WYDANIE ONLINE

Sprawdź, jakie są ułatwienia dla przedsiębiorców w czasie pandemii COVID-19
Sytuacja związana z pandemią COVID-19 wymaga wdrożenia wielu rozwiązań, które ułatwią, a w niektórych sytuacjach umożliwią funkcjonowanie wielu podmiotów. Do tej grupy należą rozwiązania dotyczące też aspektów finansowo-księgowych. Zostały one wprowadzone specustawą (tzw. tarczą antykryzysową) oraz rozporządzeniami wykonawczymi.

czytaj więcej »

Nowelizacja specustawy wyłączyła obowiązek rozliczania nieuregulowanych świadczeń pieniężnych przez poszkodowanych w wyniku pandemii dłużników. Poznaj szczegóły tych rozwiązań.

czytaj więcej »

Resort finansów wydał rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminów do sporządzenia i przesłania niektórych informacji podatkowych. Sprawdź, jak zmienią się terminy.

czytaj więcej »

Darowizny na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 mogą uprawniać do odliczenia nawet dwukrotności wartości darowizny. Odliczenie możliwe jest przy tym już w trakcie roku, przy obliczaniu zaliczki na podatek.

czytaj więcej »

Na mocy specustawy - tzw. tarczy antykryzysowej czasowo zostały podwyższone limity zwolnień przedmiotowych z PIT dla niektórych świadczeń o charakterze socjalnym - w tym zapomóg. Sprawdź, ich wysokość.

czytaj więcej »

Resort finansów wprowadził zmiany m.in. w deklaracjach CIT-8, CIT/IP. Pojawiły się też zupełnie nowe deklaracje. Dowiedz się jakie i od kiedy należy stosować nowe deklaracje CIT.

czytaj więcej »

Resort finansów przedłużył termin złożenia CIT-8. Większość podatników zyskało 2 miesiące na wywiązanie się z obowiązków. Sprawdź szczegóły nowych rozwiązań.

czytaj więcej »

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedstawiło instrukcję, jak wypełnić wniosek o dofinansowanie do wynagrodzenia w okresie przestoju ekonomicznego. Można to zrobić elektronicznie. Zobacz krok po kroku, jak złożyć taki wniosek.

czytaj więcej »

Objęcie zwolnieniem ze składek ZUS także przedsiębiorstw zatrudniających od 10 do 49 osób, a nie jak wcześniej jedynie mikrofirm – zakłada tarcza antykryzysowa 2.0. Tacy przedsiębiorcy będą mogli liczyć na 50% ulgę przez trzy miesiące w składkach na ubezpieczenia społeczne.

czytaj więcej »

Zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS na podstawie tzw. Tarczy antykryzysowej jest możliwe pod warunkiem, że przedsiębiorca ich wcześniej nie uregulował. Tak wynika z analizy przepisów specustawy, która wprowadziła przedmiotową ulgę.

czytaj więcej »

Z początkiem 2019 roku zaczęły obowiązywać nowe, bardziej korzystne dla przedsiębiorców regulacje w zakresie rozliczania strat podatkowych. Nie oznacza to jednak, że podatnicy skorzystają z nich już przy składaniu zeznań za ten rok. Co więcej, ze względu na powyższe zmiany przygotowanie tych zeznań może okazać się trudniejsze niż za poprzednie lata. Również dlatego, że w ostatnim czasie nowelizowane były też inne przepisy, które mają wpływ na sposób rozliczania tych strat.

czytaj więcej »

Usługi IT obejmują szeroki katalog usług. Z uwagi na brak występowania w ustawie o CIT pojęcia „usługi kompleksowej”, świadczenia w zakresie IT powinny być analizowane odrębnie. Ma to istotne znaczenie zwłaszcza w przypadku świadczenia tego rodzaju usług pomiędzy podmiotami powiązanymi. Obowiązujący art. 15e ustawy o CIT wprowadza limitowanie w kosztach uzyskania przychodu tego rodzaju wydatków. Warto zaznaczyć, że zdaniem fiskusa w przypadku usług IT część świadczeń jest objęta tym limitem, a część nie. Dlatego każdorazowo w razie zakupu usług IT od podmiotu powiązanego należy pochylić się nad kwestią odpowiedniej klasyfikacji.

czytaj więcej »

Działalność gospodarcza w zakresie wznoszenia obiektów budowlanych, wymaga bardzo dużych nakładów finansowych. Są one rekompensowane przez późniejsze znaczne przychody. Sprawdź, jak prawidłowo rozliczać koszty inwestycji budowlanej.

czytaj więcej »

Amortyzacja zarówno w prawie bilansowym jak i podatkowym oznacza koszt, który związany jest ze stopniowym zużywaniem się środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Jest to koszt niewiążący się z wydatkowaniem środków pieniężnych. Charakterystycznym dla amortyzacji jest jej rozłożenie w czasie. Zatem pojęcie „amortyzacja jednorazowa” jest zaprzeczeniem idei amortyzacji. Niemniej jednak to koszt uzyskania przychodu i to niejednokrotnie znaczny.

czytaj więcej »

Pytanie: Problem: Pracownik przebywa na przymusowej kwarantannie, jak prawidłowo wykazać jego nieobecność w pracy i jakie dokumenty powinien posiadać zakład pracy wypłacając mu ewentualny składnik wynagrodzenia? Kto ponosi koszt tej nieobecności?

czytaj więcej »

Pytanie: Problem: Czy koszt przeprowadzenia kompleksowych badań stanu zdrowia przedsiębiorcy w placówce medycyny pracy może stanowić koszt podatkowy? Czy wydatki przedsiębiorcy na lekarstwa i preparaty ziołowe (suplementy diety) mogą stanowić koszty podatkowe?

czytaj więcej »

Pytanie: Problem: Spółka zawarła umowę leasingu operacyjnego maszyny. Na mocy porozumienia trójstronnego pomiędzy dostawcą maszyny, leasingodawcą a spółką, spółka została zobowiązana ponieść koszty instalacji i montażu leasingowanej maszyny. Przy instalacji maszyny uczestniczą pracownicy dostawcy – obywatele Włoch. Spółka pokryła koszty ich zakwaterowania w hotelu. Czy poniesione wydatki na hotel dla Włochów mogą stanowić koszt uzyskania przychodu polskiej spółki (leasingobiorcy)? Czy sfinansowane zakwaterowanie będzie stanowiło przychód dla pracowników dostawcy maszyny? Jeśli tak, jakie obowiązki ciążą na polskiej spółce?

czytaj więcej »

Pytanie: Problem: Moje pytanie dotyczy amortyzacji jednorazowej. Firma zakupiła nowy komputer diagnostyczny, kwota netto wynosi 25.000 zł. Czy możemy ten środek trwały amortyzować jednorazowo, stosując amortyzację jednorazową do 100.000 zł? Czy taki sposób amortyzacji stosuje się tylko do fabrycznie nowych urządzeń czy również tych używanych?

czytaj więcej »

wiper-pixel