przypadku, jeśli przelew realizowany jest za pośrednictwem usługi PayU (nie ma standardowego potwierdzenia przelewu) albo wsparcie OPP jest realizowane w ramach platform crowdfundingowych typu pomagam.pl czy zrzutka? Czy mogę obniżyć podatek w mojej działalności dając darowiznę na jakąś zrzutkę?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Czy można zaliczyć do kosztów podatkowych wydatek na zakup garażu przynależnego do mieszkania prywatnego, dla samochodu wykorzystywanego w sposób mieszany? W mieszkaniu część powierzchni została przeznaczona pod działalność gospodarczą.

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Jesteśmy warsztatem samochodowym. Części kupujemy z hurtowni motoryzacyjnych. W jednej z nich płacimy gotówką. Faktury wystawiane są na podstawie zamówień internetowych a ich kwota nie przekracza 15.000 zł. Co w sytuacji, kiedy suma tych faktur przekroczy 15.000 zł? Czy nadal możemy płacić gotówką, aby móc uznać wydatek za KUP? Zakładam dwa warianty: 1. nie mamy podpisanej umowy współpracy, 2. mamy podpisana umowę bonusową na czas określony, że jeżeli osiągniemy obrót na określonym poziomie (powyżej 15.000), to zostanie nam wypłacona premia.

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Spółka z o.o. (podmiot K), czynny podatnik VAT dokonała zakupu nieruchomości poprzez podpisanie umowy kupna – sprzedaży w formie aktu notarialnego. Sprzedającym była inna spółka z o.o. (podmiot S). Zanim jednak spółka K dokonała zakupu nieruchomości, poniosła ona wydatek tytułem wynagrodzenia za nabycie praw i obowiązków wynikających z przedwstępnej umowy zakupu nieruchomości jaką zwarła wcześniej inna spółka z o.o. (podmiot P) ze sprzedającym S. Podmiot P przekazał prawa wynikające z umowy przedwstępnej spółce K, dzięki czemu mogła ona kupić nieruchomość a spółka P zrzekła się prawa do jej zakupu. Podmiot P wystawił dla spółki K fakturę z wykazanym podatkiem należnym VAT 23% za usługę cesji praw z umowy przedwstępnej. Czy z punktu widzenia przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wynagrodzenie, o którym mowa powyżej powinno zwiększać cenę nabycia nieruchomości (wartość początkową środka trwałego) czy też można odnieść je jednorazowo w koszty w dacie wystawienia faktury?

czytaj więcej »

wiper-pixel