WYDANIE ONLINE

Jak rozliczyć koszty i przychody w przypadku utraconych zaliczek i zadatków
Pandemia koronawirusa spowodowała u wielu polskich przedsiębiorców problemy finansowe. Przez to wiele firm nie jest w stanie wywiązywać się ze zobowiązań umownych względem swoich kontrahentów albo świadomie odstępuje od wykonania tych umów, ze względu na trudną sytuację na rynku. Często wiąże się to z utratą wpłaconych zaliczek oraz zadatków, co nie pozostaje bez wpływu na rozliczenia podatkowe i księgowe tych podmiotów. 

czytaj więcej »

Zmiany związane z przedłużeniem terminu do rozliczenia PIT za 2019 r., czy też więcej czasu na złożenie zeznania dotyczącego daniny solidarnościowej – takie zmiany wprowadziła kolejna już tarcza antykryzysowa.

czytaj więcej »

Na Portalu Podatkowym zostały opublikowane formularze interaktywne informacji o cenach transferowych TPR-C i TPR-P. Według zapewnień Ministerstwa Finansów bramka e-Deklaracji jest gotowa do ich przyjmowania.

czytaj więcej »

Już obwiązują już przepisy, na podstawie których zostały zmienione wzory CIT-8, CIT-8AB, CIT-8/O, CIT/BR, CIT/8S, CIT/8SP, CIT/PGK, CIT/IP, CIT/WW. Pojawiły się również dwa nowe formularze, tj.  CIT/WZ i CIT/WZG.

czytaj więcej »

Okres, w którym płatnicy podatku u źródła nie będą musieli go pobierać w sytuacji, gdy kwota należności na rzecz jednego podatnika przekracza 2.000.000 zł – został wydłużony do końca roku. Data 30 czerwca 2020 r. nie jest, więc aktualna. Tak wynika z rozporządzeń przygotowanych przez resort finansów.

czytaj więcej »

Dnia 18 marca 2020 r. weszła w życie uchwała Rady Polityki Pieniężnej (RPP), obniżająca wysokość stóp procentowych NBP. Tym samym, była to pierwsza zmiana stóp procentowych NBP od ponad 5 lat. Wywołuje ona oczywiście określone skutki także na gruncie ustawy podatkowych.

czytaj więcej »

Od 1 lipca br. wchodzą w życie ważne zmiany dotyczące stawek podatku VAT. Zmiana stawek VAT obejmie w szczególności wiele towarów takich, jak niektóre artykuły spożywcze, kosmetyczne, czy produkty dla dzieci i niemowląt. Podatnicy powinni się do tej zmiany odpowiednio przygotować. Sprawdź, jak to zrobić.

czytaj więcej »

Składki ZUS sfinansowane przez budżet państwa nie mogą być uwzględnione przy wyliczaniu przez przedsiębiorcę zaliczki na podatek od przychodów z działalności. Sprawdź, jak prawidłowo sporządzić listę płac.

czytaj więcej »

Rozstrzygając sprawę podatnika – oczywiście także w zakresie zaliczania do kosztów podatkowych poniesionych wydatków, na fiskus powinien wyjaśnić i uzasadnić, dlaczego akurat tak, a nie inaczej należy interpretować dany przepis. Organ zobowiązany jest wskazać, jakie argumenty stoją za jego postępowaniem. Nie może też stosować wykładni przepisów prowadzącej do zwiększenia obciążeń podatkowych, które mogą być nakładane na podatników tylko w drodze ustawy.

czytaj więcej »

Otrzymywanie lub dokonywanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą, powinno następować za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy stroną transakcji jest inny przedsiębiorca, a jednorazowa wartość transakcji (bez względu na liczbę wynikających z niej płatności) – przekracza 15.000 zł lub jej równowartość. A co w sytuacji, kiedy mamy do czynienia przykładowo z barterem, kompensatą czy pobraniem?

czytaj więcej »

Korzystanie ze znaków towarowych, a co za tym idzie ponoszenie opłat licencyjnych wynikających z tego tytułu, niejednokrotnie stanowi nieodłączny element prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności. Jednak czy można przyjąć, że tego rodzaju wydatki stanowią koszt uzyskania przychodu w oparciu o przepisy o podatku dochodowym?

czytaj więcej »

Przedsiębiorcy wykorzystują do prowadzenia działalności gospodarczej samochody osobowe, niejednokrotnie pozyskane do zasobów firmy ze środków zewnętrznych, na mocy umowy leasingu. Ale specyfika posiadania i wykorzystywania auta powoduje, że czasem trudno nie użyć go również do innych celów niezwiązanych z prowadzoną działalnością. Wówczas powstają ograniczenia w podatkowym rozliczaniu kosztów jego eksploatacji.

czytaj więcej »

Organ podatkowy wypowiedział się w kwestii skutków podatkowych związanych ze zbyciem nieruchomości nabytej w spadku w sytuacji, gdy sprzedaż nastąpiła przed upływem 5 lat od nabycia. Sprawdź komentarz eksperta.

czytaj więcej »

Sytuacja przedsiębiorstw związana z pandemią COVID-19 wymaga wdrożenia wielu rozwiązań, które pomogą w przetrwaniu ciężkiego dla wielu podmiotów gospodarczych okresu. Rządowy program tarczy antykryzysowej, który obecnie obowiązuje już w kolejnej odsłonie, wprowadza liczne ułatwienia i ulgi. Czy są one wystarczające, aby wszystkie przedsiębiorstwa przetrwały pandemię – to kwestia dyskusyjna. Nie podlega jednak wątpliwości, że z dostępnych ułatwień warto skorzystać.

czytaj więcej »

Pytanie: Jesteśmy firmą produkcyjną, prowadzimy ewidencję kosztów podstawowej działalności operacyjnej na kontach zespołu 4 i 5. Bardzo proszę o szczegółową pomoc w zaksięgowaniu rezerw od zobowiązań. Faktura kosztowa zaliczkowa została otrzymana 8 listopada 2019 r. i zapłacona także w tym dniu. Rozliczenie faktury nastąpiło w 2020 roku. Faktura wystawiona za „Badanie sprawozdania finansowego za 2019 rok (zgodnie z umową)”. Wartość końcowa faktury wynosi (netto + vat = brutto) 34.000,00 + 7.820,00 = 41.820,00. Faktura zaliczkowa opiewa na kwotę (netto + vat = brutto) 13.600,00 + 3.128,00 = 16.728,00. Po której stronie i na jakich kontach należy dokonać księgowań w 2019 i 2020 roku? Które kwoty ująć na poszczególnych kontach? Do których pozycji w bilansie przypisać konta?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy opłatę za najem auta zastępczego oraz jego ubezpieczenie, zaliczam do kosztów podatkowych w wysokości 75% (tak jak auto firmowe), bez prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu? Czy odliczam od faktury najmu 50% VAT? Tak bym zrobiła, ale mam wątpliwości.

czytaj więcej »

Pytanie: Spółka z o.o. w 2019 roku została postawiona w stan likwidacji. Bilans zamknięcia mam na 16 czerwca 2019 r., a bilans otwarcia dla sp. z o.o. w likwidacji – 17 czerwca 2019 r. Czy spółka powinna sporządzić dwie odrębne deklaracje CIT-8 (od 1 stycznia 2019 r. do 16 czerwca 2019 r. oraz od 17 czerwca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.)? Czy do e-KRS spółka powinna złożyć dwie odrębne bilanse? Dodam, że bilans zamknięcia na 16 czerwca 2019 r. był już składany przez prawnika, ale raczej nie w wersji xml.

czytaj więcej »

wiper-pixel