Czy straty spowodowane kradzieżą można zaliczyć do kosztów

Przedsiębiorca musi dochować należytych staranności, aby uchronić się przed skutkami niezgodnych z prawem działań osób zatrudnionych w firmie - przypomniał organ podatkowy. Poznaj szczegóły sprawy i zobacz, kiedy straty można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Estoński CIT już w prekonsultacjach

Ministerstwo Finansów opublikowało wstępny projekt zmian wprowadzających tzw. estoński CIT, który ma stać się impulsem do inwestowania i rozwoju przedsiębiorstw. Projekt zawiera jednak wiele warunków i ograniczeń do skorzystania z nowego modelu opodatkowania. Z tego powodu jest on „estoński” tylko z nazwy.

Zawieszenie terminów raportowania schematów podatkowych

W myśl ustawy z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw (tarcza antykryzysowa 4.0) terminy raportowania schematów podatkowych nie rozpoczynają się, a rozpoczęte podlegają zawieszeniu od 31 marca 2020 r. do 30 dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19.

Uwaga na zmiany: Od lipca ZAW-RN składamy do własnego urzędu skarbowego

Ułatwienia dotyczące przepisów w zakresie składanych informacji w zawiadomieniu ZAW-RN wchodzą w życie od 1 lipca 2020 r. za sprawą m.in. zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Poznaj szczegóły zmian.

Tarcza 4.0: Zmiany w odliczaniu darowizn i w uldze na złe długi

Już obowiązuje kolejna wersja Tarczy Antykryzysowej. Chodzi ustawę o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom, dotkniętym skutkami COVID-19. Jakie zmiany nastąpiły w zakresie podatków?

Tarcza antykryzysowa w praktyce – sprawdź z jakiej pomocy możesz skorzystać

Sytuacja przedsiębiorstw związana z pandemią COVID-19 wymaga wdrożenia wielu rozwiązań, które pomogą w przetrwaniu ciężkiego dla wielu podmiotów gospodarczych okresu. Rządowy program tarczy antykryzysowej, który obecnie obowiązuje już w kolejnej odsłonie, wprowadza liczne ułatwienia i ulgi. Czy są one wystarczające, aby wszystkie przedsiębiorstwa przetrwały pandemię – to kwestia dyskusyjna. Nie podlega jednak wątpliwości, że z dostępnych ułatwień warto skorzystać.

Jak rozliczyć koszty i przychody w przypadku utraconych zaliczek i zadatków

Pandemia koronawirusa spowodowała u wielu polskich przedsiębiorców problemy finansowe. Przez to wiele firm nie jest w stanie wywiązywać się ze zobowiązań umownych względem swoich kontrahentów albo świadomie odstępuje od wykonania tych umów, ze względu na trudną sytuację na rynku. Często wiąże się to z utratą wpłaconych zaliczek oraz zadatków, co nie pozostaje bez wpływu na rozliczenia podatkowe i księgowe tych podmiotów. 

Uwaga: Zapłata składki przekreśla możliwość jej zwolnienia przez ZUS

Zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS na podstawie tzw. Tarczy antykryzysowej jest możliwe pod warunkiem, że przedsiębiorca ich wcześniej nie uregulował. Tak wynika z analizy przepisów specustawy, która wprowadziła przedmiotową ulgę.

Tarcza antykryzysowa: Wyższe limity zwolnień podatkowych na świadczenia socjalne

Na mocy specustawy - tzw. tarczy antykryzysowej czasowo zostały podwyższone limity zwolnień przedmiotowych z PIT dla niektórych świadczeń o charakterze socjalnym - w tym zapomóg. Sprawdź, ich wysokość.

Tarcza antykryzysowa: Uwaga na zmianę przepisów o uldze na złe długi

Nowelizacja specustawy wyłączyła obowiązek rozliczania nieuregulowanych świadczeń pieniężnych przez poszkodowanych w wyniku pandemii dłużników. Poznaj szczegóły tych rozwiązań.