WYDANIE ONLINE

Jak fiskus próbuje załatać lukę dotyczącą kosztów samochodu używanego także do celów prywatnych
Ograniczenie rozliczania najpierw VAT, a od prawie roku również kosztów używania samochodu służbowego do celów prywatnych, nie jest proste w praktycznych stosowaniu. Ilość interpretacji w tym przedmiocie jest więc znaczna. Niektórzy eksperci wskazują ostatnio, że coraz częściej pojawiają są również stanowiska korzystne dla podatników. Czy na pewno tak jest?

czytaj więcej »

ZUS poinformował, że do opłacenia składek w ZUS możliwe jest wykorzystanie środków z rachunku VAT. Aby tak się stało, należy przekazać składki do ZUS standardowym przelewem na indywidualny rachunek składkowy (NRS). Dzięki mechanizmom, które w swoich systemach mają banki, po zleceniu zwykłego przelewu z rachunku, do którego został utworzony rachunek VAT, środki z rachunku VAT automatycznie uzupełnią lub pokryją kwotę przekazywaną w celu opłacenia składek (jeśli w systemie banku jest taka funkcja).

czytaj więcej »

Opłaty za czynności radców prawnych w sprawach o długi składkowe, w której stroną są przedsiębiorcy będący płatnikami ZUS, liczone powinny być według wartości przedmiotu sporu. Sąd może więc zasądzić, w ramach kosztów sądowych w razie przegranej kwotę dochodzącą nawet do kilkudziesięciu tysięcy złotych.

czytaj więcej »

Sztuczne zawyżanie kosztów uzyskania przychodów w zakresie przeprowadzonej wymiany udziałów, skutkujące osiągnięciem korzyści podatkowej, a także arbitralne ukształtowanie transakcji przez strony w taki sposób, by mieszcząc się w granicach dopuszczonych przez przepisy prawa, jednocześnie podważać ich cel – to zdaniem Szefa KAS wypełniające kryteria unikania opodatkowania przesłanki dające mu prawo do odmowy wydania opinii zabezpieczającej wspólnikom, tworzącym holding spółek przed sprzedażą udziałów.

czytaj więcej »

Ulga na złe długi w PIT i CIT, nowa skala podatkowa, biała lista i sankcje w podatkach dochodowych – to tylko niektóre zmiany, z jakimi trzeba się zmierzyć od nowego roku. Eksperci Accreo przygotowali specjalnie dla Ciebie praktyczne podsumowanie najważniejszych zmian.

czytaj więcej »

Koszty niektórych usług i licencji wewnątrzgrupowych, tj. świadczonych w 2018 roku przez podmioty powiązane, nie będą limitowane, jeśli podatnik złożył wniosek o uprzednie porozumienie cenowe APA do końca roku 2019 roku.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2020 r. płatności tytułem: PIT, CIT i VAT zamiast na rachunki urzędu skarbowego, muszą dokonywane na indywidualne mikrorachunki podatników. Czy osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – przy generowaniu takiego mikrorachunku jako identyfikator podatkowy – powinny podawać swój PESEL czy też NIP? Czy osoby, które jednocześnie uzyskują przychody z umowy o pracę i z działalności gospodarczej powinny mieć dwa odrębne mikrorachunki? 

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2020 r. obowiązują m.in. nowe formularze CRS-1 dotyczące przekazywania informacji o rachunkach raportowanych i nieudokumentowanych – poinformowało Ministerstwo Finansów. Poznaj szczegóły.

czytaj więcej »

Zdarza się, że dostawca towarów oznaczy fakturę „mechanizm podzielonej płatności”, mimo że przedmiotem dostawy są towary, które nie są objęte obligatoryjnym MPP. Czy w takiej sytuacji, aby fakturę zaliczyć w koszty, trzeba dokonać płatności z zastosowaniem MPP? Poznaj najnowsze wyjaśnienie dyrektora KIS.

czytaj więcej »

Podmioty zajmujące się gospodarką zasobami mieszkaniowymi (spółdzielnie, wspólnoty) mogą korzystać z przywilejów w postaci zwolnienia niektórych swoich dochodów od podatku. Wcześniej jednak muszą prawidłowo rozpoznać wysokość przychodów oraz kosztów ich uzyskania. Zobacz, jaki zrobić to bezbłędnie.

czytaj więcej »

W okresie świątecznym pracodawcy wspomagają pracowników przekazując im dodatkowe bonusy w różnej formie. Może to być gotówka, paczki, bilety ma imprezy, bony towarowe, karty upominkowe czy przyjęcia wigilijne. Większość z nich stanowi przychód ze stosunku pracy. Jednak dzięki zwolnieniom podatkowo- składkowym nie zawsze od podarunków należna będzie danina. Sprawdźmy, kiedy ma to miejsce.

czytaj więcej »

Początek roku to czas, w którym fiskus ochoczo kontroluje podatników – także pod kątem stosowania nowych przepisów. Obawiać się jej powinien każdy przedsiębiorca – niezależnieod tego, jak rzetelnie podchodził do obowiązków w zakresie rozliczeń np. kosztów w PIT, CIT czy rozliczania VAT. Nie tylko bowiem może skutkować odpowiedzialnością za naruszenie przepisów prawa, ale najczęściej jest także dużym wyzwaniem organizacyjnym dla firmy. Zwykle organy podatkowe informują o zamiarze jej wszczęcia. Jednak w pewnych sytuacjach inspektorzy mogą zjawić się w firmie bez zapowiedzi.

czytaj więcej »

Wszystkie osoby prawne, inne jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne będące przedsiębiorcami, wypłacające należności na rzecz zagranicznych kontrahentów są każdorazowo zmuszone do weryfikowania, czy dokonywana płatność nie rodzi obowiązku podatkowego. Obowiązek ten polega na pobraniu tzw. podatku u źródła.

czytaj więcej »

Pytanie: Spółka jest zobowiązana do poboru podatku u źródła w zakresie usług ubezpieczenia. Posiadamy aktualny certyfikat rezydencji podatkowej beneficjenta. Czy na gruncie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z Wielką Brytanią, spółka może skorzystać ze zwolnienia podatku? Czy powyższe usługi mieszczą się w zakresie art. 7 „Zyski przedsiębiorstw”?

czytaj więcej »

wiper-pixel