WYDANIE BIEŻĄCE

Uwaga: od 2020 roku ulga na złe długi również w podatkach dochodowych
Począwszy od 1 stycznia 2020 r. również podatnicy PIT i CIT będą mogli skorzystać z tzw. ulgi na złe długi.  To efekt wprowadzenia do przepisów o podatku dochodowym rozwiązań na wzór tych, które od dłuższego czasu funkcjonują na gruncie ustawy o VAT. Nowe regulacje wpłyną nie tylko na sytuację wierzycieli, ale również na rozliczenia zalegających z płatnościami dłużników.

czytaj więcej »

Ministerstwo finansów zaprezentowało kolejne ważne objaśnienia podatkowe. Tym razem dotyczą one zmian w zakresie wyboru formy opodatkowania oraz innych uproszczeń dla podatników PIT i CIT.

czytaj więcej »

Obowiązkowy split payment dla niektórych towarów i usług, Wiążąca Informacja Stawkowa, zmiana niektórych stawek VAT – te zmiany obowiązują od 1 listopada br. Kolejne będą wchodzić w trakcie 2020 roku. Sięgnij więc po praktyczne podsumowanie zmian w VAT.

czytaj więcej »

Ostatnio pojawiła się niekorzystna interpretacja podatkowa odnośnie zaliczania do kosztów podatkowych wydatków na organizację imprez integracyjnych w części przypadającej na osoby współpracujące ze spółką (osoby na działalności). Sprawdź szczegóły.

czytaj więcej »

W odpowiedzi na potrzeby przedsiębiorców, minister finansów wydał 25 października interpretację ogólną, która ma wyjaśnić wątpliwości dotyczące rozliczania dochodu zwolnionego przez przedsiębiorców korzystających z decyzji o wsparciu nowej inwestycji (WNI).

czytaj więcej »

Pracodawca w związku z obowiązkiem zawarcia umowy o prowadzenie PPK z wybraną instytucją finansową, powinien jej przekazać numer telefonu i adres e-mail pracownika – jeżeli dysponuje tymi danymi. Takie stanowisko przedstawił Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w informacji opublikowanej na stronie internetowej tej instytucji.

czytaj więcej »

W dniu 13 listopada br. do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, dotyczący zniesienia górnego limitu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, począwszy od 2020 roku. Projekt został skierowany do pierwszego czytania. Co to oznacza w praktyce?

czytaj więcej »

Jak wiadomo, od 1 stycznia 2018 r. podatnicy nie mogą zaliczać do kosztów uzyskania przychodu wszystkich wskazanych w ustawie o CIT kosztów poniesionych na rzecz podmiotów powiązanych. Muszą poddać je limitowaniu do kwoty 3 mln zł w roku podatkowym. Jednak zdaniem sądów przy ustalaniu podlegających limitowaniu kosztów, nie uwzględnia się kosztów poniesionych w związku z prowadzeniem działalności w specjalnej strefie ekonomicznej.

czytaj więcej »

W praktyce często się zdarza, że kontrahent uchyla się od zapłaty należności. W takim wypadku przedsiębiorcy decydują się na skorzystanie z usług profesjonalnych firm, zajmujących się odzyskiwaniem długu. Czy takie wydatki można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów? 

czytaj więcej »

W wydawanych interpretacjach fiskus potwierdza, że płatności na rzecz podmiotu powiązanego z tytułu usług wsparcia informatycznego oraz licencji za korzystanie z oprogramowania komputerowego, w świetle ustawy o CIT i polsko-niemieckiej UPO – nie podlegają w Polsce opodatkowaniu podatkiem u źródła.

czytaj więcej »

Wydatki na promocję firmy wciąż wywołują liczne wątpliwości księgowych, odnośnie ich bezpiecznego rozliczenia na gruncie podatków dochodowych, VAT i rachunkowości. Z tego artykułu dowiesz się, jak zrobić to prawidłowo.

czytaj więcej »

Jednym z powszechnie stosowanych sposobów współpracy pomiędzy podmiotami powiązanymi, jest umowa agencyjna, mająca na celu co do zasady doprowadzanie do zawierania umów sprzedaży. Od 1 stycznia 2018 r. obowiązują przepisy ograniczające możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwot związanych z określonymi usługami i wartościami o charakterze niematerialnym i prawnym.

czytaj więcej »

Jak wiadomo zima jest okresem, w którym występują ujemne temperatury. Nie we wszystkich jednak branżach pracujących na powietrzu, okres zimowy jest czasem przestoju. Czy w związku z pracą na mrozie, pracodawca ma dodatkowe obowiązki względem pracownika? Jak rozliczać kosztowo takie obowiązkowe wydatki?

czytaj więcej »

Pytanie: W związku z nowymi regulacjami mam kilka pytań. 1.Czy ulga za złe długi w podatkach (CIT) wchodząca w życie od 1 stycznia 2020 r. obejmie tylko transakcje zawarte po 1 stycznia 2020 r. i przeterminowane o 90 dni od terminu płatności w 2020 roku? 2. Czy też może obejmie faktury, które przeterminują się do 31 grudnia 2019 r.? 3. Poza tym, co z fakturami kosztowymi z 2019 roku, które przeterminują się już po 1 stycznia 2020 roku? Obejmie je już ta ustawa? 4. Czy sprawozdania, które trzeba będzie składać w 2021 roku za 2020 rok będą dotyczyły tylko dużych podmiotów, czy wszystkich?

czytaj więcej »

Pytanie: Jak rozliczyć fakturę otrzymaną za naprawę powypadkową samochodu osobowego będącego środkiem trwałym firmy, opłaconą przez firmę ubezpieczeniową z AC? Samochód rozliczamy 50% VAT i 75% koszty. Jak rozliczyć przychód i koszty?

czytaj więcej »

Pytanie: Ze środków obrotowych kupiliśmy dla pracowników bilety na koncert. Pokryliśmy ich pełną wartość. Posiadamy listę z wykazem pracowników, którzy otrzymali bilety. Czy taki zakup możemy zaliczyć do kosztów podatkowych i odliczyć VAT? Czy pracownikom od wartości przekazanych biletów należy naliczyć podatek i składki ZUS?

czytaj więcej »

wiper-pixel