WYDANIE ONLINE

Zobacz, kiedy zaliczyć w koszty wstępną opłatę leasingową
Leasing to w dzisiejszych realiach rzeczywistość większości przedsiębiorców. Przy tego typu umowach w grę wchodzi najczęściej opłata wstępna, która warunkuje zawarcie lub uruchomienie umowy leasingu. Sprawdź, czy można ująć ją w kosztach, a jeśli tak – to w którym momencie.

czytaj więcej »

Obowiązek zapłaty podatku u źródła (WHT), czyli zryczałtowanego podatku dochodowego powstaje w związku z uzyskaniem określonego rodzaju przychodu na terytorium Polski przez nierezydentów. Ryczałtowy charakter podatku polega na tym, że jest on płatny od przychodu, bez odliczenia kosztów jego uzyskania.

czytaj więcej »

W dniu 1 stycznia 2019 r. w istotny sposób zmieniły się przepisy dotyczące podatku u źródła (WHT). Zarówno wymóg dochowania należytej staranności, jak i nową definicję rzeczywistego właściciela należy brać pod uwagę już od początku zeszłego roku, natomiast nowy mechanizm zakładający obowiązkowy pobór podatku przy płatnościach przekraczających 2 miliony złotych, został na podstawie rozporządzeń wydanych przez ministra finansów czasowo zawieszony w stosunku do podatników CIT (aktualnie do 30 czerwca 2020 r.).

czytaj więcej »

Czy dofinansowanie pracownikom przez zakład pracy kart Multisport, można uznać za koszty uzyskania przychodów? Sprawdź kolejne stanowisko organu podatkowego w tej sprawie i poznaj komentarz eksperta.

czytaj więcej »

13. emerytury nie wlicza się do dochodu osoby niepełnosprawnej, ustalanego dla potrzeb ulgi rehabilitacyjnej. Podobnie jest z alimentami na dzieci i świadczeniem uzupełniającym, określonymi w ustawie PIT, a także z zasiłkiem pielęgnacyjnym – wyjaśniło Ministerstwo Finansów w wydanym komunikacie.

czytaj więcej »

Ministerstwo Finansów przypomniało o obowiązywaniu nowych wzorów sprawozdania o realizacji APA oraz o wejściu w życie rozporządzeń zmieniających w sprawie cen transferowych. Poznaj szczegóły.

czytaj więcej »

Zmiana wzorów deklaracji VAT-10, VAT-11 jest konsekwencją wprowadzenia zaktualizowanych przepisów dotyczących JPK_VAT. Zaś nowy wzór informacji podsumowującej VAT-UE jest skutkiem znowelizowania rozliczania transakcji wewnątrzunijnych.

czytaj więcej »

Krajowa Informacja Skarbowa uruchomiła na swojej stronie internetowej wyszukiwarkę wydanych Wiążących Informacji Stawkowych (WIS). Z udostępnionych w niej treści skorzystają nie tylko bezpośredni adresaci tego rodzaju rozstrzygnięć fiskusa, ale również inni przedsiębiorcy, objęci ochroną wynikającą z WIS w określonym przepisami zakresie.   

czytaj więcej »

Pomimo tego, że rządowi nie udało się uchwalić projektu nowej Ordynacji podatkowej przed wyborami, Rada Ministrów wprowadziła całkiem nową formę współpracy z fiskusem przeznaczoną dla wybranej grupy podatników. Już od 1 lipca 2020 r. około 2.700 największych firm działających w kraju, będzie mogło zawierać z szefem KAS tzw. umowę o współdziałanie. Zobacz, co kryje się pod tą nazwą.

czytaj więcej »

Możliwość przesyłania paragonów fiskalnych w postaci elektronicznej do klienta czy zmniejszenie liczby rocznych obliczeń podatku (PIT-40A) sporządzanych przez organy rentowe to tylko niektóre zmiany, jakie mają obowiązywać od kwietnia 2020 roku.

czytaj więcej »

Na podstawie ustawy z 13 lutego 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020, obowiązującej z mocą wsteczną od 1 stycznia 2020 r., znacznie wzrosły odpisy i zwiększenia na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2020 r. Do obliczenia odpisów przyjęto bowiem przeciętne wynagrodzenie z II półrocza 2018 r., które wynosiło 4.134,02 zł. W konsekwencji w 2020 roku wzrosły odpisy i zwiększenia na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zakładowy.

czytaj więcej »

Przedsiębiorcy z wielu branż, przy wykonywaniu czynności opodatkowanych korzystają z usług podwykonawców. Modeli takiej współpracy jest kilka. Przykładowo mogą oni w tym celu korzystać wyłącznie z własnych środków lub wykorzystywać sprzęt i środki należące do zleceniodawcy. Dowiedz się, jak prawidłowo rozliczyć takie czynności na gruncie CIT i VAT.  

czytaj więcej »

Jak wiadomo kupujący może zwrócić sprzedawcy całość lub część towarów. Rozliczenie takiego zwrotu wywołuje zarówno skutki księgowe, jak i podatkowe u obu stron transakcji. Sprawdź, na co musisz zwrócić uwagę, by nie popełnić błędu przy tego typu rozliczeniach.

czytaj więcej »

Księgowi mają wątpliwości odnośnie tego, czy do wyodrębnienia kosztów działalności B+R wystarczy ujęcie tych kosztów, w stosunku do których podatnik zamierza skorzystać z ulgi podatkowej w odrębnej ewidencji pomocniczej. Sprawdź, czy takie postępowanie jest prawidłowe.

czytaj więcej »

Większość firm będących podatnikami podatku dochodowego jest także podatnikami podatku od towarów i usług. Mają więc możliwość odliczania VAT naliczonego. Jednak odliczenie nie zawsze przysługuje. Sprawdź, jakie praktyczne skutki w podatku dochodowym, wywołuje rezygnacja z prawa do odliczenia lub zakaz odliczenia VAT od niektórych czynności.

czytaj więcej »

Pytanie: Spółka zajmuje się sprzedażą towaru z Belgii. Na akcje marketingowo-promocyjną rozdaje klientom prezenty, które zostały zakupione w Polsce. Czy prezenty są kosztem dla spółki? Gratisy mają wartość od 50 do 159 zł.

czytaj więcej »

Pytanie: Jak zaksięgować dokument wystawiony z banku żywności WZ w książce przychodów i rozchodów? Na dokumencie jest kwota brutto. Czy trzeba wyliczyć netto?

czytaj więcej »

wiper-pixel