Poznaj najnowsze wytyczne dotyczące prawidłowego rozliczania kosztów związanych z samochodami osobowymi

Eksperci alarmują, że księgowi wciąż nie wiedzą, jak prawidłowo rozliczać wydatki związane z samochodami osobowymi. Błędy pojawiają się między innymi przy ustalaniu kosztów uzyskania przychodów przy nabyciu i sprzedaży samochodu osobowego, do którego miały zastosowanie limitowane koszty podatkowe, przy rozliczaniu składek na ubezpieczenie samochodu osobowego, przy rozliczaniu opłat leasingowych, czynszu najmu, dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze czy przy wykorzystywaniu samochodu osobowego dla celów mieszanych albo wyłącznie dla celów prowadzonej działalności.

Komentarze

Zobacz, jak wrzucić w koszty wydatki na najem auta dla członka zarządu

Pytanie: Mam pytanie odnośnie samochodu wynajmowanego przez sp. z o.o. Z samochodu mają korzystać członkowie zarządu do celów służbowych. Planujemy umożliwić korzystanie z auta także do celów prywatnych. W tym celu w regulaminie korzystania z auta przez członków zarządu planujemy wskazać, że sp. z o.o. zgadza się na wykorzystanie auta do celów prywatnych. Przy czym wiąże się to z miesięczną opłatą ryczałtową 250 zł od każdego z członków zarządu. Cena najmu auta to 1.000 zł + 23% VAT. Czy taka konstrukcja regulaminu jest poprawna? Jak rozliczyć w takim wypadku koszty? Czy możliwe jest wliczenie w koszty pełnej kwoty najmu oraz paliwa opłacanego przez członków zarządu? Czy też analogicznie jak w przypadku podatku VAT obowiązuje stawka 50% ze względu na wykorzystanie auta do celów prywatnych? Jak wygląda kwestia rozliczenia podatkowego członków zarządu?

Rozliczenie prywatnego auta w działalności a ulga rehabilitacyjna

Pytanie: Czy osobie, która posiada decyzje przyznająca rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy z KRUS przysługuje odliczenie z tytułu wykorzystywania samochodu będącego jej własnością?

Kiedy potrzebny jest dodatkowy regulamin używania samochodów służbowych

Pytanie: Firma zatrudnia dwóch handlowców mobilnych, na podstawie umów o pracę, w trybie zadaniowego czasu pracy. Zostały przekazane im samochody osobowe, zgłoszone na VAT-26. Na tę okoliczność został zawarty dokument o nazwie: „Oświadczenie pracodawcy o powierzeniu mienia pracownikowi, z obowiązkiem zwrotu, wg art. 124 Kodeksu Pracy. Ustalenie warunków korzystania i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie.” Oświadczenie to zawiera, między innymi, informację o tym, że: mienie Pracodawcy powierzone zostało w celu wykonywania obowiązków służbowych Pracownika, wynikających z zawartej umowy o pracę oraz poleceń Pracodawcy, Pracownik ma obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, w przekazanej książce „ewidencja przebiegu pojazdu”, oraz przedkładania jej Pracodawcy w okresach miesięcznych, w celu prawidłowych rozliczeń podatkowych, koszty eksploatacji powierzonego samochodu używanego do celów służbowych pokrywa Pracodawca. Pracodawca nie będzie pokrywał nieuzgodnionych wydatków, niestanowiących zwykłych kosztów eksploatacji samochodu. Rozliczenie kosztów eksploatacji powierzonego samochodu będzie dokonywane na podstawie faktur VAT zawierających numer rejestracyjny samochodu, faktury wystawiane w dni wolne od pracy będą uwzględniane wyłącznie w uzasadnionych przypadkach. Czy w tej sytuacji potrzebne jest tworzenie dodatkowego regulaminu użytkowania samochodów służbowych do celów podatkowych?