Zobacz, co zmieni się w amortyzacji środków trwałych od 1 stycznia 2021 r.

Od przyszłego roku ustawodawca planuje wprowadzić liczne zmiany w podatkach dochodowych. Zmiany będą dotyczyć także amortyzacji środków trwałych. Obecnie podatnik ma dowolność przy obniżaniu lub podwyższaniu stawek amortyzacyjnych. Od 1 stycznia 2021 r. przepisy wykluczą taką swobodę.

Uwaga! Zerowy PIT dla młodych obejmie również stażystów oraz praktykantów

Od 2021 roku osoby do 26. roku życia nie zapłacą PIT od przychodów uzyskanych w ramach umów stażowych, a także umów o praktyki zawodowe. Takie zmiany w przepisach podatkowych zakłada rządowy Program Młodych Liderów.

Sprawdź, kto od 2021 roku będzie mógł skorzystać z preferencyjnej stawki CIT

Najnowszy projekt zmian w podatkach dochodowych zakłada wiele istotnych zmian, które mają wejść w życie już od 1 stycznia 2021 r. Jedna z nich dotyczy korzystania z 9% stawki CIT.

Sprawdź, kiedy nie można skorzystać z ulgi abolicyjnej

Zgodnie z interpretacją ogólną ministra finansów z 31 października 2019 r. podatnik, który osiągnął nieopodatkowane dochody w państwie, z którym Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, nie ma prawa do skorzystania z ulgi abolicyjnej.

Sprawdź, kiedy aport przedsiębiorstwa spółki kapitałowej do innej spółki kapitałowej jest neutralny podatkowo

Co do zasady aport przedsiębiorstwa spółki kapitałowej do innej spółki kapitałowej jest neutralny podatkowo. Czy zawsze tak będzie? Dowiedz się, na co trzeba uważać, dokonując takiej transakcji.

Sprawdź, jak w 2021 roku zmienią się limity podatkowe

Od nowego roku limity podatkowe wzrosną, gdyż kurs euro z 1 października 2020 r. będący podstawą obliczeń jest wyższy niż rok wcześniej. Oznacza to, że w 2021 roku przedsiębiorca straci status małego podatnika w VAT, gdy jego przychód w 2020 roku przekroczy 5.418.000 zł. Natomiast utrata statusu małego podatnika w PIT i CIT nastąpi, dopiero gdy przychód w 2020 roku przekroczy 9.031.000 zł.

Sprawdź, czy odszkodowanie prezesa można zaliczyć w koszty podatkowe spółki

Organ podatkowy wypowiedział się w sprawie skutków wypłaty odszkodowania wypłaconego prezesowi zarządu za jego rezygnację. Poznaj stanowisko dyrektora KIS i sprawdź, czy taki wydatek można zaliczyć do kosztów podatkowych.

Jakie zmiany w cenach transferowych wprowadza nowelizacja ustaw o podatkach dochodowych

Od 1 stycznia 2021 r. ustawodawca planuje wprowadzić liczne zmiany w podatkach dochodowych. Najwięcej uwagi poświęcono opodatkowaniu spółek komandytowych, zmian jest jednak więcej, dotyczą one też przepisów o cenach transferowych. Poznaj szczegóły.

Jakie są konieczne warunki do założenia podatkowej grupy kapitałowej w CIT

Podatkowa grupa kapitałowa (dalej „PGK”) jest w pełni legalnym sposobem na zmniejszenie zobowiązań podatkowych oraz obowiązków formalnych dla podmiotów wchodzących w skład takiej grupy. Uczestnictwo w PGK wiąże się także z ryzykiem, przez co nie w każdym przypadku rozwiązanie to może być uznane za korzystne.

Celem przejęcia spółki matki przez spółkę córkę może być chęć uniknięcia skutków epidemii COVID-19

Spółka córka zamierza przejąć 100% majątku spółki matki. Obie spółki należą do tej jednej międzynarodowej grupy kapitałowej. Jako cel przejęcia wskazano m.in.: potrzebę uproszczenia struktur organizacyjnych, redukcję kosztów działalności czy zwiększenie efektywności zarządzania. Wszystko to dyktowane jest przede wszystkim kryzysem gospodarczym wywołanym pandemią COVID-19. Szef KIS znalazł w tym przejęciu korzyść podatkową, jednak z uwagi na wykazane przez spółkę uzasadnione cele ekonomiczne połączenia nie uznał tej korzyści za dominującą i nie odmówił wydania opinii zabezpieczającej.