WYDANIE ONLINE

Jak rozliczać w kosztach wydatki na bony i kupony na posiłki profilaktyczne dla pracowników
Okres jesienno-zimowy to czas, kiedy w związku z panującymi chłodami wielu pracodawców musi zapewnić swoim pracownikom posiłki profilaktyczne, a w razie braku takiej możliwości, w inny przewidziany przepisami sposób uczynić zadość ciążącym na nich w tym zakresie obowiązkom. Począwszy od 9 lipca 2019 r. takim sankcjonowanym przez prawo pracy sposobem jest przekazanie pracownikom bonów, kuponów, talonów i innych kart żywieniowych. Warto zatem zapoznać się z podatkowymi oraz księgowymi skutkami omawianych działań.   

czytaj więcej »

Przepis ograniczający wysokość kosztów uzyskania przychodów ponoszonych przez podatnika na nabycie określonych usług niematerialnych i praw w praktyce sprawia wiele kłopotów. Resort finansów opublikował wyjaśnienia w tej sprawie.

czytaj więcej »

Chociaż nowy wykaz podatników VAT działa od 1 września 2019 r., to obowiązek zapłaty na rachunek wskazany w wykazie podatników VAT wejdzie w życie od 1 stycznia 2020 r. Od 1 stycznia 2020 r. przy zapłacie na rachunek spoza wykazu, podatnik musi liczyć się z negatywnymi konsekwencjami w podatku dochodowym oraz z odpowiedzialnością solidarną w VAT. Oznacza to, że do 31 grudnia 2019 r. zapłata na rachunek spoza wykazu nie pociąga za sobą negatywnych konsekwencji podatkowych.

czytaj więcej »

ZUS informuje, że zmianę stawki PIT również odczują emeryci i renciści. Dzięki zmianie stawki ich świadczenie netto wypłacone za październik będzie wyższe od kilku do kilkudziesięciu złotych miesięcznie, a co za tym idzie od kilkudziesięciu do kilkuset złotych rocznie.

czytaj więcej »

Jeżeli pracownik, przed i po godzinach regulaminowej pracy wykonuje jeszcze inne obowiązki służbowe, takie jak uczestnictwo w naradach czy raportowanie o wykonanych zadaniach czynności te nie mogą być uznane za przygotowanie do pracy, ale za normalną pracę. Oznacza to, że za ten czas pracy należy pracownikowi wypłacić wynagrodzenie za pracę. Takie wnioski płyną z wyroku Sądu Najwyższego. Dowiedz się więcej na ten temat.

czytaj więcej »

Od 1 października 2019 r. obowiązuje nowelizacja ustawy o PIT, która przewiduje dwie najważniejsze dla podatników zmiany mające na celu zmniejszenie obciążeń fiskalnych: dwukrotne podwyższenie pracowniczych kosztów uzyskania przychodów oraz obniżenie stawki podatku z 18 na 17%. Zobacz, na przykładach, jak stosować nowe przepisy.

czytaj więcej »

 Przedsiębiorcy czasami kupują do firmy pieczywo, wędliny, słodycze, owoce i warzywa. Czy może bezpiecznie zaliczyć takie wydatki do kosztów uzyskania przychodów? Jakie stanowisko w tej kwestii prezentują organy skarbowe?

czytaj więcej »

W przypadku zastosowania zwolnienia z podatku dla przychodów otrzymywanych przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, suma łącznych 50% kosztów uzyskania przychodów oraz przychodów zwolnionych od podatku nie może w roku podatkowym przekroczyć kwoty 85.528 zł.

czytaj więcej »

Z dniem 1 stycznia 2019 roku doszło do znowelizowania ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie obrotu wirtualną walutą. Podatnicy zostali pozbawieni możliwości rozliczenia straty podatkowej, wygenerowanej przed zmianą tych przepisów. Pociągnęło to za sobą pogorszenie sytuacji osób, którzy przed 2019 rokiem osiągnęli straty z tytułu handlu kryptowalutami.

czytaj więcej »

W obrocie gospodarczym czasami zdarza się, że z przyczyn biznesowych W przedsiębiorcy sprzedają wyroby czy usługi z dużymi rabatami. Czasem transakcje te generują bardzo niski przychód. Zdarza się również, że koszty wytworzenia towaru przewyższają jego końcową cenę po rabacie. Czy takie postępowanie jest bezpieczne podatkowo?

czytaj więcej »

W przypadku pośrednictwa handlowego (pośrednictwa w sprzedaży) wykonywanego przez kontrahentów zagranicznych istotnego znaczenia nabiera dokładne określenie zakresu świadczonych usług. Brak precyzji w tym zakresie powodować może wątpliwości, czy wypłacane wynagrodzenie stanowi przychód z tytułu świadczeń podlegających WHT, a więc także, czy dokonywane kontrahentowi z tego tytułu wypłaty powinny być uwzględniane w wynoszącym 2.000.000 zł limicie wypłat (świadczeń).      

czytaj więcej »

Szef KAS wydał komunikat dotyczący zaliczania do kosztów uzyskania przychodów płatności dokonywanych pomiędzy przedsiębiorcami bez pośrednictwa rachunku płatniczego. Szef KAS przypomniał, iż przedsiębiorcy dokonujący płatność na rzecz innych przedsiębiorców, gdzie jednorazowa wartość transakcji (bez względu na liczbę wynikających z niej płatności) przekracza 15.000 zł lub równowartość tej kwoty – są obowiązani dokonywać tej płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego. W przypadku niezastosowania się do tego przepisu podatnicy powinni wyłączyć z kosztów uzyskania przychodu takie wydatki.

czytaj więcej »

Kwoty wypłacane zleceniobiorcom za czas przebywania w podróżach, mogą stanowić koszty uzyskania przychodów zleceniodawcy, gdy konieczność ich poniesienia wynika z zawartych umów. Sprawdź szczegóły.

czytaj więcej »

Organy podatkowe w wydawanych interpretacjach nakazują wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów (w oparciu o art. 15e ust. 1 ustawy o CIT) wydatki, z uwagi na zakwalifikowanie ich źródła do symbolu PKWiU, pod którym kategoryzuje się usługi podobne do usług wskazanych w art. 15e ustawy o CIT. Zdaniem sądów takie postępowanie jest jednak niedopuszczalne.

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Mam fakturę na części do samochodu używanego do celów mieszanych. Czy poprawnie rozliczam koszty uzyskania przychodu - netto 627,66 zł, VAT 144,36 zł, brutto 772,02 zł. Ile z tego będzie kosztem, a ile nie?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Moje pytanie dotyczy zmiany przepisów o podatku dochodowym od 1 października. Nasza firma wypłaca wynagrodzenia do 5 każdego miesiąca. Jak naliczyć podatek i KUP za wrzesień, wypłacony w październiku? Po starej stawce 18% i KUP 111,25 zł i 139,06 zł, czy może po nowej stawce 17% i KUP 250 zł i 300 zł? A co, jeżeli wypłacamy wynagrodzenie za listopad i grudzień w grudniu? W styczniu 2020 roku nie mamy wypłaty wynagrodzenia.

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Wytworzyliśmy we własnym zakresie narzędzia do produkcji wyrobów. Będą one eksploatowane bardziej niż pozostałe narzędzia i decyzją kierownika jednostki mają mieć podwyższoną amortyzację w związku z większą eksploatacją. Narzędzia nie posiadają elementów elektroniki. Rozumiem, że podwyższona amortyzacja powinna wynosić 1,4 wskaźnika. Jakie inne warunki trzeba spełniać?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Przedmiotem działalności spółki komandytowej jest zakup i sprzedaż nieruchomości (nabywanych na rynku wtórnym od osób fizycznych, nieruchomość stanowi towar handlowy). Spółka zakupuje nieruchomości, następnie przygotowuje ją do sprzedaży poprzez wykonanie generalnego remontu (ściany, podłogi, instalacje) oraz zakup wyposażenia (meble, sprzęt agd, rtv, zabudowy kuchenne). Proszę o informację jak należy zaksięgować:1. Wydatki związane z zakupem nieruchomości na podstawie aktu notarialnego (w tym opłaty notarialne).2. Wydatki na zakup materiałów budowlanych (czy zwiększają wartość nabycia nieruchomości).3. Koszty usług budowlanych związanych z przygotowaniem nieruchomości.4. Wydatki na zakup mebli, sprzętu agd itp.5. Koszty sprzedanej nieruchomości (w momencie sprzedaży).6. Przychód ze sprzedaży nieruchomości na podstawie faktury.Czy powstaną odchylenia w sytuacji, kiedy koszt nabycia nieruchomości zwiększają poniesione na nią nakłady (materiały, meble)? Cena sprzedaży nieruchomości jest skalkulowana z uwzględnieniem kosztów ekip budowlanych i wyposażenia.

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Czy spółka może wpisać w koszty wydatek na zakup kart Multisport i Medicover dla swoich pracowników? Czy możliwy jest zakup tego rodzaju dla członków zarządu pełniących funkcję na podstawie powołania (niebędących pracownikami) i będących jednocześnie wspólnikami spółki? Czy przekazanie kart finalnym użytkownikom będzie dla nich przychodem z nieodpłatnych świadczeń i czy można tego uniknąć np. oferując je pracownikom odpłatnie? Jeśli tak jaką stawkę VAT zastosować i czy konieczne jest wtedy ewidencjonowanie transakcji na kasie fiskalnej?

czytaj więcej »

wiper-pixel